Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 423 – 25 września 2017 r.

 

 

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

Od początku marca tego roku wprowadzono bezprecedensowe zmiany w zasadach fakturowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług, które wynikają z wprowadzenia nowych form przestępstw przeciwko dokumentom (art. 270a i 271 kodeksu karnego). W związku z dużym zainteresowaniem powyższą tematyką ISP proponuje szkolenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 1 września 2017 r. pt. „Nowe przestępstwa fakturowe i ewidencyjne od dnia 1 marca 2017 r.: konieczne zmiany w zasadach dokumentowania, ewidencjonowania i archiwizowania dla potrzeb podatkowych”

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • W zakresie aportów dokonywanych z agio w latach 2014-2016 organy podatkowe nie mogą ingerować w określoną wartość agio – czytaj więcej tekst nr 7

  • Skutki na gruncie podatku dochodowego nabycia przez przedsiębiorcę nieruchomości w zamian za należności pieniężne – czytaj więcej tekst nr 9
  • Czy spółka wodociągowa obowiązana jest do sporządzania dokumentacji podatkowej? – czytaj więcej tekst nr 11
  • Czy w stawce opłaty za wodę ująć należy całą kwotę amortyzacji? – czytaj więcej tekst nr 18
  • Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące katalogu dowodów oraz tajemnicy skarbowej – czytaj więcej tekst nr 19

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „Należyta staranność” jako przesłanka odliczenia VAT: prawdziwy sens

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu płatności – Alan Lipnicki
2. Zamiana działki a podatek VAT – Barbara Głowacka
3. Wystawienie jednej faktury w imieniu kilku sprzedawców – Wojciech Safian
4. Pytanie prejudycjalne w sprawie prewspółczynnika VAT – Aleksandra Garbarczyk
5. Zastosowanie stawki 0 % do dostawy towarów przy zwrocie VAT podróżnym w systemie TAX FREE – dr Joanna Kiszka
6. Czy opłaty za ogrzewanie ponoszone przez osobę najmującą lokal mieszkalny są opodatkowane podatkiem od towarów i usług? – Mikołaj Stelmach

PODATKI DOCHODOWE

7. W zakresie aportów dokonywanych z agio w latach 2014-2016 organy podatkowe nie mogą ingerować w określoną wartość agio – Alan Lipnicki
8. Czasowe wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych a realizacja własnych celów mieszkaniowych jako warunku zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka
9. Skutki na gruncie podatku dochodowego nabycia przez przedsiębiorcę nieruchomości w zamian za należności pieniężne – Barbara Głowacka
10. Wydatki na nasadzenie drzew na terenie należącym do Gminy nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego – Maciej Jendraszczyk
11. Czy spółka wodociągowa obowiązana jest do sporządzania dokumentacji podatkowej? – Andrzej Łukiańczuk
12. Odszkodowanie po nieprzystąpieniu do umowy przyrzeczonej a zwolnienie z podatku dochodowego – Malwina Sik
13. Wzajemne poręczenia w grupie a podatek dochodowy od osób prawnych – dr Joanna Kiszka
14. Nabycie udziału w nieruchomości objętej małżeńską wspólnością majątkową a skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Alan Lipnicki
15. Kwota, o której mowa w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do poszczególnych faktur, a nie sumy należności z faktur wynikających z umowy – Maciej Jendraszczyk

INNE PODATKI

16. Od kiedy liczyć 6 miesięczny termin nabycia spadku w przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia? – Wojciech Safian
17. Trwałe związanie budowli (budynku) z gruntem – Agata Strocka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Czy w stawce opłaty za wodę ująć należy całą kwotę amortyzacji? – Andrzej Łukiańczuk
19. Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące katalogu dowodów oraz tajemnicy skarbowej – Agata Strocka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: koniec powtórki z przeszłości

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 25 września 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: „Należyta staranność” jako przesłanka odliczenia VAT: prawdziwy sens

Po raz nie wiem który wraca w debacie publicznej i publicystyce problem kryteriów „dołożenia należytej staranności przy doborze kontrahenta” jako przesłanki odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług. Wiemy, że jest to jeden z pomnikowych nonsensów wspólnotowego VAT-u: możesz odliczyć z fałszywej faktury podatek naliczony, gdy „kupujesz” towar (usługę) od oszusta pod warunkiem, że wykażesz się gorliwą nieudolnością w sprawdzaniu wystawcy tego dokumentu. Absurd: gdy zachowasz pozory nie dając sobie udowodnić, że „nie wiesz i przy dołożeniu należytej staranności nie mogłeś wiedzieć”, że uczestnicząc w przestępstwie, nabywasz prawa, których w istocie nie masz. Trzeba bowiem przypomnieć, że „użycie” fałszywej faktury w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności podatkowej jest od niedawna, zgodnie z art. 270a i 271a  Kodeksu karnego, pospolitym przestępstwem.

Tu wszystko jest postawione na głowie (takie staroświeckie określenie), ale zejdźmy na ziemię. Dobór kontrahenta, a następnie zawarcie umowy kupna – sprzedaży należy do istoty – jak świat światem – każdego biznesu. Nawet w domu wariatów (czyli w realiach podatkowych Unii Europejskiej) przezorność i ostrożność musi być cechą każdego, kto chce prowadzić interesy na poważnie, a nie na niby. Przecież poważny przedsiębiorca nie kupuje od szemranych firm lub oszustów i kombinatorów, bo można stracić pieniądze i wiarygodność. Gdy jako kupujący nie wiem, czy mój potencjalny kontrahent rzetelnie wywiąże się z dostawy, to nie zawieram z nim umowy: zbyt duże ryzyko – stracę pieniądze lub dostanę wadliwy towar albo nie nabędę jego własności. Nie potrzeba więc wymagać od przedsiębiorcy działań, które wynikają po prostu ze zdrowego rozsądku i zwykłej przezorności. Gdy ktoś chce kupić np. partię stali budowlanej dla potrzeb budowy, to wie co ma kupić, sprawdza jakość dostarczonych towarów i nie zrobi przelewu komuś, kto nie daje oczywistych gwarancji, że był właścicielem sprzedawanych towarów. Podobnie w handlu: gdy składam zamówienie producentowi na partię towaru, na którą mam popyt, to szukam rzetelnych dostawców, którzy wywiążą się z umowy i dostarczą zamówiony towar.

 Oczywiście zdarzają się lekkomyślni lub naiwni biznesmeni, którzy dają się oszukać przez nieuczciwych kontrahentów: ale u nas głównie polega to na niepłaceniu faktur uczciwym dostawcom, gdy uda się kogoś naciągnąć na dostawcę w kredycie kupieckim. Bo na rynku są w sumie trzy grupy oszustów: jedni robią w przysłowiowego konia kontrahentów, drudzy – urzędy skarbowe, trzeci – jednych i drugich. Ci trzeci działają po cichu, wprowadzając również w błąd kontrahentów w stosunku swoich rzeczywistych intencji co do płatności podatków: po co nabywca ma wiedzieć, że np. VAT od tej transakcji nie będzie zapłacony? Występuje jednak  cicha lub jawna zmowa obu stron umowy w celu oszukania urzędu skarbowego: ja wiem, ty wiesz, o co idzie – kupisz towar dużo taniej, ale tylko dlatego, że dostawca nie zapłaci podatku, zwłaszcza VAT-u, którym sfinansuje udzielony rabat. Te ostatnie przypadki są łatwe do rozpoznania poprzez porównanie cen: tak wysoki rabat może być udzielony tylko przez tego, kto nie płaci podatku.

I tu dochodzimy do sedna problemu: firmy działające na szkodę urzędu skarbowego są i będą, lecz tylko wtedy przestaną być marginesem gospodarki, gdy nie będzie przyzwolenia na takie praktyki. A wiadomo przez kogo: gdy uczciwi konkurenci wiedzą, że komuś wolno sprzedawać tanio, bo nie płaci podatku, szybko dostosują się do sytuacji. Tak było przez ostatnie lata: na rynku pojawiły się nowi konkurenci, którzy handlowali towarami masowymi znanych firm (np. paliwem) po cenach niższych niż hurtowe ceny producentów. Wiadomo było, że bez szwindli podatkowych nie da się tego zrobić. Czy ktoś przeszkadzał im w ich biznesie? Wręcz odwrotnie: mieli jakiś „parasol”. Bezkarność i niskie ceny skusiły wielu nabywców.
Epilog znany: oszuści zwinęli swoje „interesy”, a w zasięgu ręki są ich kontrahenci, których można jeszcze kontrolować i szukać w ich kieszeniach utraconych pieniędzy. A po co więc jest potrzebne kryterium „należytej staranności”? Odpowiedź jest banalnie prosta: aby móc łaskawie komuś „odpuścić”, czyli uznać, że mógł odliczyć VAT, mimo że odlicza z fałszywej faktury. Jest to władza w pełni dyskrecjonalna i zależy od widzimisię: najpierw kontrolującego, potem organu podatkowego, a na koniec sądu. Czyli idzie tu o władzę wręcz absolutną, którą również do głębi demoralizuje. Nie ma tu jakiegokolwiek „prawa” w żadnym tego słowa znaczeniu: jest woluntaryzm, który rodzi niebezpieczeństwo „szarej strefy rządzenia”, w tym korupcji.

Jedno jest pewne: to nie tylko absurd, to już jest katastrofa nie tylko podatków, ale również naszego państwa.
                          

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych    

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją