Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 454 – 30 kwietnia 2018 r

 

 

 

Konferencje ISP

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Uprzejmie informujemy, że dniu 17 maja 2018 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konferencję naukową pt. Dwa lata uszczelniania podatku od towarów i usług – doświadczenia i refleksje. 


Celem Konferencji jest diagnoza aktualnego stanu tworzenia, interpretacji i stosowania prawa dotyczącego podatku od towarów i usług, w tym prawa wspólnotowego, oraz propozycje zmian mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych z tego podatku, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz walki z zorganizowaną przestępczością podatkową.  W Konferencji wezmą udział pracownicy naukowi, sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy organów podatkowych i wymiaru sprawiedliwości oraz praktycy i dziennikarze.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Zwrot VAT dla podróżnych bez dodatkowych warunków – czytaj więcej tekst nr 3
  • Weryfikacja transakcji u kontrahentów podatnika a przewlekłość postępowania – czytaj więcej tekst nr 5
  • Świadczenie usług reklamowych a prawo do rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym – czytaj więcej tekst nr 10

  • Podatek od nieruchomości handlowych – projekt zmian – czytaj więcej tekst nr 11
  • Ujednolicenie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji w podatku od nieruchomości – czytaj więcej tekst nr 13
  • Podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy a przysługujące ulgi – czytaj więcej tekst nr 16
  • Planowana zmiana zasad wydawania interpretacji podatkowych – czytaj więcej tekst nr 17

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: weryfikacja kontrahenta dla potrzeb VAT-u: sprawdźmy, kto mu „optymalizuje” ten podatek

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Możliwość odliczenia podatku naliczonego od nabytych w Polsce towarów wykorzystywanych do usług świadczonych i opodatkowanych poza terytorium kraju – Maciej Jendraszczyk
2. Składowanie towaru w magazynie kontrahenta. Powstanie obowiązku podatkowego w momencie pobrania towaru z magazynu – Mikołaj Stelmach
3. Zwrot VAT dla podróżnych bez dodatkowych warunków – Łukasz Cebula
4. Zwolnienie z podatku od towarów i usług usług edukacyjnych – Agata Strocka
5. Weryfikacja transakcji u kontrahentów podatnika a przewlekłość postępowania – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy nieodpłatne poręczenie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
7. Koszty dyskonta a finansowanie dłużne – Wojciech Safian
8. Czy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje usługi informatyczne? – Maciej Jendraszczyk
9. Kiedy u nabywcy wierzytelności powstaje przychód podatkowy? – Andrzej Łukiańczuk
10. Świadczenie usług reklamowych a prawo do rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym – Wojciech Safian
11. Podatek od nieruchomości handlowych – projekt zmian – Aleksandra Garbarczyk

INNE PODATKI

12. Różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej, a wysokością opodatkowanego uprzednio majątku spółki jawnej – Malwina Sik
13. Ujednolicenie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji w podatku od nieruchomości – Sebastian Kopacz
14. Sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów stacji transformatorowych – dr Joanna Kiszka
15. Opodatkowanie gruntów objętych procesem rekultywacji – Agata Strocka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

16. Podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy a przysługujące ulgi – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Planowana zmiana zasad wydawania interpretacji podatkowych – Małgorzata Słomka
18. Brak odpowiedzialności zbiorowej za oszustwo podatkowe w ramach łańcucha dostaw – Alan Lipnicki
19. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – nowa ustawa o CEIDG i PIP – Łukasz Cebula
20. Zasada in dubio pro tributario znajdzie zastosowanie także do wątpliwości związanych ze stanem faktycznym w danej sprawie – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko – rosyjskie: antyrosyjscy politycy byli źródłem naszych nieszczęść

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 30 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: weryfikacja kontrahenta dla potrzeb VAT-u: sprawdźmy, kto mu „optymalizuje” ten podatek

Podatnicy VAT-u, którzy dziś podejrzewają, że padli ofiarą tego podatku w latach 2009-2016, mają za sobą wiele nieprzespanych nocy. Dobrze wiedzą, że nikt im nie uwierzy, działali w dobrej wierze, że naiwnie zaufali ogłupiającej propagandzie na temat wspólnotowego VAT-u, który miał być nie tylko „bezpieczny” i „przewidywalny”, lecz również prosty (co było już kompletną bzdurą). Obecna ustawa o VAT stała się przekleństwem każdego uczciwego podatnika, bo stawia go w pozycji przegranej w starciu z oszustem (przepraszam: „kontrahentem agresywnie optymalizującym obciążenia podatkowe”). Jak odróżnić go od uczciwego dostawcy? Czy ktoś przez poprzednie dziesięć lat nawet tylko w ograniczony sposób ostrzegł ich przed rozpasanymi i do dziś bezkarnymi oszustami? Dlatego tak wielu przedsiębiorców odwróciło się od liberałów przed ponad dwoma laty i zagłosowało na prawicę, która zapowiedziała zastąpienie tego maszkarona nową ustawą o VAT. Beneficjenci „liberalnych” przepisów okazali się jednak zbyt silni i już na początku 2016 r. storpedowali zamiary rządzącej większości i ów knot legislacyjny żyje i króluje do dziś. Więcej: wywodzący się z biznesu podatkowego oficjele mówią dziś językiem liberałów twierdząc, że nie trzeba uchwalić nowej ustawy. To jest bardzo zły sygnał dla uczciwych podatników, bo mogą po raz kolejny spodziewać się przysłowiowego noża w plecy ze strony „optymalizatorów”.

Jak więc zabezpieczyć przed ich machinacjami? Nie ma centralnego rejestru faktur, nie ma wiarygodnego rejestru podatników i innych zapowiadanych w kampanii wyborczej zmian chroniących uczciwy biznes. Resort od ponad pół roku nie jest w stanie wydać urzędowych objaśnień określających „należytej staranności” i chyba już tego nie zrobi. Co robić? Odpowiedź jest mimo wszystko dość prosta. Uczciwi i bezradni podatnicy powinni ryzykownym kontrahentom zadać pytania: kto wam „optymalizuje” ten podatek? Czy aby nie ci, którzy upowszechnili w naszym kraju karuzele podatkowe a dziś równie gorliwie deklarują, że zwalczają jakąś „lukę podatkową”? Po co uczciwy podatnik, który nie chce wystawiać fikcyjnych faktur, miałby zadawać się z tego rodzaju biznesem? Przecież to wstyd oraz podważa to wiarygodność rynkową. Również organy skarbowe od pewnego czasu dobrze wiedzą, kto „optymalizował” ten podatek, skąd przyszły do nas „wynalazki” będące źródłem nieszczęść, zwykłych, uczciwych ludzi.

Jest również pomysł daleko idący, zapewniający tzw. transparentność tego rynku: podatnicy mają mieć obowiązek nie tylko raportować władzy o stosowanych „schematach optymalizacyjnych”, lecz również o podmiotach, które im to doradziły. Skoro władza będzie to wiedzieć, to dlaczego kontrahent, który może być również ofiarą tych pomysłów nie powinien być o tym publicznie poinformowany? Formalnie od dnia 1 lipca br. ma być podany do publicznej wiadomości pełny i wiarygodny wykaz podatników zarejestrowanych jako VAT – czynnych. Mają tam być podane różnego rodzaju informacje, które dziś nie są wiedzą publiczną. Dlaczego nie uzupełnią tych informacji właśnie o firmy, które zajmują się „optymalizacją VAT – u”? Dla tych, którzy nie muszą się wstydzić tego co robią, byłaby to reklama i zarazem publicznym zobowiązaniem, że robią to w sposób bezpieczny dla klienta i jego kontrahentów.

Na koniec szokująca informacja: w czasach liberałów biznes zajmujący się unikaniem opodatkowania ograniczał ranking … urzędów skarbowych. Było to zupełnie normalne, bo przecież wiadomo jaki urząd był najbardziej przyjazny dla tego biznesu. Zwroty VAT – u wzrosły wówczas o prawie 100% – było za co chwalić. Okazuje się, że ranking ten jest w dalszym ciągu organizowany, w dodatku pod patronatem … Ministra Finansów. Jeśli to jest prawda, to rację mają ci, którzy twierdzą, że PiS z kretesem przegrał wybory w tym resorcie, a tylko patrzy, jak kolejny „społeczny doradca” z tego biznesu będzie doradzać szefowej resortu. Czy znamy już jego nazwisko?
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją