VAT 2020/2021

2 grudnia 2020 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

 

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Rok 2020 przyniósł szereg zmian w systemie podatku od towarów i usług. Obowiązująca od lipca 2020 r. nowa matryca stawek przyniosła szereg niespodzianek w zakresie wysokości opodatkowania niektórych towarów. Zmieniono również zasady opodatkowania obrotu wewnątrzwspólnotowego i wprowadzono szereg uproszczeń w funkcjonowaniu tzw. białej listy (wykazu podatników).

Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy będą obowiązani do składania deklaracji i prowadzenia ewidencji na nowych zasadach, z koniecznością dostarczenia KAS znacznie większej ilości danych analitycznych. Zważywszy na sankcje związane z wadliwym ewidencjonowaniem, konieczne jest wnikliwe przygotowanie się do nowych zasad deklarowania podatku.

Początek 2021 r. ma zaś zaowocować kolejnymi zmianami w systemie podatku od towarów i usług, w tym zmianą zasad rozliczania faktur korygujących i odliczania podatku od usług noclegowych.

Program obejmuje omówienie w szczególności następujących zagadnień:

 1. Zmiany od dnia 1 lipca 2020 r.
  1. Nowa matryca stawek podatku od towarów i usług:
   1. Stosowanie CN i PKWiU 2015 – a treść faktur,
   2. Wiążąca Informacja Stawkowa jako narzędzie ograniczenia ryzyka stosowania wadliwej stawki podatku
   3. Opodatkowanie usług gastronomicznych.
  2. Dostawy wewnątrzwspólnotowe:
   1. Wprowadzenie procedury magazynu call of stock
   2. Zasady działania i przeznaczenie procedury call of stock
   3. Nowe zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych (dostawy do podmiotu pośredniczącego); Noty wyjaśniające do dostaw łańcuchowych,
   4. Warunki stosowania stawki 0%,
   5. Dokumentowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych w świetle regulacji rozporządzenia 282/2011 WE – jak skorzystać z domniemania dostarczenia towaru do nabywcy w innym państwie UE.
  3. Rozliczanie importu towarów w deklaracji.
  4. Biała lista i wykaz podatników:
   1. Zniesienie obowiązku zgłaszania niektórych rachunków niewidniejących w wykazie,
   2. Zmiana terminu zgłoszenia,
   3. Nowy wzór zawiadomienia,
   4. Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia przy płatności MPP,
   5. Jednokrotność zgłoszenia.
 2. Zmiany od dnia 1 października 2020 r.
  1. Nowe zasady prowadzenia ewidencji dla celów podatku oraz składania deklaracji, w szczególności:
   1. Prezentacja danych z faktur sprzedaży i zakupu,
   2. Dokumenty „WEW”,
   3. Faktury „FP”
   4. Obowiązek oznaczeń GTU (przedmiot sprzedaży),
   5. Oznaczenie transakcji objętych płatnością podzieloną,
   6. Oznaczanie faktur korygujących
   7. Dokumenty RO
   8. Oznaczenia szczególnych okoliczności transakcji.
   9. Prezentacja transakcji opodatkowanych w procedurach szczególnych (VAT marża).
  2. Sankcje (grzywny) za błędy w ewidencji.
 3. Zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.
 1. Podwyższenie limitu dla nieopodatkowanych bezpłatnych przekazań.
 2. Uchylenie przepisów o dostawie łańcuchowej.
 3. Zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej:
  1. warunek rozliczenia korekt in minus przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia,
  2. dokumentacja uprawniająca do rozliczenia wystawionej korekty,
  3. skutki dla nabywcy towarów lub usług – obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez oczekiwania na fakturę korygującą.
 4. Zasady rozliczania faktur korygujących.
 5. Kursy walut – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
 6. Zmiany w opodatkowaniu zaliczek w eksporcie.
 7. WIS – wprowadzenie terminu ważności WIS.
 8. Wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego.
 9. Usługi noclegowe – odliczenie podatku naliczonego przy usługach refakturowanych.
 10. Zmiany w obowiązkowej płatności podzielonej:
  1. wyłączenie obowiązku MPP przy kompensatach innych niż kodeksowe,
  2. Nowe brzmienie załącznika nr 15 (dostosowanie do PKWiU 2015).
 11. Zmiany w procedurze TAX FREE.

 

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka – prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin:

  

2 grudnia 2020 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł plus VAT (367,77 zł brutto),

Cena za uczestnictwo kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł plus VAT (306,27 zł brutto)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej