Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 442 – 5 lutego 2018 r

8. Wręczenie statuetki za szczególne osiągnięcia i rozwój w dziedzinie kultury – skutki w PIT

W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznania przez Radę Miasta nagrody finansowej i statuetki za szczególne osiągnięcia i rozwój w dziedzinie kultury.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast w myśl art. 11 ust. 1 powyższej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W związku z powyższym powstały wątpliwości czy przyznanie statuetki za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój kultury będzie wywoływać skutki podatkowe po stronie rady miasta, które będzie wręczać takową nagrodę. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2018 r. (0115-KDIT2-2.4011.398.2017.1.HD). Organ Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że ”(…) przyznanie wskazanym we wniosku laureatom statuetki „M.” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki nie spowoduje otrzymania przez nich „nieodpłatnych świadczeń”.

Laureat „Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta” wybierany jest przez Kapitułę za osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, zaś statuetka „M.” ma wyłącznie wartość pamiątkową. Statuetka nie stanowi wartości użytkowej, ale symboliczną. Idea zawarta w tym symbolu – jak wskazuje Wnioskodawca – to wielobarwność lokalnej kultury, dla której „M.” począwszy od lat 60 był przestrzennym symbolem organizowanych w mieście imprez kulturalnych. Otrzymanie statuetki podnosi rangę nagrody kulturalnej i stanowi pewien prestiż wśród „ludzi kultury”. Ponadto, statuetka nie jest wykonana z metali szlachetnych (np. ze srebra, złota czy platyny) – wykonana jest z brązu polichromowanego. Z wnioski nie wynika również, by statuetka ozdobiona była kamieniami szlachetnymi. Statuetka opatrzona jest tabliczką z wygrawerowaną treścią (np. za rok 2017) „Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta 2017”. Tego rodzaju wyróżnienie stanowi wyraz uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Statuetka jest formą uhonorowania o charakterze symbolicznym (pamiątkowym), nie ma charakteru materialnego.

Wobec tego, w okolicznościach opisanych we wniosku, otrzymanie pamiątkowej statuetki „M.” za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój kultury nie powoduje powstania u laureata nagrody przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym z tytułu jej przekazania na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki płatnika”.
Reasumując należy stwierdzić, że wręczenie statuetki nie powoduje po stronie wręczającego obowiązku poboru podatku. Również osobą nią uhonorowana nie jest obowiązana do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego.
Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 238
Konsultant Podatkowy
w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Skontaktuj się z naszą redakcją