Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego nr. 477 – 8 października 2018 r

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Przykład „inwestycji legislacyjnej” w ustawie o VAT (lata 2011-2013): ciekawe ile na tym stracili uczciwi podatnicy? – czytaj więcej tekst nr 2

  • Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie pakietu paliwowego –  czytaj więcej tekst nr 6

  • Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. – czytaj więcej tekst nr 9
  • Koszty uzyskania przychodu w przypadku działalności nierejestrowej – czytaj więcej tekst nr 10
  • Podniesienie obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r.  – czytaj więcej tekst nr 11

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: podatników udało się obronić przed podzieloną płatnością

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy sprzedaż nieruchomości nabytych w celu lokaty kapitału i nie stanowiących składników przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – dr Joanna Kiszka
2. Przykład „inwestycji legislacyjnej” w ustawie o VAT (lata 2011-2013): ciekawe ile na tym stracili uczciwi podatnicy? – Witold Modzelewski
3. Prawo do skorygowania rozliczenia, gdy dojdzie do zawyżenia opodatkowania – Malwina Sik
4. Kara umowna a VAT – Mikołaj Stelmach
5. Sprzedaż odziedziczonych obrazów a podatek od towarów i usług – Agata Strocka
6. Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie pakietu paliwowego – Rafał Linka

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy koszty wdrożenia oprogramowania komputerowego zwiększają jego wartość początkową? – Andrzej Łukiańczuk
8. Zwrot podatku u źródła z zagranicznego urzędu skarbowego a przychód na gruncie PIT – Maciej Jendraszczyk
9. Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. – Aleksandra Garbarczyk
10. Koszty uzyskania przychodu w przypadku działalności nierejestrowej – Rafał Linka
11. Podniesienie obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r. – Martyna Betiuk
12. Czy dla korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest alokowanie dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia? – dr Joanna Kiszka
13. Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu – Aleksandra Garbarczyk
14. Podział majątku wspólnego małżonków a przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości – Małgorzata Słomka
15. Czy zwrot kosztów podróży menedżerowi jest przychodem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
16. Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania na gruncie PIT – Maciej Jendraszczyk
17. Wydatki na edukację jako koszt uzyskania przychodów – Mikołaj Stelmach

INNE PODATKI

18. Opodatkowanie słupów oświetleniowych w pasach drogowych dróg publicznych – Agata Strocka
19. Demontaż dachu budynku a podatek od nieruchomości – Alan Lipnicki

ZUS

20. Umorzenie nieistniejących (przedawnionych) należności składkowych – Malwina Sik
21. Oskładkowanie (ZUS) przychodów menadżerów – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie na stulecie niepodległości Polski: rząd Jędrzeja Moraczewskiego miał swojego przedstawiciela przy władzach bolszewickich

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 8 października 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: podatników udało się obronić przed podzieloną płatnością

Po trzech miesiącach obowiązywania obecnej wersji spilt payment (ponoć jest ona pomysłem jednej z tzw. międzynarodowych firm doradczych, którą bardzo często cytują urzędnicy resortu finansów) możemy z satysfakcją stwierdzić, że podatnikom udało się obronić przed tym bezsensownym pomysłem. Jeśli prawdą jest twierdzenie resortu finansów, że owym mechanizmem udało się objąć obroty wartości 40 mld zł, to jest to większość śladowa, mieszcząca się w granicach błędu. Już w czerwcu br., czyli na miesiąc poprzedzający wprowadzenie tego pomysłu, podatnicy zaczęli wysyłać do swoich kontrahentów ostrzeżenie, że nie życzą sobie zapłat przy zastosowaniu tego mechanizmu. I robili to mimo usilnej propagandy, że jakoby o jego zastosowaniu jednostronnie decyduje nabywca (kupujący). Bzdury, notabene głoszone przez wysokich funkcjonariuszy publicznych. Oczywiście trzeba było to zdementować w ogólnych objaśnieniach z dnia 29 czerwca 2018 r. Wtedy nawet czytelnicy gazetowych głupot odważyli się powiedzieć twardo „NIE” swoim kontrahentom, którym po cichu kazano stosować ten mechanizm: bez zgody sprzedawcy (usługodawcy) nikt nie może działać na ich szkodę wpłacając im pieniądze na rachunki VAT. I udało się, bo zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności niezgodnie z umową stanowi jej nienależyte wykonanie – zobowiązania przez dłużnika.

Jakie są najważniejsze motywy obrony podatników przed zastosowaniem tego mechanizmu? Są dwa: pierwszy, oczywisty wiąże się z zagrożeniem płynności firmy w przypadku wpłaty pieniędzy na rachunek VAT. Drugi, znacznie ważniejszy, wiąże się z niemożnością zapłaty z rachunku VAT innych należności publicznoprawnych niż podatek od towarów i usług. Gdyby – tak to było w projekcie nowej ustawy o podatku od towarów i usług z 2015 r. – można było płacić z tego rachunku również podatek dochodowy i składki ZUS, opór podatników byłby znacznie łagodniejszy. Wiemy, że po pierwszych kompromitujących miesiącach resort finansów postanowił się wycofać z błędu i dopuścić możliwość zapłaty również innych danin publicznych z rachunków VAT. Ma to jednak zostać wprowadzone dopiero za osiem miesięcy. Dlaczego tak późno, w dodatku tuż przed wyborami do Sejmu? Nie wiadomo. Okazuje się, że jedynym istotnym pomysłem na wzrost dochodów budżetowych z podatku od towarów i usług jest przedłużenie obowiązywania stawek podwyższonych również na lata 2019-2020. Graniczy to już z obstrukcją polityczną, gdyż w tym czasie odbędą się aż trzy kampanie wyborcze, w których opozycja bez litości wykorzysta ten błąd. A cios może okazać się bolesny. Resort ukrywa również, że tylko do końca roku można utrzymywać przywilej w postaci tzw. odwrotnego obciążenia. Lobby, które załatwiło sobie te przepisy, jest jednak aż tak silne, że jakaś tam sprzeczność z prawem UE nie ma dla niego żadnego znaczenia.

Pora na wnioski. Ten rok nie będzie sukcesem fiskalnym w podatku od towarów i usług. Dochody wzrosną w stosunku do zeszłego roku tylko o około 9 mld zł, czyli w tempie zbliżonym do wzrostu konsumpcji, zatem o jakichkolwiek efektach uszczelnienia nie ma co marzyć. Zaawansowanie wykonania dochodów budżetowych po dziesięciu miesiącach znamy i nie ma tu żadnych rewelacji (112 mld zł po ośmiu miesiącach).

Wniosek drugi dotyczy bilansu rządów w resorcie finansów „ludzi z rynku”, czyli biznesu zajmującego się na co dzień ucieczką od opodatkowania. Pisane przez nich przepisy o podatkach dochodowych są pasmem pomyłek i poprawek: czegoś takiego nie było nawet za czasów Rostowskiego. W przypadku VAT-u jest podobnie. Ludzie ci nie są w stanie napisać przepisów podatkowych w interesie publicznym. Wiadomo, że obecny pomysł podzielonej płatności jest w interesie banków (po co rachunek VAT stołówce szkolnej?) i firm informatycznych – podobnie jak słynne JPK_VAT. Politycy już pozbyli się „wywodzącego się z rynku” wiceministra, który zablokował uchwalenie nowej ustawy o VAT, zachowując tym samym wszystkie przywileje, które załatwiono sobie w tym podatku latach 2002-2015. Dostał dobrze płatną pracę, dzięki której będzie przynajmniej trzymany daleko od podatków. Został jednak inny urzędnik (też z „rynku”), który wsławił się tym, że w 2008 r. lobbował za… likwidacją sankcji w tym podatku. Skutecznie. Co on robi w tym rządzie? Przecież komisja śledcza wyjaśni, kto i za ile lobbował za demontażem tego podatku. Tu też czas na jakiś awans. Może tym razem do jakiegoś banku? Byle daleko od VAT-u.

Witold Modzelewski

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją