Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 463 – 2 lipca 2018 r

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. – część VII. Split payment – technika realizacji przelewów do Urzędu Skarbowego – czytaj więcej tekst nr 1
 • Split payment nie stosuje się do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. – czytaj więcej tekst nr 2
 • Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. – część VIII Split payment – technika realizacji przelewów –  przelew do podatnika nieposiadającego rachunku VAT – czytaj więcej tekst nr 3
 • Do limitu dla uznania podmiotu za małego podatnika nie wlicza się kwot dotacji i otrzymanych odsetek bankowych – czytaj więcej tekst nr 10
 • Zmiany w zakresie zakresu działalności, do której można stosować 50% koszty uzyskania przychodów – czytaj więcej tekst nr 13
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych – czytaj więcej tekst nr 19

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: luka w akcyzie jest proporcjonalnie dużo wyższa niż w VAT

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. – część VII. Split payment – technika realizacji przelewów do Urzędu Skarbowego – Mariusz Unisk
2. Split payment nie stosuje się do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. – Witold Modzelewski
3. Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. – część VIII Split payment – technika realizacji przelewów –  przelew do podatnika nieposiadającego rachunku VAT – Mariusz Unisk
4. Art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Pięcioletni termin na dokonanie obniżenia podatku należnego – Mikołaj Stelmach
5. Przychody i koszty z tytułu działalności gospodarczej a podatek od towarów i usług i podatek od wartości dodanej – dr Joanna Kiszka
6. Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej (VAT) transakcji, w ramach której własność nieruchomości należy do Gminy – Malwina Sik
7. Stawka podatku VAT w przypadku sprzedaży opraw okularowych – Rafał Linka
8. Stawka podatku dla dostawy biopreparatów enzymatyczno – bakteryjnych – Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

9. Co to jest inwestycja w obcym środku trwałym? – Andrzej Łukiańczuk
10. Do limitu dla uznania podmiotu za małego podatnika nie wlicza się kwot dotacji i otrzymanych odsetek bankowych – Maciej Jendraszczyk
11. Kary umowne jako koszty podatkowe – Małgorzata Słomka
12. Kiedy strata w środku trwałym jest kosztem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
13. Zmiany w zakresie zakresu działalności, do której można stosować 50% koszty uzyskania przychodów – Małgorzata Słomka
14. Nieodpłatne świadczenie pracodawcy w postaci zapewnienia pracownikom bezpłatnego dowozu do i z miejsca pracy – Mikołaj Stelmach
15. Ulga prorodzinna a wakacyjna praca dziecka – Martyna Betiuk
16. Brak możliwości przywrócenia terminu do złożenia deklaracji podatkowej – Malwina Sik

INNE PODATKI

17. Udostępnienie innej osobie rachunku bankowego i zdeponowanie na nim pieniędzy a PCC – Maciej Jendraszczyk
18. Opodatkowanie nieruchomości przejściowo niewykorzystywanych w działalności gospodarczej – Alan Lipnicki

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Rejestr Należności Publicznoprawnych – Rafał Linka
20. Wymiana towarowa pomiędzy krajami Unii Europejskiej jako przedmiot przestępstwa przemytu celnego – Alan Lipnicki
21. Zastaw na udziale w rzeczy ruchomej – Martyna Betiuk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko – rosyjskie: z kim prowadziliśmy wojnę w 1920 r.?

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 2 lipca 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: luka w akcyzie jest proporcjonalnie dużo wyższa niż w VAT

Lata 2004-2017 były tą drugą, gorszą częścią ćwierćwiecza polskiej akcyzy, której reaktywacja nastąpiła w dniu 5 lipca 1993 r. Skalę strat obrazuje najlepiej udział dochodów z tego podatku w PKB, który spadł realnie prawie o 25% (z ponad 4% na 3%). Takiego „tąpnięcia” nie przeżył nawet polski VAT za czasów naszego członkostwa w UE. Skala katastrofy była wyższa tylko w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie udział wpływu z tego podatku w PKB spadł o połowę (z 3% na 1,5% PKB). Katastrofy akcyzy nie da się zrzucić – tak jak w przypadku VAT-u – na konieczność implementowania wspólnotowych nonsensów. Mimo że najważniejszy wspólnotowy model akcyzy – procedura zawieszenia poboru akcyzy – ma wiele słabości, większość „europejskich” pomysłów nie zalicza się jednak do panteonu szkodnictwa podatkowego. Dlatego więc – mając w ręku władzę nad tym podatkiem i prawne możliwości – zmarnowano szansę racjonalizacji tego podatku tracąc dziesiątki miliardów złotych? W latach 1993-2004 z akcyzy było przecież niewiele mniej pieniędzy niż z podatku od towarów i usług. Dziś to znacznie mniej niż połowa, bo z tego podatku mamy niecałe 70 mld zł, a z VAT-u – ponad 150 mld zł (2017 r.). Gdyby udało się tylko utrzymać efektywność fiskalną tych dwóch podatków na przedswpólnotowych poziomie (ponad 12% PKB), to dochody budżetowe zbliżyłyby się do 250 mld zł, czyli można by obniżyć opodatkowanie dochodów o ponad 50% bez szkody dla finansów publicznych, albo trwale zlikwidować deficyt budżetowy.

Dlaczego więc biadolimy nad luką w VAT, a nic nas nie obchodzą straty w akcyzie, zwłaszcza rządy „dobrej zmiany” nie zrobiły dosłownie nic, aby posprzątać po liberałach w tym podatku? Nie wiadomo, mimo że były przygotowane projekty ustaw, które były nawet udostępnione opinii publicznej pod koniec 2015 r. Potem padły słynne słowa nowego już ministra, że w jego resorcie „nie pracuje” (święte słowa) nad naprawą akcyzy (i nie tylko). Gdyby opodatkowano całość nieopodatkowanej dziś sprzedaży oraz przywozu wyrobów akcyzowych, to przy obecnym poziomie stawek budżet zarobiłby w 2017 r. do 100 mld zł, czyli o 30 mld zł więcej.

Gdzie są największe straty w tym podatku? To też dobrze wiadomo: udział nieopodatkowany sprzedaży wynosi około:

 • 20-22% napojów alkoholowych,
 • 19-21% wyrobów tytoniowych,
 • 20-22% sprzedaży oleju napędowego,
 • 45-50% wyrobów węglowych.

Są grupy wyrobów, gdzie efektywność fiskalna tego podatku jest bardzo wysoka a nieopodatkowany margines sprzedaży oscyluje wokół 5%. Są to: piwo, energia elektryczna, gaz ziemny i samochody osobowe.

Najgłębszą katastrofę fiskalną przeżywa dzisiejsza akcyza z tytułu tzw. wtórnego obowiązku podatkowego. Przypomnę, że jest bardzo bogata wewnętrznie grupa zdarzeń, które dotyczą praktycznie wszystkich wyrobów akcyzowych. Polegają one na:

 • zmianie przeznaczenia wyrobów akcyzowych, która powoduje utratę zwolnienia podatkowego lub obowiązek zastosowania wyższych stawek tego podatku,
 • przekształceniu lub przerobie wyrobów zwolnionych od podatku na wyroby opodatkowane (poza składem podatkowym),
 • ubytkach wyrobów zwolnionych od podatku ze względu na przeznaczenie (w tym zwłaszcza poprzez prawdziwe lub fikcyjne kradzieże),
 • „użyciu akcyzowym” wyrobów, które do czasu ich użycia nie podlegają temu podatkowi.

Mimo formalnego opodatkowania, podatnicy dobrze wiedzą, że prawie nie kontroluje się tych działań, nie oczekuje się ich rzetelnego ewidencjonowania, ba – niekiedy nawet nie ma obowiązujących sposobów ich deklarowania. Tajemnicą poliszynela są „oszczędności podatkowe” polegające na zakupie wyrobów zwolnionych od podatku ze względu na przeznaczenie i zmiany ich przeznaczenia na cel opodatkowany. W przypadku wyrobów węglowych dotyczy to nawet większości przypadków.

Nikt nie wie, ile tracimy dochodów budżetowych z tego podatku w związku z brakiem kontroli właśnie wtórnego obowiązku podatkowego. Prawdopodobnie jedną trzecią a może i więcej. Stosowane szacunki „luki podatkowej” nie są miarodajne, bo nie ma odrębnej statystyki wtórnego obowiązku podatkowego. Jak już czegoś „nie widać”, to ucieczka od podatku jest bezkarna.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją