VAT: czerwiec 2020 r. - szkolenie w zakresie podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW podatku VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski

16 czerwca 2020 r., online na żywo

Daty innych szkoleń

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo bezterminowy dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

   

W tym roku podatek od towarów i usług ulega dużym zmianom: już z początkiem tego roku oraz z dniem 1 kwietnia 2020 r. wprowadzono istotne modyfikacje w tym podatku. Natomiast z początkiem lipca 2020 r. planowany jest obszerny pakiet zmian - gdyż z powodu ogłoszonego stanu epidemii wprowadzenie części nowelizacji zostało przeniesione z dnia 1 kwietnia na dzień 1 lipca. Przedmiotem szkolenia są bieżące problemy dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania tego podatku w świetle planowanych zmian. Szczegółowy plan szkolenia obejmuje:

 

 1. „Biała lista” podatników VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • objaśnienia ogólne Ministra Finansów,
  • skutki w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialność solidarna;
  • lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „Białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług, WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem,
  • wydłużenie do 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
 2. Odroczenie okresowego przeglądu kas rejestrujących do lipca 2020 r.
 3. Kasy online z dniem 1 lipca 2020 r. – czy będą przesunięcia terminów?
 4. Zastosowanie stawki 0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół.
 5. Paragon z NIP czy faktura uproszczona; zasady ewidencjonowania i wystawiania.
 6. Nowe zasady fakturowania krajowych i transgranicznych dostaw łańcuchowych; opóźniona implementacja zmienionej dyrektywy nr 112/2006.
 7. Wspólnotowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call of stock.
 8. Wypełnianie nietypowych pól deklaracji (11 i 31 działu C), w tym w szczególności:
  • zasady dokumentowania czynności wykonanych poza terytorium kraju (pole 11),
  • zastosowanie krajowego odwrotnego obciążenia mimo uchylenia załącznika 11 i 14 do ustawy VAT (pole 31) – art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (U. z 2019 r. poz. 1751).
  • rozliczenie ujemnego podatku naliczonego.
 9. Rozliczenie podatku naliczonego (dział D-2):
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 10. Korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 lipca 2020 r.
 11. Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nową strukturą JPK_VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
   • podmioty obowiązane oraz terminy przewidziane na sporządzenia i wysłania nowej struktury JPK_VAT,
   • nowa struktura JPK_VAT z podziałem na części deklaracyjną i ewidencyjną,
   • nowy zakres przedmiotowy ewidencji prowadzonej przez podatników VAT: wielokrotne zwiększenie ilości danych gromadzonych w tej ewidencji oraz raportowanych do Urzędów Skarbowych,
   • sankcje za wadliwe raportowanie ewidencji wraz z informacjami tworzącymi deklaracje podatkowe,
   • czasowe wyłączenie z JPK faktur uproszczonych.
 12. Nowa matryca stawek VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • zmiany w systemie klasyfikacji towarów i usług,
  • nowe stawki podatku dla towarów i usług,
  • zastąpienie PKWiU 2008 przez Nomenklaturę scaloną CN oraz PKWiU 2015.
 13. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (1 lipca 2020 r.)?:
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności oraz przewidziane sankcje karne.
  • kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?

Szkolenie poprowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

  

16 czerwca 2020 r. (wtorek) – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi w formie czatu

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi w formie czatu

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi w formie czatu

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo bezterminowy dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej