Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 452 – 16 kwietnia 2018 r

 

 

Konferencje ISP

 

Uprzejmie informujemy, że dniu 17 maja 2018 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konferencję naukową pt. Dwa lata uszczelniania podatku od towarów i usług – doświadczenia i refleksje. 


Celem Konferencji jest diagnoza aktualnego stanu tworzenia, interpretacji i stosowania prawa dotyczącego podatku od towarów i usług, w tym prawa wspólnotowego, oraz propozycje zmian mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych z tego podatku, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz walki z zorganizowaną przestępczością podatkową.  W Konferencji wezmą udział pracownicy naukowi, sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy organów podatkowych i wymiaru sprawiedliwości oraz praktycy i dziennikarze.

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Nieodpłatne wykorzystanie do celów prywatnych samochodu osobowego, którego konstrukcja powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne – czytaj więcej tekst nr 1
  • Wykreślenie z rejestru podatników VAT według projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2018 r. – czytaj więcej tekst nr 5

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: komisja śledcza do spraw VAT-u przewróci do góry nogami biznes podatkowy

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nieodpłatne wykorzystanie do celów prywatnych samochodu osobowego, którego konstrukcja powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne – Marcin Szymocha
2. Korekta podatku naliczonego in plus – Wojciech Safian
3. Czy chcąc zabezpieczyć się przed wahaniem kursów walutowych podatnicy zawierając umowy na pochodne instrumenty finansowe powinni rozpoznawać import usług? – Marcin Szymocha
4. Skonto a podatek od towarów i usług – Agata Strocka
5. Wykreślenie z rejestru podatników VAT według projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2018 r. – dr Joanna Kiszka
6. Zwolnienie z VAT w przypadku usług przeprowadzania egzaminów – Rafał Linka

PODATKI DOCHODOWE

7. Jak kwalifikować koszty wynagrodzeń do ulgi B+R? – Andrzej Łukiańczuk
8. Zniesienie wspólności małżeńskiej a ustalenie przychodu podatkowego ze źródła, jakim jest odpłatne jej zbycie – Malwina Sik
9. Proponowane zmiany w sprawie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych – Aleksandra Garbarczyk
10. Nabywanie usług doradczych a podatek u źródła – dr Joanna Kiszka
11. Usługi deweloperskie a karta podatkowa – Rafał Linka
12. Przychód wspólnika cichego – jakie źródło przychodów? – Maciej Jendraszczyk
13. Dopłaty z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach pasażerskich – a podatek dochodowy od osób fizycznych – Aleksandra Garbarczyk
14. Czy drobny poczęstunek stanowi koszt reprezentacji? – Andrzej Łukiańczuk
15. Wydatki pracodawcy na zakup paliwa do samochodów służbowych jako zryczałtowany przychód z tytułu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych – Łukasz Cebula
16. Skutki udzielenia pożyczki w podatku dochodowym od osób prawnych – Małgorzata Słomka

INNE PODATKI

17. Zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność oświatową – Agata Strocka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – Łukasz Cebula
19. Wznowienie postępowania po wyroku TSUE – Wojciech Safian
20. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Akt Dwóch Cesarzy z 5 listopada 1916 roku pogrzebał szansę na wcześniejsze zakończenie wojny światowej

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 16 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: komisja śledcza do spraw VAT-u przewróci do góry nogami biznes podatkowy

Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u może zadecydować o wyniku wyborów w 2019 r. Opozycja może przekonywać opinię publiczną, że idzie tu o polityczną dintojrę z rządem Donalda Tuska i może nawet uwierzy w to część liberalnego elektoratu. Jednak z perspektywy przedsiębiorców patologie tego podatku wyglądają zupełnie inaczej. Dla tych zwykłych uczciwych ludzi (czyli większości) podatek ten był największym zagrożeniem, dużo większym niż zagraniczni lub krajowi konkurenci. Większym były tylko banki, ale z nimi, po frankowym armagedonie, nikt nie chce mieć nic wspólnego, gdyż utraciły elementarną wiarygodność. Czego najbardziej bał się zwykły biznesowy śmiertelnik? Odpowiedź jest prosta: nieobliczalnego „poglądu” prawnego organu podatkowego lub sądu administracyjnego, który już to „pogląd” dawno zastąpił przepisy prawa. Podatnik przecież musi „z marszu” stosować nowe przepisy podatkowe, rozumie je tak jak umie, z reguły kierując się oportunizmem interpretacyjnym lub naiwnością (czyli działa w dobrej wierze). Po latach może się jednak okazać, że na temat tego przepisu organ lub sąd ma zupełnie inny „pogląd” („tutejszy urząd nie podzielać poglądu podatnika”) i na jego „podstawie” wydaje decyzję określającą zaległość podatkową, a potem sprawca jest karany za popełnienie przestępstwa skarbowego. Utarło się nawet porzekadło, że podatnicy VAT z definicji nie artykułują swoich poglądów prawnych, bo ujawniają tym samym swój najsłabszy punkt. Skoro ktoś dowie się, jakim poglądem się kierujesz, to twój przeciwnik (ktokolwiek nim jest) może sformułować kontrpogląd, który ma tę przewagę, że może być poglądem władzy. Problem jest stary jak stara jest każda biurokracja państwowa, której władza wynika „z prawa do interpretacji przepisów”: dlatego tobą rządzę, bo mój pogląd będzie ważniejszy od twojego. Kiedyś, kiedy pełniłem funkcję publiczną walczyłem z tą postawą ograniczając woluntaryzm interpretacyjny podległych organów. W rewanżu zorganizowano na mnie nagonkę m.in. w „Gazecie Wyborczej”, w której zarzucano mi, że „zasypywałem” (kilkoma w roku) tego rodzaju poleceniami podległy aparat. Dziś resort wydaje co rok kilkadziesiąt tysięcy interpretacji urzędowych, a „Gazeta Wyborcza” siedzi cicho. Ciekawe dlaczego?

Podatnicy również wiedzą, że jest inny świat wspólnotowego VAT-u, do którego nie mają oni dostępu. Tworzyli go (tworzą do dziś?) dwie grupy uprzywilejowanych:

  1. bezkarni oszuści podatkowi, którzy wystawiali fałszywe faktury i prawdopodobnie nigdy nie zapłacili grosza podatku, a dalej, w najlepsze, prowadzą swoje „interesy” już pod nowymi szyldami; dziwili się tylko, że nikt się nimi nie interesuje, a organy podatkowe pastwią się tylko nad ich ofiarami, czyli naiwnymi nabywcami towarów od oszustów na rzecz których wystawiono z tego tytułu fałszywe faktury,
  2. tzw. zagraniczni inwestorzy, nad którymi rozpostarto niewidoczny parasol nietykalności, wypłaca się im bez żadnej kontroli gigantyczne zwroty VAT-u, mimo że ich struktury często miały i mają wyjątkowo wręcz „optymalizacyjny” charakter.

Cechą „liberalnej demokracji” w naszym, polskim wydaniu, był podział biznesu na tych lepszych, którzy nie mają kłopotów z VAT-em (i innymi podatkami), oraz na całą resztę, czyli milczącą większość, która można zniszczyć „zmianą poglądów” Sprzyjał (i sprzyja) temu:

  • chaos interpretacyjny: organy podatkowe są w stanie uzyskać potwierdzenie przez sądy każdego, nawet zupełnie absurdalnego poglądu, zwłaszcza gdy jest „oryginalny” i bardzo odległy treści krajowych przepisów, a można go uzasadniać prawem unijnym,
  • „prawotwórcze wyroki NSA”: jest to zmora, budząca w nocy każdego uczciwego podatnika. Okazuje się, że można przez lata stosować zgodnie z jego treścią przepis, a organ może narzucić swoją, sprzeczną z jego treścią „interpretacją”, którą następnie „podzieli” sąd w „prawomocnym wyroku” (koszmar, którego nie jest w stanie zrozumieć zwykły przedsiębiorca).

  

Komisja śledcza powinna sprawdzić, dlaczego funkcjonariusze publiczni utworzyli ów parasol nad uprzywilejowanymi a przede wszystkim:

  • ile zwrócono VAT-u tym podmiotom,
  • ile było kontroli podatkowych i skarbowych w „międzynarodowych” koncernach i firmach „zagranicznych inwestorów”.

Uprzywilejowani nie ukrywali, że kluczem do ich sukcesu jest tzw. biznes podatkowy, który miał „wyśmienite relacje” z wysokimi urzędnikami. Oni również nie kryli swoich sympatii. Na relacjonowanych przez media imprezach organizowanych przez ów biznes na honorowych miejscach zasiadali wysocy funkcjonariusze publiczni (nie tylko urzędnicy z resortu finansów). Komisja powinna sprawdzić, które firmy zajmujące się unikaniem opodatkowania miały dostęp na salony władzy i mogły zapewnić ów parasol. Najprościej to sprawdzić przez… zatrudnienie byłych urzędników resortu finansów. Kiedyś, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku obowiązywał niepisany zakaz kontaktu urzędników skarbowych z byłymi pracownikami tego resortu. Po to, aby wykluczyć wszelkie podejrzenia o tzw. klientelizm. Z tego co wiem liberałowie (przedtem ci lewicowi) dawno zapomnieli o tym zakazie. Jeżeli działania komisji potwierdzą, że to właśni biznes podatkowy przyczynił się do patologizacji tego podatku (np. kto załatwiał tzw. krajowe odwrotne obciążenie na kolejne towary?), to rynek ten przeżyje trzęsienie ziemi, bo tego rodzaju działania stanowią naruszenie nie tylko etyki zawodowej. Dobrze, że tak się stanie, bo po ośmiu latach „liberalnych” rządów również we doradztwie podatkowym prestiż tego zawodu sięgnął dna, głównie w wyniku przekształcenia części doradców w lobbystów, którzy załatwiają niepłacenie podatków.

Na koniec pewna informacja: ktoś z obecnej opozycji powiedział, że lobbyści wywodzący się z „międzynarodowego” biznesu podatkowego, który w 2008 r. przekonywał posłów, że sankcje w VAT są sprzeczne z prawem wspólnotowym, wkręcił się do… resortu finansów i pełni tam wysoką funkcję. Jeżeli to prawda, to już rozumiem dlaczego trafił do kosza projekt nowej ustawy o VAT, który opracowało Prawo i Sprawiedliwości w 2015 r.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją