Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 428 – 30 października 2017 r.

 

 

 

Inform.pl

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: błędna faktura VAT niczym nie różni się od sfałszowanej

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Do kiedy można będzie stosować dotychczasowe kasy fiskalne? – Wojciech Safian
2. Czy przy dostawie towarów do podstawy opodatkowania VAT należy wliczać wartość palet? – dr Joanna Kiszka
3. Zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków – Malwina Sik
4. Zmiany dotyczące zwrotu podatku podróżnym TAX FREE – Wojciech Safian
5. Wydzielenie działek i drogi przy podziale nieruchomości nie zawsze świadczy o tym, że sprzedawca działa w charakterze podatnika VAT – Barbara Głowacka
6. Odpłatna dzierżawa nieruchomości na rzecz Spółki przez Gminę – Aleksandra Garbarczyk
7. Opodatkowanie wniesionego do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego – Malwina Sik

AKCYZA

8. Projekt ustawy o pakiecie tytoniowym trafił do Sejmu – Alan Lipnicki
9. Elektroniczny dokument dostawy – projektowane rozwiązanie ustawy o podatku akcyzowym – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

10. Jakie są skutki podatkowe braku wykorzystania wartości niematerialnej i prawnej w prowadzonej działalności gospodarczej? – Andrzej Łukiańczuk
11. Jak wyliczyć wartość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu ze sprzedaży nieruchomości w przypadku poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe? – Barbara Głowacka
12. Faktura na nazwisko pracownika związana z jego podróżą służbową może stanowić koszt podatkowy pracodawcy – Małgorzata Słomka
13. Zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej a przychód podatkowy – Maciej Jendraszczyk
14. Czy zamontowanie kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańca gminy będzie skutkować  koniecznością wystawienia beneficjentom informacje PIT-8C? – Barbara Głowacka
15. Czy objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny może rodzić powstanie przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
16. Opłata za usługę kształcenia w ramach studiów podyplomowych, a koszty uzyskania przychodu – Aleksandra Garbarczyk

 

INNE PODATKI

17. Swoboda rad gmin w kształtowaniu polityki podatkowej na swoim terenie – Agata Strocka
18. Darowizna środka trwałego na rzecz najbliższego członka rodziny a podatek od spadków i darowizn – Marek Zagórski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

19. Kiedy wykład może być przedmiotem umowy o dzieło? – Małgorzata Słomka
20. Przedsiębiorca pobierający zasiłek macierzyński a składki ZUS – Agata Strocka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko – rosyjskie: wizje „Odrodzenia Polski” pod habsburskim berłem z 1915 roku

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 30 października 2017 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: błędna faktura VAT niczym nie różni się od sfałszowanej

Nie istnieje jakakolwiek zewnętrzna różnica między fakturą wystawioną zgodnie z prawem i prawdą a dokumentem sfałszowanym, czyli podrobionym albo poświadczającym nieprawdę w rozumieniu przepisów prawa karnego. W obrocie krążą miliony dokumentów, których nierzetelność wynika z popełnianych błędów albo niestety, będących skutkiem świadomego fałszerstwa. Wystawianie fałszywych faktur jest od lat bezkarne lub wiąże się z ryzykiem zastosowania niewspółmiernie niskich kar. Dopiero po wejściu w życie przepisów wprowadzających nowe przestępstwa pospolite przeciwko dokumentom – art. 270a i 271a Kodeksu karnego, każdy kto wystawi lub zaewidencjonuje fakturę niezgodną z rzeczywistością, lecz wystawioną pod wpływem błędu – ryzykuje postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do ośmiu lat. Są to jednak wyłącznie przestępstwa popełniane z winy umyślnej, co stawia przed organami ścigania istotne wyzwania dowodowe – musi on zgromadzić dowody, że wystawienie lub zaewidencjonowanie („użycie” w okolicznościach faktycznych mogących mieć wpływ na określenie należności publicznoprawnej lub jej zwrotu) było w zamiarze popełnienia przestępstwa – bezpośrednim albo ewentualnym.

Wystawienie faktury pod wpływem błędu albo zawierającej błędne, lecz istotne podatkowo informacje, jest zjawiskiem masowym. Dane empiryczne potwierdzają tezę, że co dwudziesta faktura wystawiona zgodnie z prawem zawiera błędy, które należy skorygować, a w niektórych branżach ilość tych błędów jest na tyle duża, że prawie każda faktura wymaga korekty, czyli wystawienia kolejnej faktury, tym razem korygującej.

Problem z fakturami wystawionymi pod wpływem błędu, czyli w przypadku, gdy nie było zdarzenia, które rodzi obowiązek jej wystawienia, jest nieco inny. Przeciętnie wystawia się taką fakturę raz na sto przypadków, czyli stanowi około 1% ilości tych dokumentów. Dla porównania faktury wystawione przez przestępców, którzy je świadomie fałszują, stanowi prawdopodobnie ponad 3% ich ilości (ostrożny szacunek).

Od lat istnieje przyzwolenie na wystawianie fałszywych faktur: firmy zajmujące się (jak same twierdzą) optymalizacją podatkową często bez żenady doradzają tworzenie zagranicznych spółek, które będą „nabywcami” fikcyjnych usług. Opiszę powszechnie stosowany sposób na łatwy zarobek, czyli jak szybko i tanio uzyskać około ćwierć miliona złotych. Wystarczy zamówić „fachową ekspertyzę” np. na temat struktury demograficznej południowego Meksyku (obiektywna wartość 1000 zł). Następnie wartość tej opinii rośnie ponad tysiąckrotnie i jest sprzedawana do spółki, która następnie odprzeda ją spółce na Cyprze czy na Malcie, występując z tego tytułu o zwrot VAT-u w wysokości 23% od „wartości transakcji” wynoszącej ponad milion złotych. I urząd skarbowy grzecznie zwraca te pieniądze (do dziś), bo (jakoby) wszystko się zgadza:

  • ekspertyza jest faktycznie wykonana,
  • zagraniczny (cypryjski czy maltański) kontrahent za nią faktycznie zapłacił,
  • źródłem korzyści jest oczywiście zwrócony podatek drugiej w tym łańcuchu spółce zafakturowany przez pierwszą, która tysiąckrotnie zwiększyła wartość tej opinii: podmiot ten oczywiście składa deklarację, lecz „kasuje” swój podatek należny przy pomocy innych, równie fikcyjnych faktur zakupu a potem szybko znika.

Żyjemy w świecie wszechobecnej fikcji, gdzie jedynymi bezspornie prawdziwymi fakturami są te, które dokumentują dostawę energii elektrycznej, ciepła i wody, ewentualnie gazu. Inne faktury mogą być wystawione przez fikcyjne firmy, a często są to wyłącznie ich „wirtualne biura”, czyli fałszem może być wszystko. I co? Przedstawiana jest w mediach bajka o represyjnej władzy, która skutecznie zwalcza ten proceder. Do niedawna jednak nikt nie przeszkadzał im w robieniu tego rodzaju „interesów”, bo za duże pieniądze można kupić skuteczną ochronę. Wtedy występuje faktura (wyjątkowo prawdziwa) za obsługę rozliczeń podatkowych, bo przecież ktoś musi zaksięgować tę fikcję i złożyć deklarację na podstawie której zarobi się pieniądze finansujące całość tych interesów.

Powoli mija szok wywołany wejściem w życie art. 270a i 271a Kodeksu karnego. Przepisy te przez prawie pół roku odstraszały wielu oszustów. Oczywiście nie przestraszyły wielkich graczy, którzy są częścią międzynarodowej mafii podatkowej. Dziś wiemy, że podobnie jak za liberalnych czasów można wyłudzić dowolną kwotę zwrotów tego podatku, a poszerzanie tzw. odwróconego VAT-u daje coraz to nowe możliwości. Co rok składane jest milion deklaracji ze zwrotem: tego nikt nie jest w stanie sprawdzić.
     Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia
  

Skontaktuj się z naszą redakcją