Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 280 – 29 grudnia 2014 r

 

 

 

 

 

Konferencja UW

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.

Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

W trakcie 19 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

 • Pan Jacek Aninowski – Dyrektor Generalny ds. obsługi postępowań (tel. 22 517 30 91, mail: jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl),
 • Pan Mariusz Unisk – Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego (tel. 22 517 30 94, mail: Mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl),
 • Pan Piotr Wesołowski – Zastępca Dyrektora ds. obsługi postępowań (tel. 22 517 30 60 wew. 255, mail: piotr.wesolowski@isp-modzelewski.pl).      

Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

 

 

Szanowni Czytelnicy Serwisu Doradztwa Podatkowego,

Nadchodzący koniec roku niesie ze sobą refleksje dotyczące minionego okresu i planów na przyszłość.  W tych wyjątkowych dniach, życzymy Państwu wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Niech w Nowym 2015 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczają, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Bardzo nam miło, że w dzisiejszym natłoku spraw codziennych gościmy w Państwa świadomości już kolejny rok. Mamy nadzieję, że lektura naszych artykułów będzie wsparciem do realizacji Państwa pomysłów i zamierzeń.

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil w Nowym Roku,
śmiałych marzeń i odważnej ich realizacji oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 2015 Roku

Redakcja Serwisu

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: prognozy na rok 2015.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Moment powstania obowiązku podatkowego dla opłat rocznych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste – Jacek Budziszewski
2. Obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia kwoty podatku z tytułu dostawy nieruchomości – Malwina Sik
3. Zastosowanie noty korygującej – Anna Żarkowska
4. Konsekwencje bezumownego korzystania z lokalu w podatku od towarów i usług – Bartłomiej Kurant
5. Zorganizowana część przedsiębiorstwa skutki w VAT – Jacek Budziszewski
6. Zrealizowanie prognozy dochodu z VAT-u na 2015 rok (132 mld zł) wymaga zaangażowania cudotwórcy – Witold Modzelewski
7. Pełne odliczenie w związku z zakupem samochodu oraz brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z jego zniszczeniem w wyniku zdarzenia losowego – Piotr Wesołowski
8. Sprzedaż voucherów a VAT – Jacek Budziszewski

AKCYZA

9. Sposób obliczania przedpłaty akcyzy od piwa produkowanego poza składem podatkowym – Marek Zagórski
10. Susz tytoniowy – przedmiot opodatkowania – Marcin Rozbicki
11. Opodatkowanie suszu tytoniowego – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

12. Czy lampa do tomografu jest środkiem trwałym? – Andrzej Łukiańczuk
13. Zawieszenie terminu płatności a korekta faktury – Piotr Wesołowski
14. Kurs dla członka zarządu – Anna Żarkowska
15. Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku – Małgorzata Słomka
16. Wynagrodzenie za pracę a koszty uzyskania przychodów – Anna Żarkowska
17. Czy podmioty, których właścicielem jest województwo są podmiotami powiązanymi? – Andrzej Łukiańczuk
18. Spółdzielnia nie może obciążyć podatkiem lokatorów mieszkań parterowych, którzy nie korzystają z windy – Piotr Zyśk
19. Kiedy należy potrącić koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych pracowników – Andrzej Łukiańczuk
20. Możliwość zaliczenia straty towarów w związku z ich kradzieżą przez pracownika spółki do kosztów uzyskania przychodu – Bartłomiej Kurant
21. Przekazanie PIT-11, PIT-4R przez pracodawcę – Malwina Sik
22. Opodatkowanie podatkiem dochodowym lombardów – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

23. Zmiany w ustawie o grach hazardowych Agata Strocka
24. Dla opodatkowania PCC ważne jest zaprotokołowanie uchwały – Małgorzata Słomka
25. Dokumenty dotyczące lokalizacji, budowy, posadowienia i eksploatacji urządzeń gazowych jako informacja publiczna – Andrzej Dembiński  
26. Przeznaczenie budynku, a wysokość stawki podatkowej – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej – Andrzej Dembiński  
28. Właściwość rozstrzygania sporu na gruncie art. 19 Ordynacji podatkowej – Marcin Rozbicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

29. Szkice polsko-rosyjskie: Engels miał rację.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 29 grudnia 2014 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: prognozy na rok 2015.

