Opodatkowanie VAT międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego w 2021 r. – Krystian Łatka

12 marca 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

 

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Celem szkolenia jest syntetyczne omówienie ważniejszych zmian w opodatkowaniu międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego, które weszły w życie w 2020 r., od stycznia 2021 r. oraz planowanych na rok 2021. Zmiany w prawie UE wpłynęły bezpośrednio na zasady rozliczania podatku z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych, a dodatkowo stały się przedmiotem objaśnień podatkowych. W przypadku obrotu usługowego istotne znaczenie miał wyrok TSUE w sprawie Dong Yang C‑547/18, który zamiast rozwiać wątpliwości związane z rolą stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy, dodatkowo je spotęgował.

 Od lipca 2021 r. w całej UE mają funkcjonować nowe reguły opodatkowania sprzedaży wysyłkowej towarów (rozszerzenie procedury MOSS na obrót towarowy oraz dalsze usługi), a także rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu importu towarów przeznaczonych dla konsumentów (likwidacja zwolnienia dla towarów o wartości do 22 Eur i nowa procedura dla towarów o wartości do 150 Eur). Zmianom w tym zakresie towarzyszyć będzie nałożenie na operatorów platform internetowych obowiązku rozliczania podatku należnego z tytułu dostaw w UE.

Szczegółowy plan szkolenia obejmuje omówienie następujących tematów:

 1. Zasady opodatkowania dostaw wewnątrzwspólnotowych w świetle objaśnień MF:
  • relacja przepisów UE i krajowych,
  • jakie korzyści daje stosowanie przepisów UE,
  • dokumentowanie WDT według zasad wprowadzonych w art. 45a Rozporządzenia 282/2011
  • dokumentowanie WDT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  • dokumentowanie dostawy w świetle objaśnień podatkowych (jakie dowody dostawy spowodują powstanie domniemania dokonania dostawy),
 2. Zmiany w opodatkowaniu WDT i WNT (od lipca 2020 r. i od stycznia 2021 r.):
  • zasady posługiwania się nr VAT UE w obrocie międzynarodowym,
  • zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych (dostawy dla podatnika pośrednika),
  • dokumentowanie dostaw łańcuchowych w świetle Not wyjaśniających KE,
  • uchylenie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (dostawy łańcuchowe),
  • korekty podstawy opodatkowania WNT (od stycznia 2021 r.).
  • Brexit a transakcje wewnątrzwspólnotowe.
 3. Magazyn call of stock:
  • cel wprowadzenia procedury,
  • zasady funkcjonowania magazynu call of stock,
  • dokumentowanie i ewidencjonowanie przemieszczeń towarów w procedurze call of stock.
 4. Zmiany w opodatkowaniu importu i eksportu towarów
  • rozliczenie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji – warunki od dnia 1 października 2020 r.,
  • zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie (od 1 stycznia 2021 r.),
  • łańcuchowe dostawy eksportowe – kiedy w eksporcie dostawca ma prawo do stawki 0% (praktyka organów podatkowych w zakresie przyporządkowania transportu w dostawach na warunkach EXW, FCA; brak stosowania domniemań jak przy WDT),
 5. Stałe miejsce prowadzenia działalności a miejsce opodatkowania usług:
  • pojęcie miejsca prowadzenia działalności po wyroku TSUE w sprawie Dong Yang C‑547/18,
  • spółka powiązana/zależna jako stałe miejsce prowadzenia działalności – kiedy stosowanie odwrotnego obciążenia jest ryzykowne podatkowo,
  • obowiązki usługodawcy w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania usług w świetle Rozporządzenia 282 i wyroku Dong Yang.
 6. Opodatkowanie usług związanych bezpośrednio z importem towarów oraz dotyczących towarów eksportowanych w świetle wyroku TSUE C-288/16.
 7. Ewidencjonowanie transakcji międzynarodowych w JPKV7M(K):
  • ewidencjonowanie importu usług,
  • ewidencjonowanie WDT i eksportu (przejściowe stosowanie stawki krajowej),
  • ewidencjonowanie WNT,
  • ewidencjonowanie podatku należnego i naliczonego z tytułu importu towarów.
 8. Rozszerzenie procedury MOSS na nowe kategorie usług.
 9. Wdrożenie dyrektywy e-commerce – nowe zasady obrotu z konsumentami w UE oraz importu towarów przeznaczonych dla konsumentów w UE (od dnia 1 lipca 2021 r.):
  • fikcja prawna nabycia i dostawy towarów przez platformy internetowe, które umożliwiają dostawy i nabycia towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość,
  • sprzedaż na odległość towarów i importowanych,
  • nowa procedura OSS,
  • likwidacja zwolnienia od podatku z tytułu importu przesyłek o małej wartości (22 Eur),
  • szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów,
  • ewidencjonowanie i deklarowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz towarów importowanych,
 10. Zmiany w procedurze TAX FREE (od 1 stycznia 2022 r.).

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka – prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin:

  

12 marca 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Termin:

  

12 marca 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Termin:

  

12 marca 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

CENA:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 249 zł – zwolnione z VAT.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej