Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 464 – 9 lipca 2018 r

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Brak możliwości dokonania przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek ROR – czytaj więcej tekst nr 2
  • Wyższa wpłata źródłem problemu-konsekwencje split payment  –  czytaj więcej tekst nr 3
  • Jak dokonać przekazania nieruchomości do działalności gospodarczej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? – czytaj więcej tekst nr 5
  • Podatek od przychodów z budynków – czytaj więcej tekst nr 8
  • Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – czytaj więcej tekst nr 12
  • Odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu przewidziana w art. 116 Op. a wydanie decyzji określającej zobowiązanie wobec Spółki po zaprzestaniu pełnienia funkcji za okres, w którym pełniona była funkcja – czytaj więcej tekst nr 17

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: zapowiedź powszechnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez jednostki samorządu terytorialnego jest błędem

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Usługa transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria również może być opodatkowana stawką 0% – Maciej Jendraszczyk
2. Brak możliwości dokonania przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek ROR – Rafał Linka
3. Wyższa wpłata źródłem problemu-konsekwencje split payment – Martyna Betiuk
4. Wysyłanie faktur w formacie PDF za pośrednictwem systemu franczyzodawcy – Rafał Linka

PODATKI DOCHODOWE

5. Jak dokonać przekazania nieruchomości do działalności gospodarczej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? – Andrzej Łukiańczuk
6. Refakturowanie przez podmiot powiązany a art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Maciej Jendraszczyk
7. Jak potrącać koszty związane z długoterminową usługą budowlaną? – Andrzej Łukiańczuk
8. Podatek od przychodów z budynków – Łukasz Cebula
9. Korekta przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – dr Joanna Kiszka
10. Wydatek na wykonanie zapisu testamentowego jako koszt uzyskania przychodu przy zbyciu odziedziczonej nieruchomości – Małgorzata Słomka
11. Opodatkowanie dochodu przez wspólników spółki jawnej – Agata Strocka

INNE PODATKI

12. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – Mikołaj Stelmach
13. Kredytobiorcy (dłużnicy) solidarni a podatek od spadków i darowizn – Małgorzata Słomka
14. Zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej – Łukasz Cebula
15. Udzielenie pożyczki przez spółkę prezesowi jej zarządu a podatek od czynności cywilnoprawnych – dr Joanna Kiszka

ZUS

16. Urlop macierzyński a wyliczenie okresu pracy w szczególnych warunkach – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu przewidziana w art. 116 Op. a wydanie decyzji określającej zobowiązanie wobec Spółki po zaprzestaniu pełnienia funkcji za okres, w którym pełniona była funkcja – Alan Lipnicki
18. Umowa o pomocy przy zbiorach a obowiązek podatkowy – Martyna Betiuk
19. Zajęcie rachunku bankowego w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji a obowiązek wypłaty wynagrodzenia dla pracowników – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko – rosyjskie: ten sam „rewolucyjny” scenariusz powtórzył się dwa razy

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 9 lipca 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: zapowiedź powszechnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez jednostki samorządu terytorialnego jest błędem

Pozornie trudno zrozumieć dlaczego niektóre jednostki samorządu terytorialnego zapowiedziały, że wszystkie (!) płatności na rzecz krajowych dostawców i usługodawców będą dokonywane przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności. I tu już, od początku lipca br., czyli z naruszeniem wcześniej zawartych umów, które nie przewidywały tej formy zapłaty. Nabywca (usługobiorca) nie może jednostronnie zmienić treści stosunku prawnego, a określenie rachunku, na który dokonywana jest płatność w celu wykonania zobowiązania pieniężnego, jest istotnym postanowieniem umowy. Naruszenie umowy i samowolna wpłata na rachunek VAT kontrahentów zrodzi sprzeciw, a przede wszystkim spory, które wygrają dostawcy (usługodawcy): wykonanie zobowiązania pieniężnego musi być zgodne z treścią umowy a tych nie zmienił wchodzący w dniu 1 lipca 2018 r. przepis o możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności: art. 108a ustawy o VAT jest przepisem prawa podatkowego, które nie zmienia zawartych wcześniej umów cywilnoprawnych. To elementarz wiedzy prawniczej. Czy tego nie wiedza władze jednostek samorządu terytorialnego? Przecież narazi to ich władze na spory, które będą kosztowne (konieczność zapłaty odsetek od wadliwie uregulowanych zobowiązań) i naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych. To jakiś nonsens, który ma pewien kontekst polityczny. Władze samorządowe są w większości w rękach opozycji, równie tej „totalnej”. Zbliżają się również wybory samorządowe. Zapłata wszystkim kontrahentom faktur przy użyciu tego mechanizmu będzie przestrzegana przez kontrahentów jako akt wrogi, bo otrzymają pieniądze, których nie będą mogli wydać, w dodatku działanie jednostki samorządu terytorialnego będzie sprzeczne z prawem. Wszyscy podatnicy VAT są negatywnie nastawieni do „uszczęśliwiania” ich w ten sposób. Z oczywistych zresztą powodów. Zapłaty na ich rachunki VAT będą traktowane jako akt wrogi, który może mieć skutki wyborcze. Przedsiębiorcy zadają pytanie dlaczego są w ten sposób traktowani jako potencjalni oszuści? W świadomości podatników utrwalił się (słusznie) pogląd, że na rachunki VAT należy płacić faktury „ryzykownych kontrahentów”, czyli podejrzanych o oszustwa podatkowe. Dlaczego więc uczciwa większość ma ponosić tego konsekwencje?

Wiemy, że polski biznes żyje w świecie niedostatecznej płynności. Wszyscy zalegają z zapłatą, faktyczne terminy płatności są dwukrotnie dłuższe od tych, które wynikają z zawartych umów. Wydatki finansuje się również zaległościami podatkowymi, bo to wciąż najtańszy i najbardziej dostępny „kredyt”. Gdyby polskie firmy miały dostęp do taniego i – co ważne – bezpiecznego kredytu obrotowego, dochody budżetowe wzrosłyby w sposób skokowy. Dziś głównym kredytem dla firm jest podatek dochodowy: nie ma miesięcznych zeznań, więc każdy płaci tyle ile chce. Przecież tego nikt nie sprawdza i nikt nie sprawdzi. Drugim źródłem jest podatek należny wynikający z wystawionych faktur. Zanim przyjdzie termin płatności do urzędu skarbowego, można tymi pieniędzmi regulować zobowiązania. Gdy ktoś im zablokuje te pieniądze na rachunek VAT, natychmiast spadną wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, ale to kiepskie źródło finansowania, bo mało kto go płaci, Pogorszy się i tak nienajlepsza płynność małego i średniego biznesu, a to przecież wyborcy. Pojawią się również działania retorsyjne: faktury wystawiane przez samorząd terytorialny będą w rewanżu płacone również na rachunki VAT, co uderzy zwłaszcza w dostawców usług komunalnych (zakłady budżetowe). Rozpocznie się wojna ekonomiczna przy pomocy rachunków VAT: pytanie po co to wszystko?

Apeluję o opamiętanie: błędnej koncepcji split payment nie naprawi się w ten sposób. Nie tędy droga.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją