Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 437 – 2 stycznia 2018 r

 

 

 

 

Inform.pl

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: zaufany donosiciel, czyli o „nowej ustawie o doradztwie podatkowym”

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. W 2018 r. część podatników ucieknie od VAT-u – Witold Modzelewski
2. Odwrotne obciążenie a pojęcie transakcji – Małgorzata Słomka
3. Sprzedaż bezpośrednia wykorzystywana do celów ich działalności gospodarczej – Malwina Sik
4. Jak rozliczać udzielenie rabatu pośredniego? – Andrzej Łukiańczuk

PODATKI DOCHODOWE

5. Nowe regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z tytułu własności niektórych obiektów budowlanych – dr Joanna Kiszka
6. Dochody z zysków kapitałowych jako nowe źródło przychodów – Barbara Głowacka
7. Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy nie jest kosztem – Małgorzata Słomka
8. Podatek u źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za licencje do programów komputerowych i zakup urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem – dr Joanna Kiszka
9. Wypłata nagród w konkursach na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą a obowiązki płatnika – Małgorzata Słomka
10. Utrata statusu przez podatkową grupę kapitałową a obowiązek rozliczenia podatku wstecz – Barbara Głowacka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

11. Czy należy składać deklarację kwartalną za IV kwartał z tytułu wpłat z zysku? – Andrzej Łukiańczuk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

12. Szkice polsko-rosyjskie: nie można być naraz „rusofobem” i „antykomunistą”

 

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 2 stycznia 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: zaufany donosiciel, czyli o „nowej ustawie o doradztwie podatkowym”

Sądzę, że każdy, kto przeczytał postulaty dotyczące nowego, „rewolucyjnego” poukładania relacji „podatnik – urząd skarbowy” (E. Twarog: Fiskus frontem do podatnika – PB z 21 grudnia 2017 r.), mógł czuć się zaszokowany. M.in. padło tam stwierdzenie, że „w nowej wizji zarządzania zmienić się musi (…) fiskus (…). Ma on odejść od literalnego odczytywania przepisów, ale interpretować je w sposób logiczny”. Nie wiem, czy jest to stwierdzenie autora artykułu czy powtórzenie słów cytowanego w tekście wysokiego urzędnika resortu finansów, który zapowiada tę „rewolucję”. Być może nie wszyscy wiedzą, że zgodnie z Konstytucją RP administracja działa na podstawie przepisów prawa i ma przestrzegać przepisów, czyli działać zgodnie z „literalnie odczytywanymi przepisami”, ale widać w „zrewolucjonizowanym” resorcie finansów uchyli się jej zastosowanie. Jeżeli urzędnicy mają łamać przepisy w imię interpretacji w ich sposób „logiczny”, to już z góry wiadomo o co tu chodzi. Będą trzy „logiki” tych interpretacji:

  • koleżeńska: „niekorzystny dla podatnika” przepis nie będzie stosowany do „lubianej firmy”,
  • wroga, gdy będzie on chronić nielubianą firmę,
  • korupcyjna, gdy kogoś będzie stać na dyskretne odejście od wrogiej interpretacji.

Oczywiście można by dalej znęcać się nad tymi nonsensami, ale dajmy spokój, bo przy okazji dowiedzieliśmy się, że przygotowywana jest nowa ustawa „o zawodzie doradcy podatkowego”, którzy mają być podzieleni na lepszych – „zaufanych” i gorszych, czyli pozostałych. To już było: w 1999 r. pod wpływem jednej z zagranicznych firm doradczych, dzięki której oszustwa księgowe są już „kreatywną księgowością”, doradcy mieli być też podzieleni na te  dwie grupy – wtedy ci lepsi, powiązani z resortem finansów, mieli nazywać się „biegłymi”. Taki projekt powstał w resorcie kierowanym przez zajadłego krytyka obecnego rządu, który był wówczas ministrem finansów, czyli L. Balcerowicza. To kolejny szok, który nie wymaga komentarza. Ale cytowany na wstępie wysoki urzędnik resortu finansów chce jakoby „wzmocnić pozycję tego zawodu” i ich przekształcić w konfidentów, którzy mają „raportować agresywne schematy podatkowe”, czyli donosić na podatników. Ciekawe, czy donosicielami mają być tylko ci „zaufani”, czy także ci gorsi?
Większość zawodowo czynnych doradców podatkowych nie zajmuje się procederem unikania opodatkowania, lecz rzetelnie prowadzi ich ewidencje oraz obsługuje prowadzone przez nich spory (postępowania podatkowe i kontrole podatkowe oraz celno-skarbowe i postępowania sądowo-administracyjne) oraz sporządza w ich imieniu deklaracje podatkowe. Większość podatników nie chce żadnych „wynalazków optymalizacyjnych”, bo wie, że mogą być tylko źródłem kłopotów. Większość doradców nie oferuje podatnikom usług „agresywnego planowania podatkowego”, bo uczciwy biznes nie da się pogodzić z hazardowym pojmowaniem doradztwa podatkowego: albo – albo. System podatkowy to nie kasyno, a zarabianie na tego rodzaju „schematach” pozostawia się „międzynarodowym strukturom optymalizacyjnym”, do których zwykły śmiertelnik nie ma dostępu.

Stąd mój (i nie tylko mój) postulat: jeżeli mamy żyć pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w świecie balcerowiczowskich absurdów, to należy doradców podatkowych podzielić na:

  • zaufanych, czyli donosicieli, którzy zajmują się tego rodzaju biznesem, oraz
  • pozostałych, czyli „niezaufanych”, którzy nie będą musieli donosić, bo rzetelnie pojmują swój zawód.

A tak przez chwilę poważnie: powyższe pomysły można sparafrazować w następujący sposób: jeżeli lekarz chciałby wywołać chorobę u pacjenta, to nie powinien donosić o swoich pomysłach, lecz być objęty zakazem wykonywania zawodu. Podobnie w przypadku „doradców”, którzy wymyślają fikcyjne transakcje, aby klient popełnił przestępstwo pospolite i skarbowe – art. 286 Kodeksu karnego w zbiegu idealnym z art. 56 lub 76 Kodeksu karnego skarbowego. Takie działanie jest sprzeczne z prawem a ktoś, kto to robi, powinien być wykreślony z listy doradców podatkowych. Bo większość tzw. schematów optymalizacyjnych budowanych jest na pozorności a nie obejściu prawa: bez fikcji nie da się nic „agresywnie” zaplanować.
Gdy już „zaufani” doradcy podatkowi zgłoszą swoje „pomysły optymalizacyjne”, urzędy skarbowe zawiadomią organy ścigania o podejrzeniu popełnienia pospolitych przestępstw a zwłaszcza art. 270a, 271a i 258 Kodeksu karnego. I problem donosicieli zostanie rozwiązany przez sądy karne.
Ale żeby to zrobić, nie trzeba pisać nowej ustawy „o zawodzie doradcy podatkowego”: wystarczy zastosować prawo zgodnie z literą a nie logiką krętaczy.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

                                                    

Skontaktuj się z naszą redakcją