Ryczałtowe opodatkowanie spółek kapitałowych (estoński CIT) – wady i zalety – prof. dr hab. Witold Modzelewski

16 marca 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, bezprecedensowe zasady opodatkowania spółek kapitałowych podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie zryczałtowanej. Jest to podatek ryczałtowy od spółek kapitałowych, czyli tzw. „estoński CIT”. To zupełnie nowa forma opodatkowania, która ma wpływ na sumaryczny ciężar opodatkowania wspólników
i akcjonariuszy tych spółek
. Weszły w życie nowe przepisy określające wszystkie istotne elementy podatku od tych spółek: przedmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, stawki podatku, zasady i terminy rozliczeń oraz obowiązki deklaracyjne i dokumentacyjne.

W związku z tymi zmianami, wykorzystując pierwsze doświadczenia związane z zastosowaniem nowych przepisów, przygotowaliśmy praktyczne szkolenie instruktażowe dla doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych, którzy zajmują się rozliczaniem tych spółek tak, aby mogli udzielić odpowiedzi swoim klientom, czy mogą oraz czy warto skorzystać z opodatkowania zgodnie z nowymi przepisami.

 

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian pod kątem ich praktycznego zastosowania, a w szczególności odpowiedzi na poniższe pytania:

 

 1. Które spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne) mogą wybrać nowe zasady opodatkowania?
 2. Jakie są skutki bezpośrednie wyboru tych zasad?
  1. dla wydatków spółki o charakterze inwestycyjnym,
  2. zwiększanie wydatków na wynagrodzenia pracowników,
  3. zakres obowiązków informacyjnych.
 3. Co jest przedmiotem opodatkowania w spółce objętej tym ryczałtem:
  1. wypłacony zysk oraz pokrycie strat,
  2. niewypłacony zysk,
  3. dochód z ukrytych zysków,
  4. dochód z wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  5. dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku określonych działań restrukturyzacyjnych,
  6. dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.
 4. Jaka jest podstawa opodatkowania ryczałtem?
 5. Jak powinna być stawka podatku:
  1. stawka podstawowa,
  2. stawka obniżona,
  3. domiar zobowiązania podatkowego,
 6. Jaki obowiązuje termin zapłaty podatku?
 7. Kto traci prawo do opodatkowania ryczałtem oraz konsekwencje tej straty?
 8. Jak opodatkowany jest udziałowiec (akcjonariusz) spółki kapitałowej opodatkowanej ryczałtem?

Zajęcia prowadzi najbardziej znany w Polsce wykładowca problematyki podatkowej Prof. dr hab. Witold Modzelewski (Prezes Instytutu Studiów Podatkowych).

 

Uczestnicy szkolenia w ramach materiałów otrzymają m. in. Instrukcję regulującą zasady wdrożenia opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Szkolenie poprowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

  

16 marca 2021 r., godz. 10.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

16 marca 2021 r., godz. 10.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

16 marca 2021 r., godz. 10.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 299 zł.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej