Zmiany w prawie podatkowym lato 2022: PIT, składka zdrowotna, e-Urząd Skarbowy – Jacek Pyssa

21 lipca 2022 r. online na żywo

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Początek lata obfituje w zmiany w prawie podatkowym. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zmieniającą zasady wymiaru składki zdrowotnej oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest to wiodący wątek w zakresie zmian podatkowych. Niemniej podpisana została także ustawa dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadzającą do systemu prawa definicję systemu teleinformatycznego pn. „e-Urząd Skarbowy”, który zastąpi dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy. Podstawowym przedmiotem szkolenia jest omówienie zmian w zakresie zasad wymiaru składki zdrowotnej oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kompleksowa analiza zmian w prawie podatkowym uwzględniać będzie jednak także zmiany dotyczące e-US.

 

Plan szkolenia:

 1. Zmiany zasad wymiaru składki zdrowotnej oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  1. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
  2. wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania od dochodu (zaliczenia w ciężar kosztów) części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  3. likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – konsekwencje
  4. zmiana zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
  5. zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
  6. zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
  7. zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
  8. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
  9. wprowadzenie możliwości przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy,
  10. uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 2.  Automatyzacja załatwiania spraw przez KAS
  1. e-US jako serwis informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup klientów KAS: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych, notariuszy.
  2. Zakres dostępu do informacji związanych z podatkami przez e-US.
  3. wprowadzenie systemu teleinformatycznego „e-Koncesje”,
  4. termin wejścia w życie nowych przepisów
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Termin:

21 lipca 2022 r. w godz. 10.00-15.00.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 402 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 302 zł wraz z materiałami.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej