Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 451 – 9 kwietnia 2018 r

 

 

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Wydatek na ubezpieczenie na wypadek strat poniesionych przez spółkę na skutek uchybień w działaniu jej organów jako koszt uzyskania przychodu – czytaj więcej tekst nr 7

 • Nierezydenci prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny – obowiązek sporządzenia dokumentacji – czytaj więcej tekst nr 9
 • Nagrody rzeczowe w turnieju pokera organizowanym przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry a podatek od gier – czytaj więcej tekst nr 17
 • Długi i ciężary spadkowe a podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn – czytaj więcej tekst nr 19

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Czy Komisja śledcza do spraw VAT ujawnia kulisy największej kradzieży w naszej historii?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kantory bez obowiązku stosowania kas fiskalnych – Wojciech Safian
2. Zasady ogólne opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnych przekazań towarów – Agata Strocka
3. Opodatkowanie dostawy pomp lub przepompowni ścieków wraz z ich montażem i rozruchem – Rafał Linka
4. Płatności za pośrednictwem PayPal lub PayU a zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących – Wojciech Safian

PODATKI DOCHODOWE

5. Kiedy potrącić wynagrodzenie pracownika produkcyjnego? – Andrzej Łukiańczuk
6. Ekwiwalent za narzędzia – Małgorzata Słomka
7. Wydatek na ubezpieczenie na wypadek strat poniesionych przez spółkę na skutek uchybień w działaniu jej organów jako koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
8. Czy kary umowne z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz z tytułu niezrealizowania planu zakupów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? – dr Joanna Kiszka
9. Nierezydenci prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny – obowiązek sporządzenia dokumentacji – Mikołaj Stelmach
10. Kiedy skorygować przychody z tytułu udzielonych rabatów? – Andrzej Łukiańczuk
11. Umowa przedwstępna nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT – Małgorzata Słomka
12. Wniesienie do spółki wkładu pieniężnego – Mikołaj Stelmach
13. Świadczenie w miejsce wykonania a podatek dochodowy od osób prawnych – dr Joanna Kiszka
14. Przekazanie środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu oraz remont nieruchomości – Aleksandra Garbarczyk
15. Ulga rehabilitacyjna w przypadku modernizacji kotłowni – Rafał Linka

INNE PODATKI

16. Darowizna do majątku wspólnego – Malwina Sik
17. Nagrody rzeczowe w turnieju pokera organizowanym przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry a podatek od gier – Maciej Jendraszczyk
18. Opodatkowanie głębi dokowej – Agata Strocka
19. Długi i ciężary spadkowe a podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn – dr Joanna Kiszka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące konkretnych nieruchomości – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: 7 listopada 1917 r. – przygnębiająca data

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 9 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Czy Komisja śledcza do spraw VAT ujawnia kulisy największej kradzieży w naszej historii?

 

Długo oczekiwanie powołanie przez Sejm Komisji śledczej, która ma zbadać przyczyny kradzieży tysiąclecia (nikt nigdy w czasie pokoju nie okradł naszego państwa na kwoty liczone w setkach miliardów złotych), będzie najważniejszym wydarzeniem o historycznym znaczeniu. Obywatele mają szanse dowiedzieć się na czym polega cicha zmowa elit politycznych, części biznesu, firm  konsultingowych, mediów, ekspertów oraz funkcjonariuszy publicznych (nie tylko urzędników), która przyczyniła się do tej kradzieży. Stracili przecież  uczciwi obywatele, którzy legalnie wpłacali podatek od towarów i usług po to, aby beneficjenci tej zmowy mogli „legalnie” otrzymać te pieniądze w formie zwrotów wpłacanych im przez urzędy skarbowe. Wspólnotowa wersja tego podatku pozwala na tego rodzaju transfery: od co najmniej 10 lat działania te były jawne i nieukrywane przez najważniejszych graczy na tym rynku.

Zjawisko to narastało od 2008 roku osiągając swoje apogeum w 2015 roku. Kwota utraconych bezpowrotnie dochodów budżetowych przekroczyła 16 mld zł, a nienależne zwroty wynosiły ok. 19 mld zł – razem 35 mld zł. Działania te były (i jeszcze są) pozornie legalnie, bo w ustawie o podatku od towarów i usług znalazły się przepisy, które tworzą tu parasol ochronny. Lista tych przepisów jest powszechnie znana, a część nich wprowadzono pod hasłem … uszczelnienia tego podatku. Tylko dzięki zmowie, w której uczestniczyli nie tylko eksperci, ale również media, można było wmówić opinii publicznej, że są to rozwiązania „zgodne z prawem unijnym” , a podatek ten stał się „bardziej cywilizowany”. Komisja śledcza musi ustalić:

 • kto lobbował za wprowadzeniem tych przepisów,
 • dlaczego funkcjonariusze publiczni ulegli temu lobbingowi,
 • ile kosztowało załatwienie przepisów pozwalających na niepłacenie VAT-u
 • (np. tzw. krajowego odwrotnego obciążenia),
 • czy wspierający te rozwiązania eksperci byli w rzeczywistości lobbystami uczestników tej zmowy,
 • dlaczego nikt nie kontrolował najważniejszych beneficjentów tej zmowy, mimo że władza dobrze wiedziała komu i ile wpłaca zwroty tego podatku: warto przypomnieć opinii publicznej, że co rok milion deklaracji w tym podatku wykazuje prawo do zwrotu podatku, a wypłacenie z tego tytułu kwoty zbliżają się do 100 mld zł rocznie,
 • kto zarobił na wprowadzeniu w błąd opinii publicznej, że przepisy pozwalające na wyłudzenie zwrotów mają na celu … przeciwdziałanie oszustwom podatkowym,
 • ile ministerstwo finansów zapłaciło firmom doradczym, które zajmują się ucieczką od podatków za „doradztwo”, a zwłaszcza za owe „instrumenty informatyczne”, które dały jak dotąd zarobić biznesowi informatycznemu (ciekawe ile?),
 • dlaczego przez tyle lat tolerowano handel paragonami po to, aby wyłudzić wystawienie fałszywych faktur.

Największa w historii grabież naszego kraju, porównywalna tylko z rabunkiem okupujących nas najeźdźców w czasie wojen, musi zostać wyjaśniona, a winni muszą być osadzeni przez wymiar sprawiedliwości. Oczywiście nie odzyskamy wyłudzonych kwot, które już dawno zasiliły m.in. „międzynarodowe rynki finansowe”. Najważniejsze, aby firmy oraz ludzie, którzy uczestniczyli w tej zmowie przestali nas ogłupiać na temat tego podatku, zyskując co najwyżej sławę „twórców luki podatkowej”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją