Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 430 – 13 listopada 2017 r.

 

Inform.pl

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Nowe zasady wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej – czytaj więcej tekst nr 1
 • Oszustwa podatkowe popełniane przy pomocy „odwrotnego obciążenia” w podatku od towarów i usług – czytaj więcej tekst nr 5

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: o prawdziwych i nieprawdziwych przyczynach wzrostu dochodów z VAT

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nowe zasady wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej – Wojciech Safian
2. Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa bratu – Aleksandra Garbarczyk
3. Czy gmina może dokonać pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących koszty obsługi prawnej? – dr Joanna Kiszka
4. Zwrot kosztów wyłożonych na gruncie podatku VAT – Małgorzata Słomka
5. Oszustwa podatkowe popełniane przy pomocy „odwrotnego obciążenia” w podatku od towarów i usług – Witold Modzelewski
6. Split payment – jak utworzyć rachunek VAT? – Wojciech Safian

PODATKI DOCHODOWE

7. Kiedy wystąpi świadczenie nieodpłatne skutkujące powstaniem przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
8. Nowelizacja przepisów regulujących ustalanie kosztów uzyskania przychodów twórców – dr Joanna Kiszka
9. Opodatkowanie programów motywacyjnych – uchwalone zmiany – Małgorzata Słomka
10. Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości na podstawie umowy dożywocia – Marek Zagórski
11. Spółka jawna a podatek dochodowy od osób fizycznych – Agata Strocka
12. Zmiana terminu spłaty pożyczki a stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Maciej Jendraszczyk
13. Generalna zasada powstania podatku u źródła – dotyczy CIT – Marek Zagórski

INNE PODATKI

14. Sposób identyfikacji i ewidencjonowania środka trwałego a podatek od nieruchomości – Agata Strocka
15. Tylko fundacje posiadające status OPP mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

16. Nowe druki dotyczące zasiłku macierzyńskiego – Malwina Sik
17. Czy menedżer w ramach kontraktu menedżerskiego musi opłacać składki ZUS? – Andrzej Łukiańczuk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Interpretacje przepisów prawa podatkowego w projekcie nowej Ordynacji podatkowej – dr Joanna Kiszka
19. Rozbieżności pomiędzy datą widniejącą na zwrotnym poświadczeniu odbioru a datą na wydruku ze strony internetowej – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: ile kosztowały nas „kresowe resentymenty”

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 13 listopada 2017 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: o prawdziwych i nieprawdziwych przyczynach wzrostu dochodów z VAT

Półmetek nowego rządu powstałego po zejściu ze sceny „liberalnej demokracji” w wyniku wyborów w 2015 r., uzasadnia sformułowanie refleksji podsumowujących również  temat nowej polityki podatkowej i jej efektów. Zapowiedzi były bardzo ambitne: projektowane usunięcie większości patologii legislacyjnych powstałych w latach 2007-2015, które co rok kosztują nas kilkadziesiąt miliardów złotych, oraz skuteczną walkę z mafiami podatkowymi, zwłaszcza noszącymi białe kołnierzyki oraz z tzw. międzynarodowym planowaniem podatkowym, czyli najważniejszym nowotworem współczesnej gospodarki, gdzie jedynym źródłem zarobków jest legalizowanie wyłudzeń podatkowych. Przygotowano projekty wielu ustaw podatkowych (VAT, akcyzę, podatki dochodowe, podatek handlowy i transakcyjny), zapowiedziano skuteczne wyrugowanie ze struktur rządowych agentów wpływu zagranicznego biznesu podatkowego. Politycy nie docenili (i dotychczas nie doceniają) siły obrońców „liberalnej demokracji” w podatkach, a zwłaszcza ich pozycji w strukturach biurokratycznych. Wszystkie (z jednym wyjątkiem) pomysły „uszczelniające” systemu podatkowego zostały już w pierwszym roku działania nowego rządu skutecznie storpedowane, a agenci wpływu zagranicznego biznesu podatkowego nie stracili swojej pozycji: resort finansów w dalszym ciągu korzysta z ich usług i utrzymuje z nim stałe kontakty. Więcej: nowemu rządowi podrzucano „liberalne” pomysły, których nie udało się przeforsować w poprzedniej ekipie, a lobbyści – tak jak dawniej – załatwiają sobie kolejne przywileje podatkowe, a zwłaszcza „odwrotne obciążenie” na kolejne towary.

Rok 2016  w podatkach był taki sam jak lata poprzednie, a dochody budżetowe były nawet realnie niższe niż w latach rządów panów Rostowskiego i Szczurka na Świętokrzyskiej 12. Przypomnę, że w 2011 r. z podatku od towarów i usług uzyskano 120 mld zł, podobnie w 2012 r., a w 2013 r. spadły one do 113 mld zł, utrzymując się na poziomie ok. 124 mld zł w latach 2014-2016 (według resortu finansów w 2016 r. dochody te wyniosły tylko 126 mld zł, ale za to zwroty podatku skoczyły aż do 94 (albo 99 mld zł – zależnie od wersji). „Liberalna demokracja” nie była więc – wbrew twierdzeniom opozycji oraz niektórych polityków europejskich – w żadnym stopniu zagrożona: mafie podatkowe zachowały swoją pozycję i  nawet uzyskały większe zwroty tego podatku niż w latach poprzednich. Pewna poprawa ściągalności podatku od towarów i usług nastąpiła dopiero w tym roku: prognozowane dochody tego podatku w 2017 roku usług na ten rok w wysokości 144 mld zł (czyli o prawie 20 mld zł więcej niż w zeszłym roku) prawdopodobnie nie tylko będą wykonane, ale nawet przekroczone. Według oficjalnych informacji do końca września uzyskano średniomiesięczną kwotę dochodów w wysokości ponad 13 mld zł, co – biorąc pod uwagę, że najlepsze miesiące w tym podatku są dopiero przed nami – pozwala z optymizmem patrzeć na ten rok. Dochody mogą nawet przekroczyć 155 mld zł. Co jest przyczyną tego sukcesu? Odpowiedź jest stosunkowo prosta:

 • część zwrotów, które miały być dokonane w 2017 r. wypłacono pod koniec 2016 r. (zadeklarowano ok. 7,5 mld zł), wypłacono – również ku uciesze oszustów – ponad 13 mld zł), co doprowadziło do ich spadku w roku obecnym (skutek: ok. 6 mld zł),
 • wzrost sprzedaży opodatkowanych artykułów ropopochodnych, a zwłaszcza paliw silnikowych w wyniku wprowadzenia w drugiej połowie 2016 r. granicznej płatności podatku z tytułu WNT: prawdopodobny skutek dodatni dla dochodów budżetowych – w skali całego roku – około 5 mld zł,
 • ograniczenie aktywności części (nie całości) mafii podatkowej od marca 2017 r. w związku z wejściem w życie wysokich kar więzienia (nawet 25 lat) za fałszowanie i ewidencjonowanie fałszywych faktur. Skutek fiskalny tych przepisów jest trudny do precyzyjnego oszacowania, lecz do końca roku można tu oczekiwać co najmniej kilku dodatkowych miliardów.

Resztę wzrostu dochodów zapewnią sprzyjające warunki makroekonomiczne, a zwłaszcza wzrost popytu konsumpcyjnego w wyniku m.in. programu 500+. Między bajki należy włożyć podawane w resortowej propagandzie przyczyny „poprawy ściągalności” tego podatku w postaci:

 1. wprowadzenia obowiązku przekazywania ewidencji podatkowych prowadzonej przez 80 tys. podatników VAT – tzw. JPK: (kompletny nonsens) – od ilości sprawozdań nie wzrosną dochody budżetowe, a owe informacje nie są nawet dowodem w postępowaniu podatkowym. Jest to podrzucony przez zagraniczny biznes podatkowy „wynalazek”, który daje zarobek firmom informatycznym. Może ktoś powie, ile podatnicy musieli i będą musieli wydać pieniędzy na ów JPK?
 2. wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (nie ma zastosowania do VAT-u) – rozwiązanie martwe, również wymyślone przez liberałów,
 3. rozszerzenia zakresu zastosowania stawki 0% w obrocie krajowym, czyli tzw. odwróconego VAT-u) – poprzez rozszerzenie tego rozwiązania zwiększyła się do miliona (tak) ilość składanych deklaracji ze zwrotem podatku.

Żaden z powyższych pomysłów albo nie ma żadnego wpływu na poziom dochodów budżetowych, albo wręcz je obniża: od początku tego roku podwykonawcy robót budowlanych nie płacą już nic do budżetu i mają prawo do zwrotów (część dostali). Może wreszcie resort finansów opublikuje, ile zwraca pieniędzy tym wszystkim branżom, które korzystają z tego przywileju?

Ktoś niestety uparcie wprowadza w błąd opinię publiczną podrzucając również politykom nieprawdziwe informacje na tematy tego podatku. Ciekawe, czy nie są to ci sami ludzie, którzy za poprzednich rządów doradzali (nie za darmo) resortowi finansów, doprowadzając do największej w historii katastrofy fiskalnej zamykającej się w ponad 30 mld zł bezpowrotnych strat w tym podatku. Rząd po rekonstrukcji powinien wrócić do programu wyborczego PiS wprowadzając nową, oczyszczoną z „przepisów optymalizacyjnych” ustawę o VAT, obejmującą zwłaszcza:

 • podzieloną płatność,
 • centralny rejestr podatników,
 • centralny rejestr faktur.

Przypomnę, że program ten przewidywał natychmiastową likwidację tzw. krajowego odwrotnego obciążenia (efekt fiskalny w wysokości ponad 10 mld zł), na pewno nie planował zarobku dla biznesu informatycznego w postaci jakiegoś JPK.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją