Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego nr. 475- 24 września 2018 r.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Zwolnienie z VAT w przypadku szkolenia pracowników ochrony przez placówkę kształcenia ustawicznego – czytaj więcej tekst nr 1
  • Stawka podatku VAT dla dostawy gotowych do spożycia kanapek –   czytaj więcej tekst nr 3
  • W jaki sposób określa się wartość darowizny niepieniężnej przekazywanej między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową? – czytaj więcej tekst nr 6
  • Jak rozliczać koszty związane z usługą długoterminową? – czytaj więcej tekst nr 8
  • Raportowanie schematów podatkowych od 1 stycznia 2019 r. – czytaj więcej tekst nr 16

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: na każdy temat można dowolnie „bałwanić”: również na temat VAT-u

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zwolnienie z VAT w przypadku szkolenia pracowników ochrony przez placówkę kształcenia ustawicznego – Rafał Linka
2. Przechowywanie faktur VAT w formie elektronicznej – Agata Strocka
3. Stawka podatku VAT dla dostawy gotowych do spożycia kanapek – Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

4. Opodatkowanie dochodu wspólnika w spółce jawnej przy jednoczesnym prowadzeniu przez niego samodzielnej działalności gospodarczej – Rafał Linka
5. Kiedy potrącić koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych? – Andrzej Łukiańczuk
6. W jaki sposób określa się wartość darowizny niepieniężnej przekazywanej między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową? – dr Joanna Kiszka
7. Przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o. a możliwość zaliczenia do KUP wynagrodzeń pracowników – Maciej Jendraszczyk
8. Jak rozliczać koszty związane z usługą długoterminową? – Andrzej Łukiańczuk
9. Zakwaterowanie pracowników – zwolnienie podatkowe – Małgorzata Słomka
10. Zwrot kontrahentowi zaliczki w związku z niewykonaniem usługi, a różnice kursowe – Maciej Jendraszczyk
11. Wygrana w konkursie a zwolnienie podatkowe – Małgorzata Słomka

INNE PODATKI

12. Dane wynikające z ewidencji gruntów a wymiar podatku od nieruchomości – dr Joanna Kiszka
13. Opodatkowanie kanalizacji kablowej – Agata Strocka
14. Nieodpłatne zniesienie współwłasności a podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn – dr Joanna Kiszka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – Mikołaj Stelmach
16. Raportowanie schematów podatkowych od 1 stycznia 2019 r. – Aleksandra Garbarczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

17. Szkice polsko – rosyjskie: rewizjonizm historyczny, czyli niepoprawne tezy o odzyskaniu niepodległości

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 24 września 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: na każdy temat można dowolnie „bałwanić”: również na temat VAT-u

Ogłupianie było, jest i będzie najskuteczniejszym sposobem relatywizowania lub  bagatelizowania wszystkiego rodzaju oszustów, nikczemności a nawet zwykłych przestępstw. Aby ocenić tego rodzaju działania, wskazać sprawców i określić ich winę, trzeba posiadać niezbędny zasób rzetelnej wiedzy. Gdy można ją zastąpić fałszem, szanse na obiektywny osąd będą niewielkie. Jak można było spodziewać rozpoczęcie prac przez komisję śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy zmobilizowało tych wszystkich, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności za doprowadzenie do ich katastrofy. Jak to zrobić? Najlepiej bałwanić, czyli ogłupiać opinię publiczną oraz uczestników debaty. Przykładów jest wiele, a część owej „ściemy” powtarzana jest w dobrej wierze (?) przez komentatorów pełniących rolę tzw. pożytecznych idiotów. Niżej postaram się wymienić najważniejsze i najczęściej powtarzane zmyślenia lub przeinaczenia na temat wyłudzeń i oszustw w podatku od towarów i usług w akcyzie.

Teza pierwsza: pierwszym problemem podatku jest jakaś „luka”, a nie straty w wyniku oszustw i tworzenia w złej wierze przepisów podatkowych. Lukę wymyślono po to, aby szacować ogół strat w tych podatkach ze wszystkich możliwych tytułów, zarazem nie obejmując nią najważniejszych, które wynikają z tworzenia przepisów mających na celu ucieczkę od podatków. Twórcy tego pojęcia, reprezentujący biznes zajmujący się unikaniem opodatkowania, wymyślili jakiś „potencjalny poziom dochodów”, który powinien wpłynąć do budżetu i porównują go z rzeczywistymi wpłatami. Ta różnica jest ową luką. Czym wyżej będzie oszacowywany ów „potencjalny poziom”, tym luka będzie rosnąć. Jak ustalić ów poziom? Jest to możliwe, ale trzeba bardzo dobrze znać fiskalne skutki wszystkich (bez wyjątku) przepisów podatkowych (analiza funkcjonalna), mieć dane o wszystkich podatnikach, skali ich działalności, wielkości oszustw. Oczywiście żaden zespół publikujący swoje szacunki luki podatkowej nie ma specjalistów, którzy znają w szczegółach te podatki (jest ich niewielu i dobrze się znamy) oraz danych na temat ogółu podatników. Wielkość luki zależy więc od skali niekompetencji na temat tych szczegółów i poziomu pesymizmu w szacowaniu nierejestrowanej gospodarki. Tu można prowadzić niekończące się spory, które niczego nie wyjaśniają, wręcz odwrotnie – oddalają nas od istoty problemu, którym są straty wynikające z:

  1. świadomych oszustw polegających na unikaniu opodatkowania,
  2. wyłudzeniu nienależnych zwrotów podatku,
  3. tworzeniu przepisów, których rzeczywistym celem były skutki wymienione w pkt. 1) lub 2).

To da się ustalić i nie zawracajmy sobie głowy jakąś „luką podatkową”.

Drugim przykładem skutecznego ogłupienia jest teza, że pod koniec liberalnych rządów przygotowano jakieś rozwiązania uszczelniające, z których skorzystały nowe rządy, utworzone  od 2015 roku.  Nic takiego nie miało miejsca: swoje pomysły przedstawiane jako naprawę VAT- u, rząd D. Tuska wprowadził już w 2011 roku (czyli na trzy lata przed wyborami), a było to tzw. odwrotne obciążenie. W następnych latach rozszerzały jego zakres zastosowania, co z oczywistych powodów wiązało ze spadkiem dochodów budżetowych. Inaczej być nie mogło, bo pomysł ten był sukcesem lobbystów z jednej ze znanych firm doradczych, stanowiąc faktyczną likwidacją tego podatku. Warto zauważyć, że żaden niezależny ekspert nie poparł tych rozwiązań, a za to chórem chwalili je lobbyści z biznesu podatkowego, korzystający z tych przywilejów ich mocodawcy oraz – jak zawsze – spore grono lizusów chcących się przypodobać liberalnej władzy. Bez znaczenia jest również wprowadzone w 2015 roku dodatkowe sprawozdania, które mieli składać podatnicy (tzw. Jednolity Plik Kontrolny), bo ta „wrzutka” była wynikiem lobbingowym innej firmy doradczej, która w dodatku wzięła za to ciężkie miliony złotych. Oczywiście od ilości sprawozdań nie zależy wielkość dochodów z  jakiegokolwiek podatku. Przypomnę, że w tym roku wszyscy podatnicy VAT składają to sprawozdanie i jakoś nie widać sukcesów fiskalnych tego pomysłu: dochody budżetowe po pół roku rosną nawet wolniej niż popyt konsumpcyjny, czyli o jakimś „uszczelnianiu” nie ma co gadać.

Trzecim przykładem ogłupiania jest twierdzenie, że efekty rozwiązań uszczelniających pojawiają się dopiero po „kilku latach”. Kompletna bzdura. VAT i podatek akcyzowy nie są podatkami rocznymi, rozlicza się je raz na miesiąc i można zmieniać je wręcz z dnia na dzień. Gdyby ktoś chciał ograniczyć np. ilość zwrotów tego podatku, mógłby to zrobić bardzo szybko. Jeśli zastosowane rozwiązanie nie da pozytywnych skutków w ciągu kilku miesięcy, to nie da go również za dwa lata.

Nie uda się usunąć z debaty podatkowej tego rodzaju wypowiedzi z wielu powodów: jest wolność słowa i zbyt duże pieniądze zarabia się na ucieczce od tych podatków.
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
       

   

Skontaktuj się z naszą redakcją