 

To będzie rok jeszcze bardziej niż zwykle zdominowany przez język polityki: to nim mówią do nas publicznie media, liberalne rozgłośnie i gazety (czyli prawie wszystkie) oraz uznane (przez owe media) oraz utytułowane autorytety. Czyli nic się nie zmieni, bo przecież jest tak od lat. Różnice będą w należeniu i determinacji: będzie to rok aż dwóch najważniejszych w kraju kampanii wyborczych, które obóz rządzący MUSI WYGRAĆ – tu nie ma alternatywy. Tym wynikiem zainteresowani są również wielcy tego świata, bo gwarantuje on zachowanie status quo, czyli ochronę w Polsce ich interesów: w końcu czymś zasłużyliśmy sobie na nieoficjalne miano „raju podatkowego” dla (niektórych) zagranicznych inwestorów. Od lat dobrze wiemy, że każdy, nawet drugoligowy koncern amerykański, niemiecki czy „europejski” może uzyskać od ręki wszelkie przywileje podatkowe na wiele lat z góry oraz do woli optymalizować swoje obciążenia. Oznacza to wolność podatkową, której usłużnie nie zauważy miejscowy fiskus, a nawet oficjalnie wyrazi swoje zadowolenie, że „więcej pieniędzy zostanie w kieszeni podatników”. W pełni zmobilizowany obóz rządzący będzie kierować się przede wszystkim obawą przed klęską, bo korzystną interpretację wyniku niedawnych wyborów samorządowych mogła narzucić tylko władza centralna czując się niezagrożona w swojej pozycji. Co jednak się stanie, gdy w wyborach w 2015 r. nie będzie aż tylu (bo nie będzie) „nieważnych” głosów? Przecież to one zdecydowały o tym, że porażkę można było przekuć w sukces.
  

Obóz rządzący nie ma zaplecza analitycznego, bo od lat słucha tylko tych, którzy mu kadzą. W sumie nie wie więc jak mogą zachować się wyborcy w 2015 r., zwłaszcza w wyborach parlamentarnych, bo one zmobilizują – po klęsce w wyborach prezydenckich – zwolenników opozycji. Jeżeli głównym doradcą lidera rządu w tych czasach ma być były minister finansów, który wielokrotnie udowodnił, że rozumie polską rzeczywistość polityczną w sposób dość specyficzny, to dezorientacja obozu władzy będzie się tylko pogłębiać.

Cóż może zadecydować o wyniku wyborów, bo scenariusza jednej piątej głosów nieważnych nie da się powtórzyć. Mało kto zauważył, ale liberalna narracja obozu rządzącego („nikt nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności”) przestała odpowiadać dużej części (większości?) przedsiębiorców i klasy średniej, czyli tradycyjnemu elektoratowi obecnej większości. Dlaczego? Bo za bezkarność wielkich i uprzywilejowanych muszą płacić (w sensie dosłownym) ci, którzy jeszcze coś mają. Hołubione przez władzę hipermarkety dzięki unikaniu podatków stały się wrogą konkurencja dla rodzimego handlu i usług, którym dużo trudniej uchylać się od podatków przy kurczącym się rynku zbytu. Mamy około dwóch milionów prawdziwych przedsiębiorców, których nastroje są dziś dalekie od sympatii dla liberalnych haseł. Mali wiedzą aż nadto dobrze, że przy pomocy wrogiej interpretacji pokrętnych przepisów podatkowych można ich zniszczyć i nikt się o nich nie upomni. Aby przetrwać nauczyli się ukrywać swoje poglądy, zwłaszcza polityczne, bo każdy dobrze wie, że dla firmy wyrażającej publicznie swoje sympatie dla opozycji nie ma i nie będzie litości. Czym obóz rządzący mógłby zjednać sobie ten elektorat? Wystarczyłoby zajrzeć do skóry (podatkowej) „tłustym misiom”, czyli dużym koncernom, które dzięki np. umowom luksemburskim nic nie płacą do polskiego budżetu, stanowiąc wrogą konkurencję wobec mniejszych przedsiębiorców. Chciał z nimi „prowadzić gry” minister Sienkiewicz, ale – podobnie jak muchę – zabito go gazetą (tygodnikiem). Obóz rządzący jest jednak zbyt uwikłany i za słaby aby tu podjąć jakiekolwiek skuteczne działania. Jestem sceptykiem, ale bardzo chciałbym się mylić.

Nikt również nie będzie chciał dostrzec, że kolejne kilkaset tysięcy młodych ludzi wyjedzie z kraju, a wyludnione małe miasta staną się jeszcze bardziej puste, co pogłębi trudności i frustrację miejscowego biznesu, który ostatnich lat nie mógł zaliczyć do szczególnie udanych. Straciliśmy rynki rosyjskie, ruch przygraniczny oraz większość wschodniej turystyki, bo przez słabego rubla staliśmy się zbyt drodzy.

W sumie będzie to rok wojującej polityki, która jeszcze bardzie osłabi, a nawet wyniszczy naszą klasę polityczną. Nikt się tym jednak nie będzie przejmował, bo coraz mniej z nas upiera się przy niezrozumiałych dla większości pojęciach jak „interes publiczny” czy „dobro kraju”. Szkoda.

                
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją