Serwis Doradztwa Podatkowego

Skutki w podatku od towarów i usług pozostawienia nakładów poczynionych na cudzym gruncie bez rozliczenia

     W zakresie pozostawiania nakładów poczynionych na cudzym gruncie bez rozliczenia ukształtowały się różne poglądy.

     Wydaje się, że rozliczenie nakładów poczynionych na cudzym gruncie powinno być uznawane na gruncie VAT za świadczenie usługi. Istnieją argumenty za uznaniem, że nakłady poniesione na użytkowanym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tj. w szczególności rzeczy oraz ich części), bowiem nie stanowią odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują powstaniem po stronie podatnika roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie jest prawem rzeczowym, lecz prawem o charakterze zobowiązaniowym, uprawniającym do żądania zwrotu dokonanych nakładów. W przypadku zbycia nakładów nie dochodzi zatem do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel (interpretacja indywidualna nr ITPP2/4512-435/15/EK). Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady, dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Zatem nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 października 2015 r., nr IBPP1/4512-609/15/LSz).

 

    

Barbara Głowacka

doradca podatkowy

nr wpisu 12538

barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

    

Skontaktuj się z naszą redakcją