Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 445 – 26 lutego 2018 r

 

 

 

Inform.pl

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Usługa kompleksowa wykonywana na rzecz zagranicznego usługobiorcy a odwrotne obciążenie – czytaj więcej tekst nr 8

 • Czy przekazanie majątku na rzecz wspólników w związku z likwidacją spółki powoduje powstanie po jej stronie przychodu generującego opodatkowany dochód? – czytaj więcej tekst nr 11
 • Zbycie nieruchomości należącej do majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków a podatek dochodowy od osób fizycznych wedle interpretacji ogólnej z 6 lutego 2018 r. – czytaj więcej tekst nr 13
 • Założenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji – czytaj więcej tekst nr 14
 • Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – jakie koszty? – czytaj więcej tekst nr 18

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy bez deklaracji podatkowych wpłyną do budżetu jakiekolwiek dochody z VAT-u?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kto może potwierdzić odbiór faktury VAT-RR? – Maciej Jendraszczyk
2. Opakowania zwrotne a VAT – Agata Strocka
3. Powiatowy Urząd Pracy nie jest objęty centralizacją VAT – Maciej Jendraszczyk
4. Czynności pozorowane przez organ w związku ze zwrotem różnicy podatku a odsetki należne podatnikom – Wojciech Safian
5. Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części, w związku z budową odwiertu badawczego – Kacper Wolak
6. Opłaty za przedszkole gminne poza VAT – Alan Lipnicki
7. Podstawa opodatkowania czynności przekazania samochodu osobowego na cele prywatne – Kacper Wolak
8. Usługa kompleksowa wykonywana na rzecz zagranicznego usługobiorcy a odwrotne obciążenie – Sebastian Kopacz
9. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez jednego z małżonków, który jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w przypadku wystawiania faktur z danymi obojga małżonków niezawierających NIP-u nabywcy – Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

10. Jak opodatkowane są wynagrodzenia z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej przez cudzoziemca? – Andrzej Łukiańczuk
11. Czy przekazanie majątku na rzecz wspólników w związku z likwidacją spółki powoduje powstanie po jej stronie przychodu generującego opodatkowany dochód? – dr Joanna Kiszka
12. Wynagrodzenie prokurenta jako koszt uzyskania przychodów – Wojciech Safian
13. Zbycie nieruchomości należącej do majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków a podatek dochodowy od osób fizycznych wedle interpretacji ogólnej z 6 lutego 2018 r. – dr Joanna Kiszka
14. Założenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji – Sebastian Kopacz
15. Umowa pożyczki na gruncie dokumentacji podatkowych – Maciej Jendraszczyk
16. Zmiany dotyczące tzw. „małej klauzuli obejścia przepisów prawa podatkowego” – Sebastian Kopacz
17. Czy dworce kolejowe podlegają podatkowi od nieruchomości komercyjnych? – Andrzej Łukiańczuk
18. Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – jakie koszty? – Małgorzata Słomka

INNE PODATKI

19. Określenie podstawy opodatkowania a osoba podatnika – Agata Strocka
20. Gotówka przekazana w siedzibie banku nie uprawnia do zwolnienia – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko – rosyjskie: niemieckie „zaufanie do polityki Marszałka Piłsudskiego”

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 26 lutego 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy bez deklaracji podatkowych wpłyną do budżetu jakiekolwiek dochody z VAT-u?

Zgodnie z już potwierdzonymi informacjami z początkiem przyszłego roku podatnicy VAT nie będą już składać deklaracji podatkowych. Nie wiadomo na jakiej podstawie będą dokumentować wpłaty oraz zwroty tego podatku, bo przecież jedynym możliwym sposobem prawnego określenia zobowiązania podatkowego, podatku należnego, podatku naliczonego, różnicy podatku oraz kwoty żądanego zwrotu, a różnicy podatku jest przecież złożenie deklaracji. Nie ma innej możliwości: bez deklaracji ani rusz. Deklaracja również jest niezbędna dla:

 • administracyjnej egzekucji zaległości podatkowej, jeśli podatnik mimo zadeklarowania kwoty zobowiązania nie zapłaci podatku,
 • ukarania podatnika za unikanie opodatkowania lub prób otrzymania nienależnych zwrotów (art. 112 b i 112 c ustawy o VAT),
 • ukarania oszustów, którzy narażają podatek na uszczuplenie lub chcą wyłudzić nienależny zwrot (art. 56 i 76 KKS),
 • ukarania oszustów pospolitych, którzy udając podatników – obrazowo mówiąc – kradną środki publiczne przy pomocy tego podatku (art. 268 KK).

Jeśli zostanie zniesiony obowiązek składania deklaracji, podatnicy nie będą musieli prowadzić również ewidencji podatkowej, bo muszą ją prowadzić tylko po to, aby prawidłowo sporządzić deklarację: nie tylko wynika to z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, lecz również z zasad racjonalnego myślenia. Nie ma bowiem powszechnego obowiązku prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji podatkowej. Zdecydowanie mniejszość podatników VAT, którzy na podstawie odrębnych przepisów ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe (około jedna trzecia podatników zobowiązanych do składania deklaracji), nie może na ich podstawie rozliczyć VAT na podstawie tej ewidencji –  bo księgi te nie zawierają (bo nie muszą) tego rodzaju danych. Jeśli ustawodawca chce narzucić obywatelom obowiązek prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji podatkowej, to musi wskazać jej wzorzec, którym z zasady jest treść  deklaracji w  danym podatku. Jeśli nie będzie tego wzorca, to:

 • obowiązek prowadzenia ewidencji stanie się bezprzedmiotowy,
 • nie będzie również obowiązku przekazania w formie elektronicznej treści tej ewidencji, bo nikt ich nie będzie prowadzić.
 • Inaczej mówiąc: wraz z likwidacją deklaracji podatkowych zniknie również obowiązek prowadzenia ewidencji, czyli także ich przesłania (słynne JPK_VAT).

Podatnicy, kiedy po raz pierwszy dowiedzieli się o tym pomyśle, potraktowali go jako kaczkę dziennikarską, bo przecież likwidacja deklaracji faktycznie uwalnia ich faktycznie od zapłaty tego podatku: podobny przypadek miał miejsce po likwidacji zeznań z tytułu zaliczek w podatkach dochodowych – od 2008 roku każdy płaci tyle ile chce, chyba że nie chce płacić. Zmartwili się podatnicy, którzy otrzymują zwroty: przecież bez złożenia deklaracji nic nie otrzymają. Później przekazano informację, że likwidacja deklaracji będzie się jednak wiązać z dodaniem do JPK_VAT jakiś dodatkowych rubryk, w których będą podawane te informacje, które są dziś w deklaracjach podatkowych. Jeśli oczywiście ktoś rozumie ten pomysł, to polega on na tym ze ów JPK stanie się … gigantyczną deklaracją, gdzie będą jednocześnie podawane wszystkie zapisy w ewidencji. To jest oczywisty absurd, bo trzeba będzie szczegółowo uregulować zasady prowadzenia tych ewidencji, bo dziś „rządzi” nimi treść deklaracji, której nie będzie. Resort finansów będzie musiał również opracować szczegółowo zasady ewidencjonowania wszystkich dokumentów związanych z tym podatkiem, tworząc wzorzec składania tychże informacji. Składając tak szczegółową „deklarację” łatwo będzie popełnić błąd. Aby nie odpowiadać karnie podatnik będzie musiał korygować te błędy i za każdym razem ponownie składać całość owej informacji. Wystarczy, aby w nazwie lub dacie faktury pojawiłby się błąd, to podatnik będzie musiał jeszcze raz składać całość tej informacji. Dziś nie ma takiej potrzeby, bo deklaracja nie zawiera takich szczegółów.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją