Redukcja obciążeń podatkowych – ulga B+R i IP BOX - Piotr Perkowski

13 maja 2021 r. od godz. 15.30, online na żywo

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

Szkolenie w przystępny i praktyczny sposób odpowiada na pytania:

  • Jak podwójnie rozliczyć podatkowo koszty działalności B+R?
  • Jak skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego IP stawką 5%?

 

Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze interpretacje organów podatkowych dotyczące ulgi IP Box oraz ulgi B+R oraz przykłady wdrożenia obu ulg w różnych rodzajach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ewidencyjnych i rachunkowych.

Szkolenie skierowane jest nie tylko do zaawansowanych technologicznie dużych firm ale przede wszystkim do małych i średnich podmiotów, w tym biur rachunkowych obsługujących freelancerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z punktu widzenia właścicieli istotne będą informacje w jaki sposób i w jakim stopniu obie ulgi podatkowe mogą zredukować ich obciążenia podatkowe. Z kolei, pracownicy księgowi zdobędą wiedzę niezbędną do podatkowego oraz rachunkowego rozliczenia ulg w sposób zgodny z przepisami.

 

Moduł I: Ulga B+R

 1. Definicja działalności badawczo-rozwojowej
  – cechy działalności badawczo-rozwojowej
  – podmioty uprawnione
 2. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R
 3. Koszty kwalifikowane
  – koszty wynagrodzeń
  – koszty odpisów amortyzacyjnych
  – koszty nabycia materiałów i surowców
  – koszty tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
  – koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej
  – koszty współpracy z jednostkami naukowymi
 4. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R
  – dokumentacja organizacyjna
  – ujęcie księgowe
  – wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych
 5. Ulga B+R w zeznaniu rocznym
  – załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
  – odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
  – odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty
 6. Praktyczne aspekty wdrożenia ulgi B+R w firmie
 7. Przykłady zastosowania ulgi B+R

Moduł II: Innovation Box (IP Box)

 1. Cel wprowadzenia IP Box
 2. Podmioty uprawnione do stosowania IP Box
 3. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
  – katalog praw własności intelektualnej
  – autorskie prawo do programu komputerowego
 4. Dochód z kwalifikowanego IP
  – dochód z opłat lub należności licencyjnych
  – dochód ze sprzedaży
  – dochód wkalkulowany w cenę produktu lub usługi
  – transakcje z podmiotami powiązanymi
 5. Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IP
  – dostosowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
  – przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
  – ewidencja kosztów pracowniczych
 6. Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP
  – wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
  – obliczenie wskaźnika nexus
  – podstawa opodatkowania
 7. Zeznanie roczne dla celów IP Box
 8. Rozliczenie straty z kwalifikowanego IP
 9. Stosowanie IP Box i ulgi B+R w tym samym roku podatkowym
 10. Praktyczne aspekty wdrożenia IP Box w firmie

Szkolenie poprowadzi:

Piotr Perkowski – Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka.

W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe, a także przygotowywał i wdrażał ulgi podatkowe oraz wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych – jest wykładowcą Sopockiej Szkoły Wyższej oraz stałym współpracownikiem organizacji szkoleniowych.

Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych – zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Termin:

  

13 maja 2021 r. w godz. 15.30-19.30 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł.

Cena za uczestnictwo kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej