Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego nr. 471 – 27 sierpnia 2018 r.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Stawka podatku oraz powstanie obowiązku podatkowego dla usług wykonywania ekspertyz kryminalistycznych na zlecenie Sądów i Prokuratury – czytaj więcej tekst nr 6
  • Podatek od niezrealizowanych dochodów –exit tax –   czytaj więcej tekst nr 8
  • Limit Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny po zmianach regulacji podatków dochodowych – czytaj więcej tekst nr 11
  • Nowelizacja  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym w zakresie opodatkowania gruntów – czytaj więcej tekst nr 16
  • Sprzedaż lub zamiana kryptowalut bez PCC – Rozporządzenie Ministra Finansów – czytaj więcej tekst nr 17

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: tracimy co rok ok. 10 mld zł dochodów budżetowych z akcyzy

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Mechanizm odwrotnego obciążenia w przypadku niektórych usług spawalniczych – Rafał Linka
2. Czy gmina przebudowując oświetlenie uliczne może odliczyć podatek naliczony z faktur dotyczących zakupu? – Barbara Głowacka
3. Obniżenie podstawy opodatkowania VAT na podstawie faktury korygującej wystawionej do faktury pierwotnej, dokumentującej dostawę towarów objętą odwrotnym obciążeniem a potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę – Aleksandra Garbarczyk
4. Prezenty o małej wartości – wyłączenie opodatkowania – Barbara Głowacka
5. Zwolnienie z podatku od towarów i usług wynikające 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – Kacper Wolak
6. Stawka podatku oraz powstanie obowiązku podatkowego dla usług wykonywania ekspertyz kryminalistycznych na zlecenie Sądów i Prokuratury – Aleksandra Garbarczyk
7. Zwolnienie z VAT działalności w zakresie gier – Małgorzata Słomka

 

PODATKI DOCHODOWE

8. Podatek od niezrealizowanych dochodów – exit tax – Martyna Betiuk
9. Czy wydatki na wypłatę renty stanowią koszty podatkowe? – Andrzej Łukiańczuk
10. Podatek u źródła – obowiązki deklaracyjne – Małgorzata Słomka
11. Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny po zmianach regulacji podatków dochodowych – dr Joanna Kiszka
12. Czy ujawnienie środka trwałego stanowi przychód podatkowy? – Andrzej Łukiańczuk
13. Ośrodek interesów życiowych podatnika a rezydencja podatkowa – Małgorzata Słomka
14. Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Kacper Wolak
15. Dowody poniesienia wydatków mieszkaniowych a zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego – dr Joanna Kiszka

INNE PODATKI

16. Nowelizacja  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym w zakresie opodatkowania gruntów – Agata Strocka
17. Sprzedaż lub zamiana kryptowalut bez PCC – Rozporządzenie Ministra Finansów – Rafał Linka
18. Podatek od tablic reklamowych – wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2018 r. – Agata Strocka
19. Czy tablice reklamowe niezwiązane trwale z gruntem są opodatkowane podatkiem od nieruchomości? – dr Joanna Kiszka

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

Szkice polsko-rosyjskie: ucieczka z zachodniego raju

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 27 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: tracimy co rok ok. 10 mld zł dochodów budżetowych z akcyzy

 

 Podatek akcyzowy wciąż czeka na „dobrą zmianę”. Najlepiej obrazuje jego stan wielkość dochodów budżetowych, które utrzymują się nominalnie na tym samym poziomie już trzeci rok (nieco mniej niż 70 mld zł), co oznacza ich realny spadek, mimo sprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych (wzrost popytu konsumpcyjnego, wzrost PKB a przede wszystkim wzrost produkcji wyrobów akcyzowych – jesteśmy przecież jednym z największych w Europie producentów tych wyrobów). W tym roku zaawansowanie dochodów z tego podatku jest bardzo skromne – w połowie roku było tylko 33 mld zł. Oznacza to, że prawdopodobnie nie osiągniemy planowanych dochodów na ten rok, co oznacza nominalny (!) spadek w stosunku do roku ubiegłego.

Dlaczego więc zmniejsza się udział dochodów z akcyzy w PKB? Gdyby uzyskano bazowy poziom tych dochodów z połowy pierwszego dziesięciolecia tego wieku – 4% PKB, to do budżetu z tego podatku powinno wpłynąć ponad 80 mld zł, a uwzględniając korzystne zmiany w strukturze popytu – nawet 85 mld zł. Co się więc dzieje z tym podatkiem? Odpowiedź jest bardzo prosta: nic. Mimo że jeszcze w 2015 r. opracowane były projekty istotnego unowocześnienia tego podatku, ktoś storpedował tę inicjatywę (lobbing?), a projekt ustawy trafił do kosza. Straciliśmy dwa lata i około 16-18 mld zł. Szkoda, bo tolerancja dla nielegalnych i… „legalnych” oszustów demoralizuje, a przede wszystkim dyskryminuje uczciwych podatników. Godzi się oczywiście wyjaśnić, co rozumiem pod pojęciem „legalnych” oszustów: jest to swoista grupa podatników, którzy legalnie – dzięki „inwestycjom legislacyjnym” lub czyjejś głupocie może unikać tego podatku lub zaniżać jego wysokość. Grupa ta oczywiście występuje również w innych podatkach, lecz w akcyzie „inwestycje legislacyjne” są nadzwyczaj opłacalnym przywilejem.

Co należy zrobić, aby również w akcyzie zaistniała „dobra zmiana”? Odpowiedź jest dość prosta: trzeba zmienić prawo, a przede wszystkim ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym usuwając z niej zwłaszcza wszystkie „inwestycje legislacyjne” oraz należy zwiększyć dolegliwość kar grożących za oszustwa w tym podatku, bo są one niewspółmiernie niskie w stosunku do „dochodowości” tego procederu.

Są trzy newralgiczne punkty tego podatku:

  1. brak dostatecznego nadzoru nad krajowym przemieszczeniem wyrobów akcyzowym, od których legalnie nie pobrano podatku, również poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  2. brak opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia wielu wyrobów, których opodatkowanie zależy od ich krajowego przeznaczenia,
  3. brak skutecznego nadzoru skarbowego nad rozproszoną produkcją i magazynowaniem przez małych oszustów.

Podatek ten zatrzymał się w swojej ewolucji przed prawie dwudziestu laty a nawet uległ uwstecznieniu wraz z przystąpieniem naszego kraju do UE (druga ustawa akcyzowa, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.). Nikt nie podjął się trudu stworzenia skutecznego nadzoru nad nieopodatkowanym transportem tych wyrobów (ad 1) lub zrobiono to z wieloletnim opóźnieniem, nie wprowadzono granicznej płatności tego podatku (ad 2 – typowa „inwestycja legislacyjna” w przypadku zwłaszcza wyrobów węglowych), nie powołano wyspecjalizowanych służb, które miałyby zwalczać odradzającą się wciąż „podziemną” produkcją tych wyrobów. Zaniedbania kosztowały nas od 2007 r. już około 100 mld zł.

 

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytet Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją