Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 462 – 25 czerwca 2018 r

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r.  – część VI Split payment – technika realizacji przelewów z rachunku VAT – czytaj więcej tekst nr 1
  • Mały podatnik a odwrotne obciążenie – czytaj więcej tekst nr 2
  • Czy faktura powinna być wystawiona w języku polskim? – czytaj więcej tekst nr 4
  • Usługi restauracyjne jako świadczenie złożone – czytaj więcej tekst nr 5
  • Czy opłata autostradowa stanowi element tzw. kilometrówki? – czytaj więcej tekst nr 9
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku likwidacji osoby prawnej a rok podatkowy – czytaj więcej tekst nr 15
  • Wyrok w sprawie dotyczącej zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – czytaj więcej tekst nr 18

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: stosowanie podzielonej płatności w stosunku do wszystkich kontrahentów (nawet samozatrudnionych!) może doprowadzić do kryzysu gospodarczego (w roku wyborów)

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r.  – część VI Split payment – technika realizacji przelewów z rachunku VAT – Mariusz Unisk
2. Mały podatnik a odwrotne obciążenie – Wojciech Safian
3. Zwolnienie z VAT koncertów wykonywanych przez artystę wykonawcę – Maciej Jendraszczyk
4. Czy faktura powinna być wystawiona w języku polskim? – Agata Strocka
5. Usługi restauracyjne jako świadczenie złożone – dr Joanna Kiszka
6. Zbycie zorganizowanej części gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu VAT – Maciej Jendraszczyk
7. Opodatkowanie czynności, z tytułu której uzyskiwana jest prowizja (pośrednictwo w sprzedaży losów) – Aleksandra Garbarczyk
8. Zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej a sprzedaż na rzecz pracowników – Agata Strocka

PODATKI DOCHODOWE

9. Czy opłata autostradowa stanowi element tzw. kilometrówki? – Andrzej Łukiańczuk
10. Zapłata VAT wraz z podniesieniem udziału kapitałowego w zamian za wkład niepieniężny a CIT – Maciej Jendraszczyk
11. Środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku – Małgorzata Słomka
12. Zamiana kryptowaluty a przychód podatkowy – Kacper Wolak
13. Czy odsetki od odszkodowania otrzymanego na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego są wolne od podatku dochodowego? – dr Joanna Kiszka
14. Czy przychodem agenta jest otrzymane wynagrodzenie za sprzedane towary? – Andrzej Łukiańczuk
15. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku likwidacji osoby prawnej a rok podatkowy – Małgorzata Słomka

INNE PODATKI

16. Wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych – Łukasz Cebula
17. Nabycie wierzytelności a podatek od czynności cywilnoprawnych – Aleksandra Garbarczyk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Wyrok w sprawie dotyczącej zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – Łukasz Cebula
19. Czy przedłożenie dokumentu w formie papierowej jest obowiązkiem podatnika? – dr Joanna Kiszka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: błąd w diagnozie

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 25 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: stosowanie podzielonej płatności w stosunku do wszystkich kontrahentów (nawet samozatrudnionych!) może doprowadzić do kryzysu gospodarczego (w roku wyborów)

Zacznę jednak od innego również aktualnego problemu. Od 2017 roku z nieznanych powodów (nikt nie postulował tego rozwiązania, ani nie lobbował za jego wprowadzeniem i nie było go w programie PiS), objęto poddostawców robót budowlanych tzw. krajowym odwrotnym obciążeniem. Po co? W oficjalnym uzasadnieniu miało to „uszczelnić” ten podatek, mimo że skala wyłudzeń w branży była nawet poniżej średniej. Po półtora roku obowiązywania tego „wynalazku” już wiemy o co tu chodziło naprawdę: idzie tu o wyeliminowanie z rynku małych i średnich podwykonawców i „zrobienie miejsca” dla kogoś dużego (kogo?). Dla tzw. drobiazgu rynkowego jest to rozwiązanie zabójcze, bo jest receptą na szybkie bankructwo: trzeba płacić kontrahentom faktury z VAT-em, który zwracany przez urząd skarbowy jest najwcześniej po 60 dniach zakończenia miesiąca, a z reguły nawet później. Wobec atrofii, a w zasadzie braku kredytu obrotowego dla małych i średnich firm, większość faktur płaci się z opóźnieniem, co dopełnia obraz katastrofy. Małe i średnie firmy nie sprostają harcownikom z resortu finansów, którzy nie po raz pierwszy przy pomocy podatków „restrukturyzują” naszą gospodarkę (balcerowiczowskie idee wciąż rządzą w resorcie finansów). Małe firmy budowlane wycofują się więc z podwykonawstwa dużych kontraktów, bo ich na to nie stać. Jedyną dla nich szansą jest obrót detaliczny lub… rynek bezfakturowy, zakup materiałów budowlanych poza oficjalnym obiegiem (od złodzieja), ale jest to marginesem zleceń.

Czeka nas jednak jeszcze głębsza „restrykcja” podatkowa przy pomocy uchwalonej w grudniu 2017 r. wersji  split payment. Jesteśmy świadkami jakiegoś szaleństwa: kolejne wielkie firmy ogłaszają, że wszystkim (bez wyjątku) kontrahentom narzucą podzieloną płatność, czyli doprowadzą ich znacznie szybciej do katastrofy niż odwrotne obciążenie w branży budowlanej. Wpłata kwoty podatku z faktury zakupowej na rachunek VAT kontrahenta jest równoznaczna z brakiem zapłaty, bo jest to faktycznie rachunek zablokowany. Podmioty te, chcąc wydatkować te pieniądze, będą musiały „uszczęśliwić” swoich kontrahentów wpłacając im część ceny na ich rachunek VAT. Tu jednak spotkają się z oporem: małe i średnie firmy, chcąc przetrwać kolejne eksperymenty resortu finansów, już dziś zastrzegają, że wszelkie płatności na ich rzecz nie mogą być realizowane wyłącznie na rachunek rozliczeniowy. Bo o sposobie zapłaty decydują strony umowy, a nie jednostronnie nabywca.

Nie sposób zrozumieć, kto i po co namawia duże firmy publiczne do wykańczania swoich kontrahentów: przecież podzielona płatność powinna być stosowana tylko wobec wyłącznie „ryzykownych” kontrahentów. Czy to oznacza, że każdy, kto dostanie towar lub usługi na rzecz danej firmy jest potencjalnym oszustem? Absurd. Przypomnę, że istotną grupą kontrahentów dużych firm są tzw. samozatrudnieni, czyli pracownicy wystawiający faktury. Czy ich też będzie się uszczęśliwiać podzieloną płatnością? Radzę nie próbować, bo można wywołać groźny konflikt społeczny. Gdy pensja pracownika, który wystawia faktury, zostanie faktycznie obniżona o kwotę VAT-u (będzie miał do dyspozycji 100 a nie 123), może zrodzić się bunt.

Aby uniknąć tych kłopotów część kontrahentów zacznie żądać zaliczek płatnych na podstawie faktur proforma, bo tu nie będzie można zastosować podzielonej płatności.

Na rynku, wbrew opowiadającym przez liberałów bajeczkom, rządzą silni, a słabi przegrywają. Duże firmy narzucając wszystkim kontrahentom podzieloną płatność, szybko doprowadzą do załamania ich płynności, co już w przyszłym roku skutkować będzie obniżeniem tempa wzrostu. A będzie to rok wyborów. Może warto, aby ktoś ostrzegł premiera, który jak sądzę – świetnie rozumie ten problem i zatrzyma to szaleństwo, a resort finansów wreszcie przestanie „restrukturyzować” gospodarkę przy pomocy podatków.
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
 

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją