Umowy cywilnoprawne: zmiany od 01.01.2021 r., opodatkowanie, prawa autorskie, ryzyka (kazusy, orzecznictwo, wzory) - Anna Stokłosa i Justyna Zając-Wysocka

22 lutego 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

Umowa o dzieło

 1. Nowy obowiązek informacyjny o zawartych umowach o dzieło od 01.01.2021 r.
  1. Umowy o dzieło nieobjęte zgłoszenie,
  2. Zakres informacji przekazywanej do ZUS
  3. Omówienie wzoru zgłoszenia
 2. Prawa autorskie
  1. Osobiste i majątkowe – wytłumaczenie pojęcia, różnice
  2. Korzystanie (użytkowanie) praw autorskich a zbycie/przeniesienie praw
  3. Pola eksploatacji – czym są, jak prawidłowo określić
  4. Umowa z prawami autorskimi i bez praw autorskich (klauzule zabezpieczające interes zamawiającego – przykłady, wzory)
 3. Umowa o dzieło
  1. Umowa o dzieło – treść (w szczególności: prawidłowe określenie przedmiotu umowy o dzieło, pozostałe kluczowe zapisy, wzór
  2. Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług (umowa zlecenie) – ryzyko zakwestionowanie umowy o dzieło przez ZUS
   • umowa o dzieło a umowa zlecenie – przykłady, kazusy, orzecznictwo
   • ryzyko zakwestionowania umowy o dzieło – kluczowe zapisy umowy
   • procedura postępowania w trakcie kontroli ZUS
   • umotywowane zastrzeżenia do protokołu - argumenty
   • odwołanie od decyzji ZUS - argumenty
   • konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło
  3. Umowa o dzieło a umowa o prawo autorskie i prawo pokrewne – różnice, konsekwencje, obowiązkowe elementy treści, najczęstsze błędy
  4. Umowa o dzieło a umowa o pracę – ryzyko ustalenia stosunku pracy
   • oświadczenia wykonawcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
   • kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
 4. Wynagrodzenie i inne świadczenia
  1. Określenie wynagrodzenia: stawka kwotowa, czy w umowie o dzieło możliwa jest stawka godzinowa?
 5. Wzory umów, oświadczeń i załączników

Umowa zlecenia

 1. Umowa zlecenia – treść
  1. Oświadczenia zleceniobiorcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
  2. Kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
  3. Określenie przedmiotu zlecenia
  4. Określenie wynagrodzenia (stawka kwotowa, godzinowa, „premia”, „wynagrodzenie postojowe”)
  5. Zakaz konkurencji
 2. Kontrola PIP, powództwo o ustalenie stosunku pracy – procedura działania w trakcie kontroli lub w toku postepowania sądowego
  1. Kluczowe argumenty do zastrzeżeń protokołu kontroli - przykłady
  2. Pozew o ustalenie stosunku pracy – wzór
  3. Odpowiedź na pozew o ustalenie stosunku pracy – wzór
  4. Konsekwencje ustalenia stosunku pracy: ZUS, odpowiedzialność karno-wykroczeniowa
 3. Potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia pracy – ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  1. Jak prawidłowo potwierdzać godziny realizacji zlecenia
  2. Prowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia – zasady wyliczenia
  3. Rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
 4. Oskładkowanie umów zlecenia - warsztaty, przykłady
  1. Składki za osobę, która równocześnie wykonuje kilka umów zleceń
  2. Składki zleceniobiorców emerytów rencistów zatrudnionych u innego podmiotu na podstawie umowy o pracę
  3. Składki zleceniobiorców w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego
  4. Składki zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy opłacającego składki od preferencyjnej podstawy wymiaru,
  5. Składki zleceniobiorcy w trakcie choroby
  6. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu tytułu do objęcia ubezpieczeniami
   społecznymi,
  7. Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa w art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pytanie do ZUS o prawidłowość opłacenia składek – wzór z omówieniem

Konsekwencje podatkowe zawarcia umów cywilnoprawnych

 1. Umowa o dzieło
  1. Podstawowe zasady opodatkowania przychodu
  2. Koszty uzyskania przychodów
  3. Podatek VAT
  4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo WSA, NSA, TSUE
 2. Umowa zlecenia
  1. Podstawowe zasady opodatkowania przychodu
  2. Koszty uzyskania przychodów
  3. Podatek VAT
  4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo WSA, NSA, TSUE
 3. Samozatrudnienie
  1. Podstawowe zasady opodatkowania przychodu
  2. Koszty uzyskania przychodów
  3. Podatek VAT
  4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo WSA, NSA, TSUE
 4. Konsekwencje podatkowe dla zamawiającego
  1. Płatnik podatku
  2. Świadczenia na rzecz zleceniobiorcy / wykonującego dzieło.
  3. Koszty uzyskania przychodów zamawiającego
  4. Podatek VAT
  5. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo WSA, NSA, TSUE

 

Szkolenie poprowadzą:

Justyna Zając-Wysocka - Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

Termin:

  

22 lutego 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 249 zł - zwolnione z VAT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej