Serwis Doradztwa Podatkowego

Wyrok TSUE w sprawie odliczenia VAT od usług noclegowych i gastronomicznych – komunikat MF

     W dniu 27 maja 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-225/18 Grupa Lotos.

     Zdaniem Ministerstwa Finansów, biorąc pod uwagę przedstawione przez Trybunał wskazówki, możliwe jest – w zależności od celu nabywanych usług noclegowych lub gastronomicznych – przyjęcie następujących wniosków co do prawa do odliczenia VAT naliczonego z tego tytułu:

  • jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług innych niż usługi turystyki, to z tytułu nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego;
  • jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki, które podatnik rozlicza wg specjalnej procedury marży (art. 119 ustawy o VAT), to z tytułu nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego. Świadczenie usług turystyki opodatkowanych wg specjalnej procedury marży powoduje bowiem wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust. 4 ustawy o VAT);
  • jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki, przy założeniu, że do ich opodatkowania będą miały zastosowanie ogólne zasady, to z tytułu nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych podatnikowi, powinno przysługiwać odliczenie VAT naliczonego. Zgodnie bowiem z tezą wyroku Trybunału, wyłączenie prawa do odliczenia w przypadku podatnika świadczącego usługi turystyki, w ramach których refakturuje on na rzecz innych podatników usługi noclegowe i gastronomiczne, jest sprzeczne z przepisami prawa unijnego.

     W komunikacie podkreślono, iż z uwagi na wiele istotnych aspektów sprawy, Ministerstwo Finansów przedstawi ostateczne stanowisko w sprawie wykładni przedstawionej w wyroku TSUE po rozstrzygnięciu wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

    

Skontaktuj się z naszą redakcją