Serwis Doradztwa Podatkowego

Sposób rozliczenia ulgi na zakup kas online w deklaracji VAT

     Przepis art. 111 ust. 4 ustawy VAT, przyznaje prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika przewidziano, iż odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

 

    

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

Skontaktuj się z naszą redakcją