Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawna nie będącą podatnikiem CIT - prof. dr hab. Witold Modzelewski

11 marca 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Spółki komandytowe mogą postanowić, że staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r. Mogą również w tym czasie przekształcić się w podmiot, który nie będzie podatnikiem podatku dochodowego. Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i trybu tego przekształcenia oraz omówienie skutków tego zdarzenia w podatku dochodowym obciążającym komandytariuszy, komplementariuszy oraz wspólników.

Oto szczegółowy plan tego szkolenia:

 1. Od kiedy spółki komandytowe stają się podatnikiem podatku dochodowego? Czy są wyjątki?
 2. W jakich przypadkach spółka jawna  staję się podatnikiem podatku dochodowego? Czy są wyjątki?
 3. Jakie działania należy podjąć oraz w jakich terminach, aby spółka jawna nie stała się podatnikiem podatku dochodowego. Jakie obowiązki ciążą na spółce jawnej, która staje się podatnikiem podatku dochodowego (CIT):
  • obowiązki o charakterze rejestracyjnym  (NIP),
  • obowiązki o charakterze ewidencyjnym ( księgi),
  • obowiązki o charakterze informacyjnym.
 4. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym spółek komandytowych oraz spółek jawnych.
 5. Opodatkowanie komplementariusza w spółce komandytowej będącej podatnikiem podatku dochodowego – nowe zasady.
 6. Opodatkowanie komandytariusza w spółce komandytowej będącej podatnikiem podatku dochodowego – nowe zasady.
 7. Jak opodatkowani są komplementariusze i komandytariusze spółki komandytowej za okresy gdy spółka nie była jeszcze podatnikiem podatku dochodowego.
 8. Opodatkowanie wspólnika spółki jawnej, który jest podatnikiem podatku dochodowego.
 9. Kiedy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną powoduje brak opodatkowania podatkiem dochodowym?
 10. Zasady, etapy oraz terminy przekształcenia spółki komandytowej w spółkę nie będącą podatnikiem podatku dochodowego:
  • czy musi być sporządzone sprawozdanie finansowe?
  • czy musi być opinia biegłego rewidenta do planu przekształcenia?
 11. Kiedy działania spółek, komandytariuszy, komplementariuszy i wspólników majce na celu unikanie lub złagodzenie opodatkowania, stają się schematami podatkowymi wymagającymi raportowania do szefa KASS?
 12. Odpowiedzialność byłych komandytariuszy i komplementariuszy za zaległości spółki oraz innych podmiotów w świetle art. 115 Ordynacji podatkowej.
 13. Czy opłaca się komandytariuszom i komplementariuszom, aby spółka komandytowa nie przekształciła się w podmiot nie będący podatnikiem?

Zajęcia prowadzi najbardziej znany w Polsce wykładowca problematyki podatkowej Prof. dr hab. Witold Modzelewski (Prezes Instytutu Studiów Podatkowych).

 

Uczestnicy szkolenia w ramach materiałów otrzymają m. in. Instrukcję regulującą zasady wdrożenia opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Szkolenie poprowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

  

11 marca 2021 r., godz. 10.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

11 marca 2021 r., godz. 10.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

11 marca 2021 r., godz. 10.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 299 zł.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej