Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 448 – 19 marca 2018 r

 

 

 

Konferencje ISP

 

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, szczęśliwych i spokojnych Świąt WielkanocnychRedakcja Serwisu

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • W jaki sposób należy ustalać warunki transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej? – czytaj więcej tekst nr 9

 • Czy prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu wydatków na własne cele mieszkaniowe jest prawem majątkowym podlegającym sukcesji?  – czytaj więcej tekst nr 11
 • Cash pooling, a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej – czytaj więcej tekst nr 13
 • Nieodpłatne korzystanie z logo stanowi przychód – czytaj więcej tekst nr 14

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: z fikcyjnej faktury nie da się odliczyć VAT-u, ale nie każda wadliwa faktura jest „fikcyjna”

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zwolnienie z VAT sprzedaży walut wirtualnych bitcoin – Kacper Wolak
2. Warunki stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – Agata Strocka
3. Okresy rozliczeniowe a moment wykonania usługi – Małgorzata Słomka
4. Uregulowanie należności w drodze potrącenia (kompensaty). Art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług – Mikołaj Stelmach
5. Uznanie dostawy szablonów za element świadczenia w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy koszty wyceny udziałów w spółce stanowią dla tej spółki koszt podatkowy? – Andrzej Łukiańczuk
7. Kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zadania jako koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
8. Odszkodowanie za wypadek przy pracy w drodze ugody sądowej jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych – Wojciech Safian
9. W jaki sposób należy ustalać warunki transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej? – Andrzej Łukiańczuk
10. Nieodpłatne świadczenie na gruncie podatku dochodowego – Małgorzata Słomka
11. Czy prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu wydatków na własne cele mieszkaniowe jest prawem majątkowym podlegającym sukcesji? – dr Joanna Kiszka
12. Prowadzenie profesjonalnego obrotu jednostkami bitcoin lub innymi kryptowalutami – Kacper Wolak
13. Cash pooling, a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej – Maciej Jendraszczyk
14. Nieodpłatne korzystanie z logo stanowi przychód – Wojciech Safian
15. Korzystanie przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia z towarów i usług nabytych przez podmiot przekształcony – czy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? – Maciej Jendraszczyk

INNE PODATKI

16. Ustalanie własności gruntu na potrzeby podatku od nieruchomości – Agata Strocka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Uszczuplenie podatku – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

18. Szkice polsko-rosyjskie: rządzenie w interesie nas, Polaków nie pasuje do ustroju „liberalnej demokracji”

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 19 marca 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: z fikcyjnej faktury nie da się odliczyć VAT-u, ale nie każda wadliwa faktura jest „fikcyjna”

Wiadomo, że podatek od towarów i usług „fakturą stoi”: gdy sporządzone są rzetelnie  i zgodnie z prawem, to problemem jest tylko prawidłowe prowadzenie ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Wiemy, że największą katastrofą tego podatku w wersji wspólnotowej jest przede wszystkim fakturowanie, które jest wręcz nieograniczonym polem do oszustw i wyłudzeń. Gdyby ktoś się naprawdę bał wystawiania fikcyjnych faktur i wiedział, że wiąże się to z realnym ryzykiem prawnym, patologie w tym podatku skurczyłyby się do marginalnych rozmiarów. W końcu podatek ten ma już w Polsce 25 lat i można porównać zakres oraz skalę jego patologizacji: fałszowanie faktur niestety zawsze będzie towarzyszyć jego historii – idzie jednak o skalę zjawiska, które przybrało na sile wraz z naszym „wuniowstąpieniem”. Wtedy to pojawiło się przyzwolenie na tego rodzaju praktyki i burzliwy rozwój „przestępczości w białych kołnierzykach”. Jakie są współcześnie najważniejsze zagrożenia w tej sferze? Można je podzielić na trzy grupy:

 1. „faktury” wystawiane przez fikcyjnych „podatników”, którzy nigdy w sensie podmiotowym nie istnieli, bo byli utworzenie tylko po to, aby fałszować dokumenty w celu wyłudzeń zwrotów,
 2. „faktury” wystawione przez rzeczywiście istniejących podatników, którzy jednak nie wykonali czynności dokumentujących tymi „fakturami”,
 3. faktury wystawione przez prawdziwych podatników z tytułu realnie wykonanych czynności, lecz częściowo niezgodnych z prawdą, których wystawienie ma na celu również   uzyskanie „oszczędności podatkowych”,
 4. faktury wystawione przez prawdziwych podatników, którzy faktycznie wykonali daną czynność, lecz zawierają niezgodną z prawem stawkę niższą od obowiązującej.

Najważniejsze są dwie pierwsze grupy przypadków, które nie tylko powodują największe bezpowrotne straty w dochodach budżetowych, lecz są również zmorą uczciwych podatników nieświadomie posługujących się tymi dokumentami. W praktyce już dawno zatarła się już tu granica między rzeczywistością a fikcją: fikcyjne podmioty nie tylko prowadzą równie fikcyjną ewidencję podatkową, lecz również składają sfałszowane deklaracje i składają słynne JPK_VAT. Mają rachunki bankowe i prowadzą dla pozoru „korespondencję handlową”. Zewnętrzna obserwacja nie rodzą podejrzeń. Podobnie w przypadku drugiej grupy: nie sposób ustalić, czym różnią się „faktury” wystawione przez podmiot, który realnie nie wykonał danej czynności, od faktury potwierdzającej rzeczywiste wykonanie przez niego czynności. Jej treść w sensie podmiotowym jest zgodna z prawdą, lecz fikcją są dane o podmiocie, który ją jakoby wykonał.

Tu pewna refleksja na marginesie praktyki skarbowej i sądowej. W przypadku grupy 3) i 4) mamy bezspornie do czynienia z fakturą, którą wystawił zobowiązany do tego podatnik. Jeśli jego kontrahent posłużył się tym dokumentem i odliczył wykazany w niej podatek  naliczony, to nie może mieć tu zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nawet gdy zdarzenie podane na fakturze jest nie w pełni zgodne z rzeczywistością. „Oszczędności podatkowe” uzyskiwane są tu właśnie poprzez manipulowanie danymi na tym dokumencie. Brak prawa do odliczenia wynikający z tego przepisu dotyczy odliczenia przy użyciu „faktury”, której nie da się poprawić przy pomocy faktury korygującej albo noty korygującej, a te dokumenty przecież mogą być poprawione. Przepis ten mówi o czynności, która „nie została dokonana”, co w tym przypadku nie ma miejsca.

Odliczenia z faktur, o których mowa w grupie 3) i 4), nie musi być ocenione w świetle nadzwyczajnych kryteriów „dobrej wiary” i „dołożenia należytej staranności”, gdyż trzy niezbędne przesłanki skorzystania z tego prawa zostały spełnione:

 • nabyto towar (i usługę), którą zamierza się wykorzystać do czynności mających prawo do odliczenia,
 • podmiot, który wykonał tę czynność realnie istnieje i wystawił z tego tytułu fakturę (a nie dokument udający fakturę),
 • faktura ta jest częściowo niezgodna z prawem lub prawdą, lecz nabywa nie wie, czy owe nieprawidłowości były wynikiem niezawinionego błędu lub świadomego fałszerstwa i nie ma to znaczenia. Powinien on żądać wystawienia faktury korygującej lub – gdy jest to możliwe – sam wystawia notę korygującą.

Natomiast w grupach 1) i 2) odliczenie co do zasady jest niemożliwe, bo podatnik nie posługuje się „fakturą”, lecz dokumentem, który jest w istocie fałszywką. W tych przypadkach mają jednak zastosowanie nadzwyczajne przesłanki odliczenia wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE, gdy ktoś inny faktycznie dokonał na jego rzecz dostawy towaru lub wykonał usługę, lecz nabywca (usługobiorca):

 • nie wiedział, że używa dokumentu nie będącego fakturą, uczestnicząc nieświadomie w oszustwie,
 • był również (nieudolnie) staranny w doborze oraz weryfikacji wystawcy tej „faktury”, lecz mimo to stał się ofiarą oszustwa.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją