VAT – w październiku 2020 (JPK-V7M, JPK-V7K; „biała lista” po nowelizacji) oraz zmiany planowane na 2021

14 października 2020 r., online na żywo

Daty innych szkoleń

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 25 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

Program szkolenia:

 

 1. Implementacja JPK V7M, JPK V7K; wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) od 1 października 2020 r. – podstawy prawne, zakres i sposób prezentacji danych.
  1. Podstawa prawna „likwidacji deklaracji VAT”. Które deklaracje zmieniają formę, które zostają na dotychczasowych zasadach?
  2. Zakres danych – deklaracja jako część deklaracyjna struktury pliku JPK, informacje ogólne, nowe dane.
  3. Terminy składania pliku kontrolnego przez podatników rozliczających się za okresy miesięczne oraz za okresy kwartalne.
  4. Błędy, pomyłki – sposób i terminy korekty deklaracji i ewidencji. Kara za błędy w ewidencji (500zł za każdy błąd), uchwalona zmiana dotycząca „liberalizacji” kary.
  5. Rejestr sprzedaży VAT w nowym JPK – zakres danych, w tym faktury uproszczone, faktury „VAT marża”.
  6. Zmiana dot. prezentacji faktur uproszczonych w rejestrze sprzedaży JPK-V7 (odroczenie).
  7. Prezentacja ulgi na złe długi przez wierzyciela i dłużnika – sposób prezentacji.
  8. Raport okresowy (RO) i dokument wewnętrzny (WEW) – sposób i zakres prezentacji w rejestrze sprzedaży w nowym JPK. Dokument WEW jako dokument istotny w działalności spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej.
  9. Sposób prezentacji danych dla niektórych rodzajów sprzedaży.
  10. Kody towarowe i usługowe w rejestrze sprzedaży – GTU11-GTU13, szczegółowy zakres. Jakie dokumenty i jakie rodzaje sprzedaży nie wymagają kodu.
  11. Faktura do paragonu w rejestrze sprzedaży.
  12. Oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczególnym uwzględnieniem MPP.
  13. Rejestr zakupu – zakres danych.
  14. Rejestr zakupu – sposób prezentacji danych.
  15. Oznaczenia dowodów nabycia (VAT-RR, MK, WEW).
  16. Procedura zakupu oznaczana w rejestrze (IMP, MPP).
  17. Oznaczenia GTU i symbolami procedur faktur korygujących in plus i in minus.
  18. Zastosowanie symboli GTU, oznaczeń procedur w okresie przejściowym (faktury wystawione przed 1.10 a dotyczące października – ujęcie w JPK.
 2. Biała lista podatników VAT oraz mechanizm podzielonej płatności – aktualna praktyka, interpretacje i orzecznictwo sądowe.
  1. Zakaz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów PIT/CIT– pojęcie „transakcji”,
  2. Najem prywatny a rachunek z Wykazu – aktualne interpretacje
  3. ZAW NR – aspekty praktyczne i techniczne, elektroniczny ZAW-NR, przedłużenie terminu do 14 dni („tarcza antykryzysowa”),
  4. Omyłka we właściwość US a skuteczność ZAW NR
  5. Objaśnienia MF z grudnia 2020 dot. Wykazu podmiotów:
  6. Jednokrotność ZAW NR
  7. Podmiot zagraniczny
  8. Rachunki cesyjne i gospodarki własnej banku
  9. Zapłata na rzecz podmiotu trzeciego
  10. Nowelizacja 2020, w tym podzielona płatność jako przesłanka wyłączająca przepisy sankcyjne „białej listy”.
 3. Przesunięcie obowiązku instalacji kas online na 1 stycznia i 1 lipca 2021r., kasy wirtualne – istota i branże objęte zakresem.
 4. Projekt nowelizacji od 2021 w ramach tzw. Pakietu SLIM VAT
  1. uproszczenia przy korektach faktur
   • korekty in minus – brak potwierdzeń, czy zawsze ?
   • zmiany w korektach in plus, czy istotne ?
  2. uproszczenia przy odliczeniu VAT – odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  3. spójne kursy walut VAT i CIT
  4. prezenty małej wartości – „urealnienie” kwoty
  5. spójne kursy walut VAT i CIT
  6. prezenty małej wartości – „urealnienie” kwoty
  7. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych.
 5. Matryca stawek VAT (07.2020) i planowana nowelizacja.
  1. wiążąca informacja stawkowa m. in. w zakresie CN, PKWiU, PKOB, możliwość potwierdzenia stawki VAT i PKOB np. dla usług budowlanych dla budownictwa mieszkaniowego,
  2. nowa „matryca stawek VAT”,
  3. stawka VAT na usługi konserwacji, gastronomii i in.
  4. planowane przepisy „naprawcze” dotyczące stawek oraz WIS.

Szkolenie poprowadzi:

Mariusz Unisk - Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Termin:

  

14 października 2020 r. (środa) – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł plus VAT (367,77 zł brutto),

Cena za uczestnictwo kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł plus VAT (306,27 zł brutto)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej