1

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 493 – 28 stycznia 2019 r.

Polecamy w numerze:

Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy przejmującym pracowników od innego pracodawcy?

Korekta przychodu w związku z wyrokiem sądu podnoszącym wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane usługi

Przedsiębiorstwo w spadku (PIT)

Karty sportowe jako świadczenie pozapłacowe

Czy należy rozwiązać odpis aktualizujący w związku z likwidacją środka trwałego?

Spis treści

Komentarz nieuczesany:

Nowe obowiązki denuncjacyjne księgowych i dyrektorów finansowych w zakresie podatków

Podatek od towarów i usług:

Podatki dochodowe:

Inne podatki:

ZUS:

Pozostałe zagadnienia:

O współczesności, historii i dniach przyszłych (Dział publicystyczny):

Skontaktuj się z naszą redakcją