Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 446 – 5 marca 2018 r

 

 

 

Inform.pl

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy specjaliści od unikania opodatkowania mogą skutecznie „uszczelnić” VAT?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy składka członkowska stanowi wynagrodzenie za czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk
2. Właściwa stawka VAT dla usługi wstępu na pola golfowe – Maciej Jendraszczyk
3. Ważniejszy jest centralny rejestr podatników VAT niż  jakieś urzędowe „kryteria należytej staranności” – Witold Modzelewski
4. Jakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta za różnice kursowe z tytułu czynności niepodlegającej VAT? – Andrzej Łukiańczuk
5. Dostawa nieruchomości w trakcie prac rozbiórkowych – Kacper Wolak
6. Nieodpłatne udostępnienie pracownikom artykułów spożywczych – Mikołaj Stelmach

PODATKI DOCHODOWE

7. Zmiany w wykazie prac twórczych objętych 50% kosztami uzyskania przychodów – Małgorzata Słomka
8. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności wobec tego samego dłużnika innych niż objęte postanowieniem o nieściągalności – dr Joanna Kiszka
9. Ulepszenie środka trwałego – Małgorzata Słomka
10. Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy a koszt uzyskania przychodu – Sebastian Kopacz
11. Dopuszczalność zmiany metody amortyzacji budynków mieszkalnych w przypadku ich przeniesienia do innego źródła przychodów – dr Joanna Kiszka
12. Koszty bezpośrednie poniesione po roku podatkowym, w którym uzyskano odpowiadające im przychody – Mikołaj Stelmach
13. Czy wycofanie budynków z ewidencji środków trwałych implikuje korektę odpisów amortyzacyjnych? – Sebastian Kopacz
14. Cena sprzedaży znacznie odbiegająca od wartości rynkowej – Mikołaj Stelmach
15. Powstanie obowiązku podatkowego w związku z obrotem kryptowalutami – Kacper Wolak
16. Usługi księgowe a art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Maciej Jendraszczyk
17. Czy zawarcie umowy dożywocia skutkuje powstaniem przychodu? – Wojciech Safian
18. Przejęcie podmiotu powiązanego, a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej – Maciej Jendraszczyk
19. Czy rozszerzenie wspólności majątkowej wpływa na 5-letni termin od nabycia nieruchomości? – Wojciech Safian

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Uchwała NSA w sprawie wpływu uchylenia decyzji o zajęciu konta podatnika na przerwanie biegu przedawnienia – Sebastian Kopacz

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: Europa Wschodnia w 1917 r.

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

 

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 5 marca 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy specjaliści od unikania opodatkowania mogą skutecznie „uszczelnić” VAT?

 

Zacznę od pewnej refleksji: przedstawiona w jednym z opublikowanych niedawno artykułów raczej oczywista teza, że współczesnym światem („zachodem”) faktycznie rządzą struktury ponadnarodowe mające cechy mafii podatkowych, których zakładnikami lub wręcz przedstawicielami muszą być również niektórzy politycy i wysocy urzędnicy, nieco ograniczyła mój krąg zawodowych kontaktów. Kilka „renomowanych” (tak siebie same nazywają) organizacji, często finansowanych przez również „renowowane” i oczywiście „międzynarodowe” firmy podatkowe, zdecydowało się, że już nie będą mnie zapraszać na swoje konferencje. Również kilku periodyków, publikujących co dzień wywody „znanych ekspertów podatkowych” (nawet mających stopnie naukowe), „zawiesiło” swoje kontakty z moją skromną osobą, które zresztą nie były zbyt intensywne. Nikt nic oficjalnie nie napisał, ale prywatnie powiedziano mi, że „przesadziłem”, bo „przecież jest to oczywiste”, ale się tego „nie mówi”, bo „po co”? Przecież niektórym politykom i urzędnikom trzeba przecież „pomóc” w „przechowaniu” lub „załatwieniu” pieniędzy, od których nie trzeba będzie płacić podatków: „ktoś to przecież musi robić, a najlepiej żeby to robił „fachowo”. Trzeba im również pomóc w tworzeniu przepisów podatkowych, bo są to skomplikowane i pracochłonne problemy, a oni – zajęci wojną między sobą – nie mają na to ani głowy ani czasu. Tak jest w Unii Europejskiej, a przecież my jesteśmy jej pełnoprawnym członkiem i musimy przestrzegać „standardów europejskich”. Jeśli harmonizacją VAT-u rządzi tam światowy lider unikania opodatkowania, to dlaczego u nas ma być inaczej?

W końcu trudno nie zgodzić się z ta argumentacją: inaczej polityków i urzędników usidlą „prawdziwe mafie”, „obce wywiady”, już nie daj Boże te ze wschodu i wtedy dopiero będzie katastrofa. Jesteśmy przecież częścią „Zachodu”, który tak właśnie organizuje sposób funkcjonowania władzy. Najlepiej aby „uszczelnieniem” podatków i zwalczaniu „unikania opodatkowania” zajęli się fachowcy, którzy zarabiają na załatwianiu swoim klientom jego „rozszczelnienie”. Przecież oni „najlepiej wiedzą” gdzie są te ”luki”.

Być może wiara w to, że owi fachowcy sprzeniewierzą się swoim klientom i odbiorą im  – poprzez uszczelnienie VAT-u – „korzyści podatkowe” jest dość naiwna, bo przecież za załatwienie tych luk wzięli pieniądze, a to są tylko „uczciwe interesy”: ten kto płaci, to wymaga, a umów trzeba dotrzymywać (pacta sund servanda). Jednak liderzy tego biznesu ochoczo wzięli się za uszczelnianie: również w Polsce. Nie za darmo podrzucili jeszcze poprzedniej koalicji pomysł, aby każdy podatnik VAT-u wysyłał do resortu finansów swoje ewidencje podatkowe. Każdy, bez wyjątku: nawet „firma”, która raz na miesiąc wystawia jedną fakturę. Liberałowie chyba domyślali się, że to jakiś nonsens i wsadzili ten pomysł do szuflady. Potem były wybory i do resortu finansów przeszli przedstawiciele nowej większości i chyba zaczęli myszkować po szufladach, bo znaleźli ten pomysł i podrzucili to rządowi, mimo że nikt w czasie kampanii wyborczej nie proponował takich bredni. Historia tej choroby jest dość zabawna, bo przepisy te uchwalono w dniu 13 maja 2016 r., a był to … piątek. Ich autorzy potrafili skutecznie skompromitować nową większość parlamentarną, bo rozszerzenie tego obowiązku na wszystkie jednoosobowe firmy (1,5 mln podmiotów) odłożono na pierwszy rok wyborczy, czyli 2018 r. Jest przecież rzeczą oczywistą, że istotna część tych populacji nie wykona tego obowiązku (bo po co?) – nikt ich za to nie ukarze, zwłaszcza że idzie tu o mandat, ale ich wypisanie tak wielkiej grupie „przestępców” jest po prostu niemożliwe. Również władzy nie są potrzebne informacje o ewidencjach podatkowych tych osób, bo nie tam są szwindle. Powszechną wesołość wzbudziła informacja, że owych „informacji o prawdziwej ewidencji” wpłynęło więcej (!) niż jest podatników: tych ostatnich jest ponoć 1,6 mln, a informacji wpłynęło 1,7 mln (były ponoć wysłane nawet kilkukrotnie) – ciekawe po co? Jednak cuda się nie dzieją, przynajmniej w resorcie finansów, bo krótka sonda wśród samozatrudnionych wskazuje, że ich istotna część tego jednak nie zrobiła.

Tak międzynarodowy biznes zajmujący się unikaniem opodatkowania „uszczelnia” w Polsce podatki. Przy okazji zaszkodzi rządzącej prawicy, ale przecież o to idzie, bo w czasie kampanii wyborczej był po stronie liberałów.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją