1 stycznia 2023 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników - prof. dr hab. Witold Modzelewski

22 grudnia 2022 r., online na żywo

Daty innych szkoleń

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Z dniem 1 stycznia 2023 r. po raz kolejny gruntownie zmieniają się obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to już czwarta fala zmian zasad obliczania i poboru zaliczek na ten podatek dokonywanych przez pracodawców, zleceniobiorców a także innych płatników. Co ważniejsze niektóre zmiany wejdą w życie z mocą wsteczną – za cały 2022 rok. Podatnicy i płatnicy będą musieli dwukrotnie rozliczać pierwsze półrocze poprzedniego roku: po raz drugi według nowych zasad w zeznaniu lub rozliczeniu rocznym. W 2023 r. będą już obowiązywać nowe zasady zmniejszenia zaliczki (nowy PIT-2) oraz częściowe odliczenie pobranej składki na ubezpieczenia zdrowotne od podstawy opodatkowania niektórych podatników.

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 2. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników:
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot –  wniosek podatnika,
  • skutki korekty rozliczeń dokonanych po wejściu w życie nowych przepisów.
 3. Skutek uchylenia art. 53a ustawy o PIT w 2023 r.: zwolnienie płatników z obliczania i wysyłania części zaliczek podatkowych.
 4. Limit odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (8700 zł).
 5. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w ciągu 2023 r.?
 6. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 7. Czy płatnik może żądać zwrotu nadpłaty (zmiana w 2023 roku).
 8. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej) w 2022 r. i 2023 roku.
 9. Rozszerzenie zakresu niektórych zwolnień w podatkach dochodowych od osób fizycznych np. zasiłki macierzyńskie.
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrania lub zaniżenia pobranej zaliczki (art. 78 KKS): czy należy zapłacić ze środków płatnika niepobrane zaliczki za 2022 r. mimo, że brak ich pobrań był z winy podatnika? (stan w 2022 r. i 2023 roku).
 11. Odpowiedzialność za brak pobrania lub wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 12. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno”.
 13. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku braku poboru lub zaniżenia zaliczek pobieranych w 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 14. Czy należy wpłacić ze środków płatnika niepobrane w 2022 roku zaliczki i dokonanie korekty PIT-4R za 2022 r.? (przywilej niekaralności)
 15. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia, które poprowadzi najbardziej znany wykładowca podatkowy w Polsce – prof. dr hab. Witold Modzelewski otrzymają komplet materiałów w tym UNIKATOWĄ INSTRUKCJĘ na rok 2023 dotyczącą nowych zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

22 grudnia 2022 r. w godz. 10.0-15.00.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 482 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wraz z materiałami wynosi 382 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej