Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 466 – 23 lipca 2018 r

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. Zamknięty katalog obciążeń rachunku VAT  – czytaj więcej tekst nr 1-3
  • Zastosowanie split payment może być dowodem świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym –  czytaj więcej tekst nr 5
  • Zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn – czytaj więcej tekst nr 9
  • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych – czytaj więcej tekst nr 11
  • Zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje także paliwo – czytaj więcej tekst nr 14

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: podzielona płatność: zaskakująca wolta resortu finansów – lepiej późno niż wcale

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r.  – część IX. Zamknięty katalog obciążeń rachunku VAT – płatność VAT z faktur zakupu i faktur korekt oraz zapłata VAT do US – Mariusz Unisk
2. Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. – część X. Zamknięty katalog obciążeń rachunku VAT c.d. Mariusz Unisk
3. Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. – część XI Zamknięty katalog obciążeń rachunku VAT c.d. – Mariusz Unisk
4. Obniżone zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług, a przychód w podatku dochodowym – Aleksandra Garbarczyk
5. Zastosowanie split payment może być dowodem świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym – Witold Modzelewski
6. Sprzedaż gruntu przez gminę na rzecz jego dotychczasowego użytkownika wieczystego a podatek VAT – Rafał Linka
7. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości – Aleksandra Garbarczyk
8. Zaliczki na eksport – część II: braku wywozu towarów w okresie 2 miesięcy – Agata Strocka

PODATKI DOCHODOWE

9. Zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn – Łukasz Cebula
10. Jakie są skutki podatkowe rozwiązania rezerw bilansowych? – Andrzej Łukiańczuk
11. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych – Łukasz Cebula
12. Otrzymanie dopłaty na środek trwały a korekta kosztów uzyskania przychodów – dr Joanna Kiszka
13. Kara umowna w kosztach podatkowych Małgorzata Słomka
14. Zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje także paliwo Łukasz Cebula
15. Skutki sprzedaży drewna z własnego lasu na gruncie podatku dochodowego – Rafał Linka
16. Wynajmowanie wielu lokali a prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – dr Joanna Kiszka
17. Zwrot członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu a PIT – Maciej Jendraszczyk
18. Czy koszty funkcjonowania drużyny sportowej stanowią w spółce koszty uzyskania przychodu – Andrzej Łukiańczuk
19. Wycieczka integracyjna finansowana z ZFŚS a przychód pracownika na gruncie PIT – Maciej Jendraszczyk

 

ZUS

20. Oskładkowanie pracowniczych pakietów medycznych – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko – rosyjskie: zachód wspiera wyłącznie antyrosyjską wersję państwa polskiego

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 23 lipca 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: podzielona płatność: zaskakująca wolta resortu finansów – lepiej późno niż wcale

Po pół roku zupełnie niepotrzebnego mieszania w głowach podatników resort finansów musiał oficjalnie przyznać, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT zależy od woli stron umowy. Do tej pory powtarzano na okrągło, że to wyłącznie nabywca jednostronnie decyduje o tym, czy zapłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy, który nie ma (jakoby) nic do gadania. Otóż ma i to bardzo dużo. Bez wyraźnego zastrzeżenia w umowie, że płatność może nastąpić w części na rachunek VAT, zastosowanie tego mechanizmu jest niedopuszczalne: o tym, jaki sposób zapłaty jest wykonaniem zobowiązania pieniężnego, rozstrzyga treść czynności prawnej. Tę oczywistą tezę musiał przyznać resort finansów w Objaśnieniach z dnia 29 czerwca 2018 r. pt. „Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności”, gdzie stwierdza się m.in. „przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności płacenia nie oznacza jednak, że sprzedawca nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń”. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób dokonają rozliczeń prowadzonych transakcji”. Jest to pogląd oczywisty, gdyż żaden przepis prawa podatkowego o charakterze uprawniającym nie może zmienić zawartych umów, ani wbrew woli stron wpływać na ich treść: nie zalicza się bowiem do tzw. ius cogens, czyli prawa wywołującego bezpośrednie skutki cywilnoprawne.

Do tego czasu część nabywców jednak samowolnie zastosowała jednak podzieloną płatność, co wywołało niepotrzebne zamieszanie oraz irytację tysięcy firm, których „uszczęśliwiono” wpłatami na ich rachunki VAT w sposób sprzeczny z umowami zawartymi przed dniem 1 lipca br. Niepotrzebnie skompromitowano już na starcie ten ważny i potrzebny instrument naprawy podatku od towarów i usług. Nie tylko straty wizerunkowe są tu bardzo duże. Pytanie: po co zrobiono? Czy tylko w wyniku niekompetencji? Dlaczego ci, którzy twierdząc, że działają w interesie publicznym, nie dostrzegli, że obecna wersja podzielonej płatności jest chwalona przez … lobbystów, którzy od lat demolują ten podatek np. załatwiając stałe rozszerzenie tzw. odwrotnego obciążenia na kolejne towary i usługi? Całe zamieszanie wokół tych przepisów jest swoistą powtórką z przeszłości. Już kiedyś tak było: w 2012 roku miała być wprowadzona akcyza na wyroby węglowe. Ktoś przyniósł w przysłowiowej teczce do Sejmu projekt tych przepisów niewiadomego autorstwa, „przylepiono” go do jakiejś przypadkowej ustawy i uchwalono, myląc nawet dzień wejścia w życie. Kto napisał w rzeczywistości tamten projekt? Nie wiadomo: podejrzewana jest jedna z „renomowanych” firm międzynarodowego biznesu podatkowego. A może to jej również trzeba przypisać autorstwo „podzielonej płatności” w wersji obowiązującej od lipca br. w naszym kraju?

Niestety obecna władza nie ma miarodajnego zaplecza reprezentującego interesy prawdziwych przedsiębiorstw. Co prawda na rządowych salonach oraz w mediach kręci się ktoś, kto nazywa się szefem jakiegoś związku przedsiębiorców, który jest być może jedynym członkiem owego „związku”, ale jest zapewne nieprawdziwa informacja.  Głosi on mało reprezentatywne dla prawicowej większości poglądy na temat systemu podatkowego: przykładowo – powtarza liberalne dyrdymały o „upraszczaniu podatków”, których już wstydzi się nawet obecna totalna opozycja. Jestem przekonany, że owo jednoosobowe „zaplecze” będzie szczerze popierać każdy resortowy pomysł, nawet najbardziej komplikujący życie prawdziwych przedsiębiorców, bo to daje szanse na miejsce na słusznych listach wyborczych. Nie zmienia to faktu, że ludzie, którzy rządzą obecnie podatkiem od towarów i usług, nie mają wiele wspólnego z „dobrą zmianą” oraz z tą jeszcze „lepszą od dobrej” po zmianie na stanowisku premiera.
    Dobrze, że w ostatniej chwili naprawiono błąd dotyczący sposobu rozumienia podzielonej płatności, wycofując się z bezsensownej interpretacji, lecz wiarygodność całej koncepcji legła w gruzach. Podatki są zbyt poważnym problemem, aby powierzyć je w ręce lobbystów i ekspertów z biznesu podatkowego.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją