Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 457 – 21 maja 2018 r

 

 

 

Konferencje ISP

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Najprostszy sposób „zarobku” na wspólnotowym podatku od towarów i usług

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – Rafał Linka
2. Moment przyznania rabatu a obniżenie podstawy opodatkowania – Wojciech Safian
3. Premia pieniężna – Małgorzata Słomka
4. Czy wystawa artystyczna lub historyczna może być z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług traktowana jako „zorganizowana część przedsiębiorstwa”? – dr Joanna Kiszka
5. Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury – Kacper Wolak
6. Usługa ciągła rozliczana w okresach rozliczeniowych – Małgorzata Słomka
7. Późniejsze odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę odliczenia – Malwina Sik

 

PODATKI DOCHODOWE

8. Kiedy kara umowna jest przychodem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
9. Ryczałt z najmu 12,5% – czy stanowisko dyrektora departamentu podatku podatków dochodowym MF to stanowisko MF? – Marcin Szymocha
10. Publikacja danych największych podatników CIT – Rafał Linka
11. Dopłaty wnoszone do spółki komunalnej przez gminę nie stanowią przychodu – Maciej Jendraszczyk
12. Wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe gdy podatnik nie był właścicielem nieruchomości – Malwina Sik
13. Przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu – Wojciech Safian
14. Projektowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie środków trwałych oraz podwyższonych kosztów uzyskania przychodów – dr Joanna Kiszka
15. Nowy podatek solidarnościowy – Łukasz Cebula
16. Nowe wzory deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Aleksandra Garbarczyk
17. Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat i przeznaczenie środków na spłatę kredytu hipotecznego – Kacper Wolak
18. Zapłata stanowiąca równowartość kwoty podatku VAT na rzecz wystawcy faktury a opodatkowanie podatkiem dochodowym – Aleksandra Garbarczyk

 

INNE PODATKI

19. Czy użytki rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Andrzej Łukiańczuk

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Uiszczenie opłaty sądowej z wykorzystaniem krajowej instytucji płatniczej – Wojciech Safian

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: jak nas znikczemnić

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 21 maja 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Najprostszy sposób „zarobku” na wspólnotowym podatku od towarów i usług

 

Fenomenologia oszustw w obecnej wersji podatku od towarów i usług wymaga jeszcze wielu badań, mimo że dominuje (błędne) przekonanie, że wiemy już o nich bardzo dużo. Jest to ważne nie tylko dla ochrony interesu publicznego, bo organy władzy muszą znać metody wyłudzania tego podatku. Równie istotne jest to z perspektywy podatników, którzy muszą wiedzieć, które zachowania kontrahentów mogą być próbą wciągnięcia ich w oszukańczą transakcję. Dziś przedstawię klasyczną i najstarszą wspólnotową wersję oszustwa, którego ofiarą już padły dziesiątki jak nie setki tysięcy podatników. Idzie o faktyczny wywóz towarów do innych państw UE tylko po to, aby go następnie przywieźć i sprzedać poniżej ceny zakupu netto, a powstałą stratę pokryć z niezapłaconego podatku należnego, który również daje zysk na tej transakcji. Zagraniczny kontrahent, który nabywa i sprzedaje ten towar może być nawet nieświadomy tego, że uczestniczy w tej operacji. Kluczową rolę odgrywa jego polski nabywca, który jest kluczowym uczestnikiem tej transakcji. On z góry wie, że musi nabyć wewnątrzwspólnotowo ten towar (operacja efektywnie nieopodatkowana) i następnie sprzedać go ze stratą pokrywaną niezapłaconym podatkiem należnym. Podmiot ten w sensie formalnym i materialnym jest podatnikiem, gdyż posiada rejestrację VAT oraz rejestrację VAT-UE. Z zasady nie posiada jakiegokolwiek majątku, jest spółką prawa handlowego, składa deklaracje, prowadzi ewidencję, a nawet składa JPK-VAT. Nie płaci jednak zobowiązania podatkowego. Egzekucja z jego majątku jest obiektywnie niemożliwe, bo nie posiada niczego. Jego deklaracja jest z reguły sfałszowana, w ten sposób nie wykazuje tego zobowiązania. Możliwość doręczenia temu podmiotowi decyzji określającej prawidłową wysokość tego zobowiązania jest w zasadzie niemożliwa, bo zarząd tej spółki tworzą osoby trudne do zidentyfikowania lub całkowicie nieświadome pełnionej roli. Jedynym sygnałem dla polskiego podatnika, który nabywa te towary, jest niższa cena w stosunku do oferty innych krajowych podmiotów. Jest to jednak kryterium zawodne, ponieważ różnice te mogą wynikać z wyprzedaży zapasów dokonywanych przez jak najbardziej uczciwych kontrahentów.

O działaniach tych wiadomo od 14 lat, czyli od wejścia w życie obecnej ustawy o tym podatku, która ułatwia te działania poprzez brak:

  • realnej zapłaty podatku z tytułu WNT,
  • jakiegokolwiek nadzoru nad powstawaniem tego rodzaju podmiotów, brak monitoringu ich działań, a nawet brak zainteresowania tym zjawiskiem.

Jeżeli krajowy dostawca tych towarów nie uczestniczył w tych operacjach, prędzej lub później musiał zauważyć, że jego towary można kupić taniej od pośrednika, co może zagrozić jego interesom. Gdy jednak faktycznie akceptował te działania kontrolując sprzedaż dokonaną w powyższy sposób, to proceder ten mógł funkcjonować bardzo długo: zmieniali się tylko owi pośrednicy, bo oni musieli być firmami sezonowymi.

Aby wyeliminować to zjawisko, konieczne są działania o charakterze legislacyjnym i faktycznym:

  • należy wprowadzić, zwłaszcza dla podatników w pierwszym okresie po rejestracji, obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu WNT przed dokonaniem przywozu towarów na terytorium RP,
  • objąć te podmioty szczególnym monitoringiem organów skarbowych, co głównie będzie mieć sens odstraszający.
  • Proste? Oczywiście, ale trzeba chcieć, a z tym było u nas nie najlepiej.

 

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

reklama szkolenia

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją