Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa

13 maja 2021 r., online na żywo

Daty innych szkoleń

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił dwie ustawy wprowadzające szereg nowych rozwiązań oraz modyfikacji podatku dochodowego od osób prawnych. Obie ustawy są obecnie procedowane w Senacie. Pierwsza z nich wprowadza tzw. „estoński CIT”, czyli rozwiązanie pozwalające na odroczenie zapłaty podatku aż do momentu wypłaty przez podatnika zysku wspólnikom. Drugie rozwiązanie przewidziane tą ustawą to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach koszach podatkowych. Oba rozwiązania mają charakter proinwestycyjny, ale będą stosowane alternatywnie – podatnik będzie mógł korzystać tylko z jednego z tych instrumentów. Z rządowych kalkulacji wynika, że w kręgu ewentualnych beneficjentów tych preferencji jest około 200 tys. podatników CIT.

Druga z ustaw wprowadza wiele zmian, przy czym najdonioślejszą z nich jest objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, a także niektórych spółek jawnych. W ustawie przewidziano także inne rozwiązania jak zmiana zasad amortyzacji w sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia oraz w przypadku używanych środków trwałych, czy dalsze ograniczenie możliwości rozliczania straty podatkowej. Ustawa zawiera także rozwiązania korzystne do których należy zaliczyć przede wszystkim podwyższenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania ze stawki 9%, ale także niektóre zmiany w zakresie cen transferowych oraz przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Program szkolenia obejmuje wszystkie powyższe, a także wiele pozostałych zmian przewidzianych w tej ustawie.

 

 1. „estoński CIT” oraz specjalny fundusz inwestycyjny – 1 stycznia 2021 r.:
  1. na czym polegają te rozwiązania?
  2. kto może z nich skorzystać?
  3. jakie warunki należy spełnić?
  4. czy w przypadku wybrania któregoś z tych rozwiązań nadal mogę korzystać z innych preferencji?
 2. Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – 1 stycznia – 1 maja 2021 r.:
  1. jaki był dotychczasowy model opodatkowania oraz jak będzie wyglądał po objęciu opodatkowaniem?
  2. jakie są różnice w opodatkowaniu komplementariusza i komandytariusza?
  3. kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?
  4. w jaki sposób odroczyć moment objęcia opodatkowaniem CIT do dnia 1 maja 2021 r.?
  5. za jakie okresy sporządzić wówczas sprawozdanie finansowe oraz kiedy zamknąć księgi?
 3. Wprowadzenie sprawozdań z realizacji strategii podatkowej – 1 stycznia 2021 r.:
  1. jakie podmioty będą zobowiązane do sporządzenia sprawozdania?
  2. co powinno zawierać takie sprawozdanie?
  3. kiedy i za jaki rok należy złożyć pierwsze sprawozdanie?
 4. Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze stawki 9% – 1 stycznia 2021 r.,
 5. Zmiana zasad amortyzacji używanego środka trwałego oraz w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia – 1 stycznia 2021 r.,
 6. Zmiany w zakresie cen transferowych – 1 stycznia 2021 r.,
 7. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze zbywcy udziałów na spółkę nieruchomościową – 1 stycznia 2021 r.,
 8. Ograniczenia w zakresie rozliczania straty podatkowej w przypadku przejęcia innego podmiotu lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – 1 stycznia 2021 r.,
 9. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki – 1 stycznia 2021 r.,
 10. Przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków – 1 stycznia 2021 r.
 11. Podatkowe zamknięcie roku 2020:

  1. Przychody i koszty przesz pryzmat zeznania rocznego

  2. Nowe obowiązki informacyjne – nowe załączniki do zeznania rocznego

  3. Inne dodatkowe obowiązki  podatnika CIT składającego zeznanie roczne

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Termin:

  

13 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

Termin:

  

13 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

Termin:

  

13 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

CENA:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 249 zł – zwolnione z VAT.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej