Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego nr. 474 – 17 września 2018 r.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • „Dobra wiara” i „należyta staranność” w podatku od towarów i usług w świetle nowej ustawy dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy – czytaj więcej tekst nr 1
  • Przestępstwo prania pieniędzy. Wyłudzenie podatku od Skarbu Państwa – czytaj więcej tekst nr 3
  • Planowane wprowadzenie możliwości wypełniania zeznań podatkowych przez KAS – czytaj więcej tekst nr 7
  • Ulga termomodernizacyjna – projektowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – czytaj więcej tekst nr 11

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy jest szansa na uchwalenie nowej Ordynacji podatkowej jest w tej kadencji Sejmu?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. „Dobra wiara” i „należyta staranność” w podatku od towarów i usług w świetle nowej ustawy dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy – Witold Modzelewski
2. Montaż rolet zewnętrznych w budynkach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym a stawka VAT – Maciej Jendraszczyk
3. Przestępstwo prania pieniędzy. Wyłudzenie podatku od Skarbu Państwa – Mikołaj Stelmach
4. Czy ze zwolnienia limitowego może skorzystać podatnik świadczący usługi projektowania wnętrz? – Rafał Linka
5. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku usług informatycznych – Agata Strocka
6. Zwrot zapłaconej zaliczki a korekta podatku naliczonego w przypadku braku faktury korygującej – Maciej Jendraszczyk

PODATKI DOCHODOWE

7. Planowane wprowadzenie możliwości wypełniania zeznań podatkowych przez KAS – Rafał Linka
8. Czy z tytułu zapłaty prowizji za udzielenie pożyczki należy pobrać podatek u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
9. Usługi biegłych sądowych a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka
10. Rozumienie pojęcia „kapitalizacji odestek” w rozumieniu przepisów u.p.d.o.p. – Kacper Wolak
11. Ulga termomodernizacyjna – projektowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka
12. Czy do umowy pożyczki sprzed 2017 r. należy sporządzić dokumentację podatkową? – Andrzej Łukiańczuk
13. Zwolnienie od wygranych w konkursie – Małgorzata Słomka
14. Wydatki związane z emisją nowych akcji jako niestanowiące kosztów podatkowych – Kacper Wolak
15. Dofinansowanie do zagranicznych wycieczek dzieci może korzystać ze zwolnienia od PIT – Maciej Jendraszczyk
16. Podatek odroczony – Małgorzata Słomka

INNE PODATKI

17. Przesłanki zwolnienia przedmiotowego w przypadku sprzedaży gruntów rolnych – Alan Lipnicki
18. Moc wiążąca danych z ewidencji gruntów i budynków w sprawie podatku od nieruchomości – Agata Strocka
19. Podmiotowość prawnopodatkowa wspólnot gruntowych – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko – rosyjskie: kto ma być „twarzą” odzyskania niepodległości sprzed stu laty?

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 17 września 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy jest szansa na uchwalenie nowej Ordynacji podatkowej jest w tej kadencji Sejmu?

W tym roku minęło 20 lat obowiązywania obowiązującej w naszym kraju Ordynacji podatkowej, którą uchwalono w dniu 29 sierpnia 1997 r. (weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.) Przez minione dwadzieścia lat kolejne rządy traktowały ten akt jako przysłowiowy śmietnik, do którego wrzucano przepisy, które z jakiś powodów nie powinny być – zdaniem ich twórców – umieszczone w ustawach regulujących konkretny podatek lub podatki. Materia tej ustawy uległa więc niepotrzebnemu rozszerzeniu o problemy, które być może zaliczają się do szeroko rozumianej części ogólnej prawa podatkowego, ale na pewno nie powinny się znaleźć w Ordynacji podatkowej – będącej swoistym kodeksem podstawowych praw i obowiązków o charakterze materialnym i proceduralnym wszystkich podmiotów prawa podatkowego – nie tylko podatników. Ten pogląd jest powszechnie akceptowany przez urzędników, a przede wszystkim. Wszystkie rozwiązania prawne, które wprowadzają różnego rodzaju nowe instrumenty nadzoru lub inwigilacji podatników, powinny być uregulowane albo w ustawach dotyczących konkretnego podatku, jeśli wiążą się tylko z tym podatkiem (np. JPK_VAT, który  dotyczy ewidencji prowadzonej dla potrzeb wyłącznie podatku od towarów i usług), albo w ustawach dotyczących funkcjonowania organów skarbowych lub celnych, czyli obecnie w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

W ciągu tych dwudziestu lat również wielokrotnie „poprawiano” przepisy Ordynacji podatkowej, które powstały w 1997 roku. Nie zawsze w sposób udany: wcześniej poprawki te nie wnosiły nic dobrego lub nawet nie można było zrozumieć, po co je wprowadzono. Tymi nowelizacjami rządziła znana w legislacji podatkowej zmora „doprecyzowania” przepisów. Polegała ona na tym, że twórcy nowelizacji chcieli:

  • „potwierdzić” swoją interpretację istniejącego przepisu będącą nie raz nadużyciem prawa lub wręcz jego wrogą interpretacją,
  • dostosować treść przepisów do „prawotwórczego” wyroku sądowego, który akurat spodobał się autorom nowego przepisu.

Niestety akt ten przez wiele lat nie miał przysłowiowego gospodarza, który dbałby o jego całość, przez co z czasem stał się zbiorem wielu przypadkowych rozwiązań, często wzajemnie sprzecznych. Inaczej mówiąc poprawianie tej ustawy udowodniło, że z biegiem czasu jakość prawa uległa pogorszeniu a nie poprawie (nie zawsze z czasem mądrzejemy). Szczególnymi przykładami popsutych rozwiązań w ciągu tych dwudziestu lat są zasady:

  • wydawania indywidualnych interpretacji urzędowych, które nadają się wyłącznie do całkowitego uchylenia, bo wyłącznie pogłębiają tworzony tą drogą chaos interpretacyjny,
  • przerywania i zawieszania terminów przedawnienia zaległości podatkowych powodujące, że  w Polsce instytucja ta stała się faktycznie martwa,
  • określenia oraz zwrotu nadpłat, których poprawianie zbędnie skomplikowało lub wręcz zagmatwało istniejący stan prawny,
  • zasady sukcesji prawnopodatkowej, która z wyjątku (tak być powinno) stała się regułą, co świadczy o nierozumieniu istoty prawa materialnego prawa podatkowego.

To tylko najbardziej rażące przykłady niekompetencji ustawodawcy. Wiemy, że istnieje projekt nowej Ordynacji podatkowej, który jednak niepotrzebnie inkorporuje do swojej treści te wszystkie zbędne „wrzutki”, które nie powinny się w niej znaleźć. Przecież owe „instrumenty nadzoru” są często wyłącznie eksperymentem, który trzeba będzie poprawiać lub nawet z niego zrezygnować. Po co więc zaśmiecać nimi nową Ordynację? Trzeba to wszystko przenieść do ustawy o KAS i zachować węższy, historyczny zakres tej ustawy.

Poza tym projekt jest interesujący, choć – jak zawsze – bardzo kontrowersyjny, bo w miejsce niezbyt mądrych rozwiązań obecnej ustawy wprowadza inne, nie zawsze lepsze. Nad istotną częścią tych propozycji, trzeba się uważnie pochylić, bo budzą wiele wątpliwości. Najważniejsze jest jednak to, że nie ma szansy już na uchwalenie tej ustawy w obecnej kadencji Sejmu. Przypomnę, że prace nad poprzednią Ordynacją trwały w Parlamencie ponad dwa lata, powołano specjalną podkomisję, a był to projekt o połowę krótszy niż obecny. Nawet ekspresowe jej uchwalenie (co byłoby katastrofalnym błędem) doprowadzi do tego, że nowa Ordynacja pojawi się w Dzienniku Ustaw, tak jak jej obecna wersja, tuż przed końcem kadencji Sejmu, czyli wybory do Sejmu odbędą się w czasie jej vacatio legis. Przypomnę, że lewicowo – ludowa większość parlamentarna w 1997 roku, która była autorem poprzedniej Ordynacji, w niecały miesiąc po jej uchwaleniu z kretesem przegrała wybory. Może nie warto więc eksperymentować po raz drugi: historia lubi się powtarzać.
                    Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

   

Skontaktuj się z naszą redakcją