Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 438 – 8 stycznia 2018 r

 

 

Inform.pl

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Pomysł na katastrofę VAT-u w 2019 roku (rok wyborów) – czytaj więcej tekst nr 1
 • Projekt zmian w systemie monitorowania przewozu towarów dotyczących transportu kolejowego – czytaj więcej tekst nr 4
 • Katalog przychodów wchodzących do źródła zyski kapitałowe – czytaj więcej tekst nr 5

 • Usługi niematerialne – ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych – czytaj więcej tekst nr 8
 • Czy w kosztach kwalifikowanych w ramach ulgi B+R mieszczą się wydatki z tytułu ekspertyz, opinii, usług doradczych nabytych od innych podmiotów niż jednostki naukowe? – czytaj więcej tekst nr 9

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „dekolonizację” gospodarki należy zacząć od systemu podatkowego

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Pomysł na katastrofę VAT-u w 2019 roku (rok wyborów) – Witold Modzelewski
2. Świadczenia za „złotówkę”  dla pracowników a podstawa opodatkowania VAT – Barbara Głowacka
3. Sprzedaż nieruchomości z częścią budynku może być dostawą gruntu niezabudowanego – Małgorzata Słomka

AKCYZA

4. Projekt zmian w systemie monitorowania przewozu towarów dotyczących transportu kolejowego – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

5. Katalog przychodów wchodzących do źródła zyski kapitałowe – Barbara Głowacka
6. Odsetki od przyznanego zadośćuczynienia i renty a zwolnienie od PIT – Maciej Jendraszczyk
7. Czy miejsce zameldowania ma wpływ na miejsce rezydencji podatnika? – Andrzej Łukiańczuk
8. Usługi niematerialne – ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych – Małgorzata Słomka
9. Czy w kosztach kwalifikowanych w ramach ulgi B+R mieszczą się wydatki z tytułu ekspertyz, opinii, usług doradczych nabytych od innych podmiotów niż jednostki naukowe? – dr Joanna Kiszka
10. Powiernik nie osiąga przychodu w przypadku zbycia nabytych w ramach umowy powierniczej udziałów – Maciej Jendraszczyk
11. Kiedy powstaje przychód podatkowy u komitenta? – Andrzej Łukiańczuk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

12. Czy odtworzenie po stu latach czegoś na kształt Austro-Węgier w wersji lajt jest przyszłością tej części Europy?

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 8 stycznia 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: „dekolonizację” gospodarki należy zacząć od systemu podatkowego

„Dekolonizacja” naszej gospodarki, zapowiedziana w exposé premiera Morawieckiego, jest spóźnioną koniecznością. Już w okresie międzywojnia dotkliwie odczuliśmy status półkolonialny naszej gospodarki, której „zagraniczni inwestorzy”, wywodzący się z państw naszych sojuszników, celowo doprowadzali do upadku kupione za bezcen przedsiębiorstwa. Przykład zakładów włókienniczych w Żyrardowie w latach trzydziestych zeszłego wieku, przypomniany niedawno opinii publicznej, wywołał szok i poszukiwanie analogii do naszej współczesności. Tak jak wtedy, tak jak teraz żyjemy w państwie niepodległym, czyli antyrosyjskim – w niemieckiej wersji tego pojęcia. Wymusza to pozycję słabszego wobec „zachodnich” protektorów, którzy wiedząc o naszym braku manewru, mogę narzucać nam swoje interesy („europejski punkt widzenia”). Po to tworzono przed stu laty wizję Mitteleuropy, która miała być (i jest) przestrzenią zależności ekonomicznej państw tego regionu.

 Jedną z istotnych cech kolonializmu ekonomicznego jest  ograniczenie suwerenności kolonii w dziedzinie fiskalnej. Mniej więcej sprowadza się to do następującego katalogu zasad:

 1. „zagraniczni inwestorzy”, pochodzący z sojuszniczych metropolii, nie muszą płacić miejscowych podatków, chyba ze chcą, względne tolerowanie ich niepłacenia byłoby niemożliwe do ukrycia (np. akcyzy).
 2. każda próba wykonania nawet rutynowych kontroli podatkowych w tych podmiotach może być przedstawiona jako „zamach ma wolności gospodarcze”, „dyskryminację obcego kapitału”, zwłaszcza przez tzw. wolne media (wiemy nawet, o którą gazetę idzie),
 3. każda próba ustawowego zmuszenia do płacenia podatków przez beneficjentów systemu spotka się z natychmiastową reakcją „społeczności międzynarodowej” lub organów Unii Europejskiej, które faktycznie stoją na straży status quo.
 4. rozliczenia podatkowe beneficjentów tego systemu prowadzone są przez „międzynarodowy” i oczywiście „renomowany” biznes optymalizacyjny, który nie musi zbytnio przejmować się miejscowymi przepisami, bo dzięki „wyśmienitym relacjom” z resortem finansów zapewnia swoistą eksterytorialność podatkową tychże inwestorów.

Wiem, że nie mówię nic oryginalnego, bo ten stan rzeczy jest powszechnie znany. Tolerowali go grzecznie wszyscy ministrowie finansów od czasów drugiego Balcerowicza (lata  1997-2016). Teraz ma się to zmienić, bo bez dekolonizacji podatkowej nie będzie uczciwej konkurencji oraz zmniejszenia długu publicznego. Oczywiście nie da się tego zrobić w sytuacji, gdy w resorcie finansów rządzą te same firmy, które dotychczas zapewniały i nadal zapewniają „eksterytorialność podatkową” swoich klientów.

A tak przy okazji: dlaczego Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji nie zajął się porozumieniami ograniczającymi konkurencję na rynku doradztwa podatkowego? Tu scenariusz jest od lat taki sam: kupiona przez zagranicznego inwestora firma MUSI korzystać z usług doradczych (czego nie ukrywa) narzuconego im audytora jak i doradcy. Rodzi to jednakże zasadne podejrzenie, że mamy miejsce z praktyką antykonkurencyjną. Jeśli dekolonizację traktować poważnie, to powinny być wszczęte odpowiednie działania, aby zbadać ten proceder, czy nie naruszono prawa konkurencji. Sądzę, że jest to problem ogólniejszy: bez zmian na rynku doradztwa podatkowego nie wyrwiemy się ze statusu kolonii. Muszą tu obowiązywać cztery twarde zasady:

 1. podmioty zajmujące się ucieczką od podatków nie mogą mieć jakichkolwiek kontaktów (poza przypadkami procedur jurysdykcyjnych) z resortem finansów: dziś biorą pieniądze od obu stron,
 2. doradztwo podatkowe nie może wiązać się z lobbingiem legislacyjnym: tu konflikt interesów jest zbyt oczywisty i niemożliwy do zneutralizowania,
 3. nikt na polskim rynku nie może mieć narzuconego doradcy: o jego wyborze muszą decydować kryteria rynkowe i jakość usług,
 4. osoby, które zajmowały się podatkami w strukturach rządowych nie mogą przechodzić z marszu do biznesu doradczego: tu potrzebny jest długi okres karencji (kiedyś było to 6 miesięcy) – teraz powinien być rok.

 

Na koniec pewna refleksja: gdyby w naszym kraju wszyscy, w tym również zagraniczni inwestorzy przestrzegali obowiązującego prawa, budżet miałby nadwyżkę, można by obniżyć stawki VAT-u, polscy przedsiębiorcy nie przegrywaliby z nieuczciwą, bo nieopodatkowaną konkurencją i nie byłoby masowych oszustw podatkowych. Ciekawe dlaczego opozycyjni obrońcy legalizmu nie dostrzegali powyższych problemów gdy byli u władzy?

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych  

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją