Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 465 – 16 lipca 2018 r

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Czyje pomysły „uszczelniania VAT-u” zrealizowano w Polsce? – czytaj więcej tekst nr 5
  • Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na wspólnika spółki komandytowej –  czytaj więcej tekst nr 9
  • Przychody uzyskiwane z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych – czytaj więcej tekst nr 11
  • Czy akcję motywacyjną można uznać za konkurs dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? – czytaj więcej tekst nr 12
  • Opodatkowanie wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych – czytaj więcej tekst nr 15

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: ile kosztował lobbing dotyczący przepisów podatku od towarów i usług od roku 2007?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zaliczki na eksport – część I: zasada ogólna opodatkowania zaliczki z zastosowaniem stawki 0% – Agata Strocka
2. Czy nieodpłatne udostępnienie wynajętych lokali pracownikom podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług? – dr Joanna Kiszka
3. Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych pocztą elektroniczną w formatach nieedytowalnych – Rafał Linka
4. Sprzedaż samochodu osobowego wyprowadzonego ze środków trwałych przedsiębiorstwa, a opodatkowanie podatkiem VAT – Aleksandra Garbarczyk
5. Czyje pomysły „uszczelniania VAT-u” zrealizowano w Polsce? – Witold Modzelewski
6. Usługi na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – Agata Strocka
7. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez gminę, w przypadku realizacji projektu ograniczającego zanieczyszczenie powietrza – Rafał Linka
8. Podstawa opodatkowania czynności wniesienia do spółki aportu w postaci nieruchomości – Aleksandra Garbarczyk
9. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na wspólnika spółki komandytowej – Maciej Jendraszczyk

PODATKI DOCHODOWE

10. Jakie są skutki otrzymania certyfikatu rezydencji niezawierającego daty ważności? – Andrzej Łukiańczuk
11. Przychody uzyskiwane z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych – Łukasz Cebula
12. Czy akcję motywacyjną można uznać za konkurs dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? – dr Joanna Kiszka
13. Pobranie podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki niemieckiej z tytułu opłat za najem sprzętu komputerowego – Malwina Sik
14. Przychód prokurenta spółki komandytowej – jakie źródło przychodów? – Maciej Jendraszczyk
15. Opodatkowanie wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych – Łukasz Cebula
16. Spółka i żona to nie to samo- wyrok NSA – Martyna Betiuk
17. Przesunięcie nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego – Malwina Sik
18. Sprzedaż własnych praw i licencji bez dzielenia przychodów ani kosztów na kapitałowe i pozostałe – Martyna Betiuk
19. Koszty reprezentacji – Małgorzata Słomka

INNE PODATKI

20. Jakie są skutki udzielenia pożyczki przez tzw. osobę prywatną – Andrzej Łukiańczuk

ZUS

21. Oskładkowanie podróży zleceniobiorców – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: „czyn niepodległościowy”, czyli nieudane preludium bolszewickiej dywersji

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 16 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: ile kosztował lobbing dotyczący przepisów podatku od towarów i usług od roku 2007?

Według oficjalnych enuncjacji w latach 2007-2015 luka w podatku od towarów i usług wynosiła 262 mld zł. Jeżeli dobrze rozumiem ten szacunek, to o tyle powinniśmy być bogatsi, bo państwo polskie nie otrzymało tych pieniędzy. Przypomnę, że według oficjalnych danych dochody w budżecie w tym okresie wynosiły łącznie około 1000 mld zł, czyli straty wynosiły ponad jedną piątą potencjalnych dochodów. Jeżeli to prawda, to ktoś ma te pieniądze i ma dużo większą władzę niż wszystkie formalne struktury administracyjne i sądowe razem wzięte. Pragnę przypomnieć, że owe 1000 mld zł, to jest dochód budżetu, czyli kwota wpływów pomniejszona o zwroty tego podatku. A ile ich było? To bardzo wstydliwy problem: według oficjalnych ale za to niepełnych danych urzędy skarbowe wypłaciły w tym czasie około … 700 mld zł. Istnieje cała sieć „zagranicznych inwestorów”, których zarobek polega na wyłudzaniu w Polsce zwrotów tego podatku. Nie jest to zajęcie zbyt trudne, bo co rok urzędy skarbowe otrzymały (i otrzymują) milion wniosków (deklaracji) z żądaniem zwrotów, a sankcje karne były  śmiesznie niskie i bardzo rzadko stosowane.

Oczywiście tak wysoka „dochodowość” inwestycji w polskim podatku od towarów i usług daje środki na ochronę tego rozwiązania oraz kolejne „inwestycje legislacyjne”. Kustoszem tego skansenu są oddelegowani do resortu finansów przedstawiciele biznesu podatkowego, który od naszego wuniowstąpienia rządzi tym podatkiem. Wszystkie istotne przepisy tej ustawy wyszły spod pióra „ekspertów” tego biznesu. Zresztą dysponuje on tak wielkimi środkami, że kupuje również prawdziwych ekspertów: w końcu „ksiądz ten się modli za pieniądze”. Przepisy te były przedmiotem „inwestycji legislacyjnych”, bo to przecież „uczciwy biznes” – żeby zarobić, trzeba wydać pieniądze. Nikt nie zna dokładnie, ile kosztuje „pielęgnacja” tego systemu, ale proponowane honoraria za „naukowe” poparcie dla lobbingu legislacyjnego przyprawiają o zawrót głowy. Najbardziej efektywne inwestycje dotyczą tych przepisów, które likwidują opodatkowanie i dają prawo do zwrotu podatku, czyli:

  • zastosowano stawki 0%,
  • określenia miejsca świadczenia poza terytorium kraju,
  • krajowego odwrotnego obciążenia.

We wszystkich powyższych przypadkach beneficjenci mają prawo żądać w istocie nieograniczonego zwrotu podatku i oczywiście go „legalnie” otrzymują. Prawdopodobne wydatki na lobbing liczono w milionach złotych, ale stopa zwrotu tych inwestycji jest chyba najwyższa z możliwych: na handlu narkotykami nie da się tyle zarobić. Najważniejsze jest to, że były to działania legalne, wspierała je władza publiczna, która sama twierdziła, że owe inwestycje legislacyjne … uszczelniły VAT.

Beneficjenci obecnego VAT-u stanowią prawdziwą „grupę trzymającą władzę”. Mimo zapowiedzi, po ostatnich wyborach, nie ograniczono ich wpływu: odstraszono tylko zwykłych, pospolitych oszustów, którzy przy okazji wyłudzali na drobnych szwindlach, ale to zasługa zmian w Kodeksie karnym (nowe przestępstwa fakturowe). Dało to kilkumiliardowy wzrost dochodów budżetowych. Luka w VAT trzyma się dobrze i nic się nie zmieni dopóki będziemy członkami UE: takie mamy miejsce w szeregu. Komisja śledcza powinna jednak sprawdzić, ile dokładnie wydano na lobbing dotyczący tego podatku. Ponoć to działania legalne i nie ma się czego wstydzić.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia
 

Skontaktuj się z naszą redakcją