Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego nr. 467 – 30 lipca 2018 r.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Niezależne od podatnika zaniechanie inwestycji nie generuje obowiązku korekty związanego z nią odliczonego podatku naliczonego  – czytaj więcej tekst nr 1
  • Warunki faktycznego zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług przy dotacji –  czytaj więcej tekst nr 4
  • Zapobieganie sztucznemu unikaniu powstania stałego zakładu w państwie prowadzenia działalności według tzw. konwencji MLI – czytaj więcej tekst nr 7
  • Brak prawa do zastosowania 50% kosztów w przypadku honorarium autorskiego pracowników określonego jako wskazany % wynagrodzenia – czytaj więcej tekst nr 8
  • Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – czytaj więcej tekst nr 18

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: selektywne zastosowanie podzielonej płatności jest dowodem braku dobrej wiary podatników VAT

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Niezależne od podatnika zaniechanie inwestycji nie generuje obowiązku korekty związanego z nią odliczonego podatku naliczonego – Maciej Jendraszczyk
2. Zwrot podatku w przyśpieszonym terminie – Rafał Linka
3. Zaliczki na eksport – część III: Specyfika realizacji dostawy i warunki dostawy – Agata Strocka
4. Warunki faktycznego zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług przy dotacji – Alan Lipnicki
5. Nieodpłatne przekazanie towaru, a podatek od towarów i usług – Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

6. Jak zakwalifikować wydatki na objęcie certyfikatów inwestycyjnych? Andrzej Łukiańczuk
7. Zapobieganie sztucznemu unikaniu powstania stałego zakładu w państwie prowadzenia działalności według tzw. konwencji MLI –  dr Joanna Kiszka
8. Brak prawa do zastosowania 50% kosztów w przypadku honorarium autorskiego pracowników określonego jako wskazany % wynagrodzenia – Małgorzata Słomka
9. Czy świadczenie rodzinne otrzymywane z USA jest zwolnione z podatku dochodowego? Rafał Linka
10. Czynsz zapłacony przed rozpoczęciem użytkowania wynajmowanej nieruchomości nie zwiększa wartości początkowej inwestycjiMaciej Jendraszczyk
11. Czy nabycie udziału w nieruchomości rolniczej stanowi wydatek na własny cel mieszkaniowy uprawniający do zwolnienia od podatku dochodowego? – dr Joanna Kiszka
12. Elektroniczna forma certyfikatu rezydencji – Małgorzata Słomka
13. Koszty uzyskania przychodów w przypadku zakończenia eksploatacji zakładu – Rafał Linka
14. Koszt energii elektrycznej do „wykopania” bitcoinów stanowi koszt uzyskania przychodów – Łukasz Cebula
15. Czy strata w związku z likwidacją środka trwałego jest kosztem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
16. Nienależne przyjęcie dla celów podatkowych kosztów uzyskania przychodu – Malwina Sik

INNE PODATKI

17. Dystrybutory wraz z pompami oraz miernikami ilości wydanego paliwa jako urządzenia techniczne tworzącymi całość techniczno-użytkową – Agata Strocka
ZUS
18. Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – Malwina Sik
19. Jaka kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Przypisanie winy za paserstwo akcyzowe wymaga przeniesienia posiadania rzeczy – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. „Głębokie państwo”, czyli oligarchia rządząca w liberalnej demokracji

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Pejzaż na 30 lipca 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: selektywne zastosowanie podzielonej płatności jest dowodem braku dobrej wiary podatników VAT

Obowiązujący od lipca 2018 r. tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług w sposób raczej niezamierzony doprowadzi do głębokiej przebudowy funkcjonowania tego podatku. Będzie to jednak zaskakująca rewolucja, która – jak to często bywa – zmiecie swoich autorów. Należy przybliżyć fenomen zmian, które dzieją się na naszych oczach. Prawdopodobnie dziesiątki tysięcy podatników (zapewne więcej) jest nieświadomie uwikłanych w oszustwa podatkowe, bo wspólnotowy VAT jest pomysłem patologicznym, na którym żeruje międzynarodowy biznes podatkowy zajmujący się wyłudzeniami tego podatku „na skalę przemysłową”. Aby ratować ofiary tego podatku, którzy faktycznie uczestniczą w tych oszustwach, Trybunał Sprawiedliwości UE wymyślił nie mającą jakiegokolwiek umocowania prawnego teorię „dobrej wiary i należytej staranności” ofiar tych oszustw. Sama teoria brzmi dość groteskowo, ale przypomnę jej sens: podatnik ma prawo odliczyć z fałszywej faktury, która nie daje obiektywnie prawa do odliczenia, jeśli nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie podatkowym.

Jest to klasyczna teoria rozpaczy: przy pomocy której zamierza się od lat bezskutecznie ograniczyć postępującą katastrofę tego podatku. Jeśli zgodnie z prawem egzekwowano by przestrzeganie reguł tego podatku, to istotna część podatników utraciłaby prawo do odliczenia, a to pociągałoby za sobą powstawanie masowych zaległości podatkowych, których nikt nie byłby w stanie spłacić. Bo rzeczywisty mechanizm wspólnotowego podatku od towarów i usług generuje tzw. trzeci sektor gospodarki, czyli fikcyjne obroty towarowe i usługowe, których jedynym celem jest wyłudzenie zwrotów tego podatku. Stanowią one co najmniej kilka procent PKB wspólnoty (a może więcej). Odpowiedzialni oraz świadomi uczestnicy tego procederu są zbyt silni, aby ktoś odważył się podjąć otwartą walkę z „trzecim sektorze”. Ponoszone przez budżety państw członkowskich straty w wyniku działania owego sektora miały być rekompensowane przez utratę prawa do odliczenia tych podatników, którzy chcą nie chcąc uczestniczyli w tym procederze: aby uwiarygodnić te transakcje, trzeba znaleźć wielu klasycznych „jeleni”, którzy kupią i sprzedają towary wykorzystywane dla potrzeb „optymalizacji podatkowej”. A tych „jeleni” jest wielu. Aby nie zbuntowali się przeciwko tej intrydze wymyślono, powyższą teorię, którą stosuje się jednak dość selektywnie: niektórym podatnikom daruje się prawo do odliczenia, bo jakoby nie udowodniono, że nieświadomie uczestniczyli w oszustwie. Innym – (większości) – nie daruje się grzechów. Ale jest nadzieja.

Cały powyższy obraz przedstawia stan historycznej katastrofy nie tylko tego podatku, lecz również jednego z najważniejszych przedsięwzięć harmonizacyjnych Unii Europejskiej: wyhodowano tu potwora, który żywi się swoją ofiarą.

Odpowiedzią na powyższe zagrożenia miała być podzielona płatność,  którą opracowano w 2015 roku (projekt nowej ustawy o VAT): podatnik (nabywca lub usługodawca) miał zachować prawo do odliczenia, mimo uczestnictwa w oszustwie, jeśli zastosował ten mechanizm. Nie korzystałby z tego przywileju, gdyby brał udział w tym oszustwie w zamiarze bezpośrednim: czyli wiedział, że uczestniczy i chciał je popełnić. Gdyby wiedział lub podejrzewał, że uczestniczy, lecz nie chciał go, popełnić godząc się jednak na ewentualne popełnienie (zamiar ewentualny), zastosowanie podzielonej płatności dawałby mu prawo do odliczenia. Dzięki temu podatnicy stosowaliby ów mechanizm wyłącznie do „ryzykowanych transakcji” nie obawiając się zarzutu braku dobrej wiary. Aby uzyskać ten efekt w projekcie tym zamieszczono precyzyjne przepisy regulujące ten problem oraz zagwarantowano ustawową niekaralność sprawców tych czynów.

Wszyscy wiemy, co było dalej. Ktoś (kto?) skutecznie storpedował ten projekt, a podatkiem tym zaczęli rządzić oddelegowani do resortu finansów „ludzie z rynku”, czyli byli (?) pracownicy międzynarodowego biznesu podatkowego. Po dwóch latach przeforsowali swoją wersję podzielonej płatności, która nie chroni prawa do odliczenia: wręcz odwrotnie – gdy podatnik zastosuje mechanizm do „ryzykownej transakcji” , będzie to dowodem świadomego uczestnictwa w oszustwie zarówno w znaczeniu prawnopodatkowym, jak i karnoskarbowym oraz karnym – będzie dowodem zawinionego „użycia” fałszywej faktury „w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznej” (art. 270 a i 271 a Kodeksu karnego).

Jak więc zareagowali podatnicy, którzy chcieli skorzystać z tego mechanizmu? Postanowili stosować go również wobec wszystkich kontrahentów, bo będzie to dowodem, że nie uznawali niektórych transakcji za „ryzykowane”. Spotkało się to z oburzeniem ich większości kontrahentów, ponieważ nie chcą oni być traktowani jako oszuści. Zarazem doprowadzi to do załamania płynności tych podmiotów, bo bardzo trudno wydać pieniądze zgromadzone na rachunkach VAT: mają na nich pieniądze można zbankrutować.

Teraz większość firm rozważa coś zupełnie odwrotnego: ogłoszą, że nie będą stosować podzielonej płatności, bo nie uczestniczą (nawet nieświadomie) w oszustwach podatkowych.

Szkoda, że skompromitowano dobry sposób naprawy tego podatku. A może o to chodziło?

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją