VAT 2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. – 4 dni po 2,5 godziny

2, 4, 9, 11 lutego 2021 r. w godz. 10.30-13.00, online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

Niniejszym pragniemy zaprosić do udziału w intensywnym Kursie, którego przedmiotem są najnowsze zmiany dotyczące dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania podatku od towarów i usług, które wprowadzono z dniem 1 stycznia 2021 roku Kurs ma charakter praktyczny i obejmuje 4 wykłady w dniach 7, 11, 14 i 18 grudnia 2020 r. Aby umożliwić Słuchaczom uczestnictwo w tych zajęciach, które będą prowadzone metodą online podczas bieżącej pracy zawodowej, czas każdego wykładu wynosi 2,5 godziny z przerwą w godz. 10.00-12.30.

Wykłady prowadzi najbardziej znany wykładowca tego podatku  prof. dr hab. Witold Modzelewski, mający za sobą ponad 40 letnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne.

Uczestnicy Kursu otrzymają w formie elektronicznej komplet materiałów dydaktycznych niezbędny dla poszczególnych wykładów oraz Wzorcową Instrukcję Podatkową, którą podatnicy tego podatku mogą posłużyć się wdrażając nowe rozwiązania dotyczące deklarowania tego podatku (JPK_V7M).

 

2 lutego 2021 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dotycząca dokumentowania oraz rozliczania tego podatku od dnia 1 stycznia 2021 roku – część I.

 1. Nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących.
 2. Nowe zasady korekty podatku naliczonego na podstawie faktur korygujących dostawy (usługodawcy).
 3. Nowe zasady zastosowania kursów walutowych dla potrzeb fakturowaniaoraz dokumentowania podstawy opodatkowania.
 4. Wydłużenie do 3 miesięcy okresu odliczenia podatku naliczonegowynikającego faktur oraz dokumentów celnych.
 5. Częściowe odliczenie usług noclegowych(zmiana art. 88 ustawy VAT).
 6. Zmiany w zakresie płatności granicznej podatku należnego z tytułu WNT (art. 103 ust. 5Aa ustawy VAT)

 

4 lutego 2021 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług w 2021 roku – część II

 1. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP, w tym dotyczące rachunków VAT.
 2. Nowa treść załącznika 15 do ustawy (nowe PKWiU) do ustawy o VAT.
 3. Zmiany w zasadach opodatkowania prezentów małej wartości.
 4. Nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP.
 5. Raportowanie transakcji objętych MPP.
 6. Skutki w podatku od towarów i usług zmian w podatkach dochodowych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2021 r.
 7. Pozostałe zmiany w VAT wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

9 lutego 2021 r.

Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług.

 1. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej.
 2. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego („paragono-faktury”).
 3. Zasady wystawiania faktur korygującychw odniesieniu do „paragono-faktur”.
 4. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną.
 5. Obowiązkowe dokumenty wewnętrzne (WEW)w przypadku importu usług, nabycia wewnątrzwspólnotowego, nabycia towarów od nierezydenta oraz importu towarów.
 6. Nowe dokumenty wewnętrzne z tytułu korekt określonych w artykule 89a i 89b ustawy VAT.
 7. Obowiązek wystawiania wewnętrznych dokumentów korygujących (WEWK).

 

11 lutego 2021 r.

Nowe ewidencje prowadzone dla potrzeb złożenia oraz korekty części deklaracyjnej JPK_VAT7M

 1. Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji: nowelizacja rozporządzenia MF dotyczącego JPK.
 2. Zakres wykorzystania dotychczasowych ewidencji podatkowych dla potrzeb złożenia nowej deklaracji – brak formalnego wzoru dokumentu deklaracji.
 3. Rozliczanie wertykalne (w miesiącu)ujemnych wartości poszczególnych pól podatku należnego oraz naliczonego.
 4. Rozliczanie horyzontalne (w czasie)sum sald podatku należnego oraz podatku naliczonego o wartości ujemnej.
 5. Nowe pola deklaracji, które mogą być wypełnione – zaliczenie zwrotu na inne podatki (które?).
 6. Korekta deklaracji od 1 października 2020 r. za okresy poprzedzające tą datę (dotychczasowe zasady?).
 7. Zmiany w zasadach korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty wynikające z wyroku TSUE z dnia 15 października 2020 r.

Szkolenie poprowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

  

2, 4, 9, 11 lutego 2021 r. w godz. 10.30-13.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w kursie wynosi 990,00 zł.

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 790,00 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej