Fakturowanie --- Justyna Zając Wysocka.

13 maja 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone wyłącznie kwestiom związanym z fakturowaniem, które w każdej firmie rodzą wiele wątpliwości praktycznych. Oprócz zasad poprawnego fakturowania zostaną także omówione najczęstsze błędy, szczególnie narażone na kontrole podatkową, wskażemy też na ryzyka związane z błędnym fakturowaniem.

 

Program

 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:
  • Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;
  • Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.
  • Nieodpłatne świadczenia – jak je dokumentować w VAT?
 2. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT:
  • Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
  • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
  • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
  • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
  • Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
  • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
  • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
  • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
  • Szczególne rodzaje faktur (nota korygująca, faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa).
  • Anulowanie faktury i duplikat faktury.
 3. Faktura korygująca:
  • Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
  • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.
 4. Fakturowanie elektroniczne – wybór czy obowiązek:
  • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
  • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
  • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
  • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.
 5. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT:
  • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
  • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
  • Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
 6. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym:
  • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów.
  • Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.
  • Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.
  • Import usług – faktura od kontrahenta zagranicznego – na co zwracać uwagę?
  • Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – jak udokumentować status kontrahenta.
  • Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?
 7. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?
  • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
  • Dowody wykonania usług – czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
  • W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
  • Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami – dokumentacja zakupu.
  • Import towarów  – jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
  • Odwrotne obciążenie – jak dokumentować po stronie nabywcy?
 8. Ewidencja i deklaracja VAT:
  • Rodzaje ewidencji na gruncie podatku VAT i zakres danych, które muszą być w nich umieszczone.
  • Deklaracje podatkowe w podatku VAT.
 9. Regulaminy, procedury, odpowiedzialność:
  • Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe, czy regulaminy w VAT są pomocne?
  • Jakie zagadnienia warto usystematyzować w formie regulaminów?
 10. Odpowiedzialność za błędy w zakresie dokumentacji VAT.

Szkolenie poprowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Termin:

  

13 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 249 zł – zwolnione z VAT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej