1

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 489 – 2 stycznia 2019 r.

Polecamy w numerze:

Możliwość rozliczenia WDT przed datą wskazaną w zgłoszeniu VAT-R

Konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu VAT

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury

Jakie są skutki obniżenia kapitału zakładowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Odpisy amortyzacyjne od nabytych nieodpłatnie środków trwałych jako KUP przed i po 1 stycznia 2018 r.

Spis treści

Komentarz nieuczesany:

Hayder topi Rostowskiego

Podatek od towarów i usług:

Podatki dochodowe:

Inne podatki:

Małgorzata Słomka

O współczesności, historii i dniach przyszłych (Dział publicystyczny):

Skontaktuj się z naszą redakcją