ELEMENTY KALKULACYJNE w międzynarodowym obrocie towarowym 2021 - taryfikacja towarów, pochodzenie towarów, wartość celna – Robert Lubiecki

26 maja 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

W efekcie zmian w stosowaniu matrycy stawek VAT ujednoliceniu i uproszczeniu uległ sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została zastąpiona Nomenklaturą Scaloną (CN).

Firmy dokonujące obrotu towarowego w ramach transakcji krajowych, unijnych i międzynarodowych mają obowiązek klasyfikować towary w Nomenklaturze Scalonej i stosować kody CN zamiast dotychczasowych PKWiU.

Istotnym zmianom uległy także zasady regulowania sytuacji prawnej towarów w obrocie międzynarodowym pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi a także wymogi odnoszące się do deklaracji dokumentujących wewnątrzwspólnotowe przepływy towarowe w handlu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia poprawności danych przy obliczaniu wysokości należności celnych i podatkowych jak również najwyższej jakości dostarczanych danych statystycznych, niezbędnym staje się zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy o klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej CN, regułach pochodzenia towarów oraz metodach ustalania ich wartości celnej.

Kierując się perspektywą możliwości rozpoczęcia nowej lub rozszerzenia istniejącej działalności przedstawicielskiej poprzez zwiększenie zakresu usług przez osoby zawodowo przygotowane do wykonywania czynności przewidzianych przepisami Prawa celnego w imieniu własnym lub osób zobowiązanych, zajęcia kierowane są do pracowników biur rachunkowych, księgowych, agentów i agencji celnych, pracowników działów zakupów, logistyki, sprzedaży, exportu i importu, radców i doradców podatkowych a także pozostałych osób odpowiedzialnych za sprawy celne, podatkowe i sprawozdawcze w przedsiębiorstwach.

Szkolenie dostosowane jest do wszystkich poziomów zaawansowania słuchaczy.

 

ELEMENTY KALKULACYJNE w międzynarodowym obrocie towarowym – Taryfikacja towarów, Pochodzenie Towarów, Wartość Celna

 1. Przemieszczenia towarów w międzynarodowym, unijnym i krajowym obrocie towarowym
 2. Regulowanie sytuacji prawnej towarów w obrocie międzynarodowym
 3. Procedury celne
 4. Dług celny i jego istota
 5. Stawki celne i ich rodzaje
 6. Zgłoszenie towarów do procedury celnej, elementy kalkulacyjne zgłoszenia
  1. Wspólna Taryfa celna
  2. Pochodzenie towarów
  3. Wartość celna towarów

Klasyfikacja Towarów w Nomenklaturze Scalonej (CN)

 1. Część teoretyczna:
  1. Wprowadzenie do Wspólnej Taryfy Celnej – HS, CN, TARIC, ISZTAR 4
  2. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS) – omówienie z przykładami
  3. Ogólne Reguły dotyczące ceł – omówienie z przykładami
  4. Ogólne Reguły dotyczące Nomenklatury i Ceł – omówienie z przykładami
  5. Wspólna Taryfa Celna – Sekcje, Działy, Pozycje, Uwagi – Omówienie z przykładami
  6. WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa
 2. Część warsztatowa:
  1. Ćwiczenia praktyczne z klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej

Pochodzenie towarów

 1. Środki polityki handlowej
 2. Pochodzenie niepreferencyjne:
  1. cel i zakres stosowania
  2. zasady ustalania i dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów
  3. jednorazowe i długoterminowe deklaracje dostawcy
 3. Pochodzenie preferencyjne:
  1. Umowy o wolnym handlu
  2. Preferencje przyznane jednostronnie – autonomiczne porozumienia preferencyjne
  3. Preferencje przyznane jednostronnie w odniesieniu do niektórych krajów lub regionów
 4. Generalny System Preferencji (System GSP), jego cele i zasady
 5. Produkty całkowicie uzyskane
 6. Wystarczająca obróbka lub przetworzenie
 7. Niewystarczające przetworzenie lub obróbka
 8. Wymogi terytorialne
 9. Kumulacja pochodzenia
 10. Zasada bezpośredniego transportu i warunki jej dokumentowania
 11. Dowody pochodzenia – rodzaje, terminy ważności, warunki wystawiania dowodów retrospektywnych, duplikatów i świadectw zastępczych
 12. Wymogi stawiane określonym świadectwom i deklaracjom na fakturze
 13. Upoważniony eksporter
 14. WIP – Wiążąca informacja o pochodzeniu

Wartość celna towarów

 1. Kodeks Wartości Celnej
 2. Podział kosztów pomiędzy kupującym i sprzedającym
 3. Metody ustalania wartości celnej towarów:
  1. Metoda wartości transakcyjnej (osoby powiązane, udział osób trzecich, transakcje łańcuchowe, rabaty, uproszczone ustalanie wartości celnej, kursy walut)
  2. Metoda zastępcza wartości transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych
  3. Metoda zastępcza wartości jednostkowej (dedukcyjna)
  4. Metoda zastępcza wartości kalkulowanej
  5. Metoda zastępcza ostatniej szansy
 4. Elementy wliczane i niewliczane do wartości celnej
  1. Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego, potwierdzające wartość celną towarów
  2. Korekty, bonusy, rabaty, reklamacje, honoraria, tantiemy autorskie, opłaty licencyjne, koszty transportu i ubezpieczenia, opłaty załadunkowe, manipulacyjne
 5. Wartość statystyczna w przywozie i wywozie

Szkolenie poprowadzi:

Robert Lubiecki – pasjonat i praktyk zagadnień międzynarodowego obrotu towarowego z zagranicą, od 2004r. współpracujący z Instytutem Studiów Podatkowych.

Doświadczenie eksperta bazuje na blisko 27-letniej praktyce zawodowej, w tym długoletniej pracy w administracji celno-skarbowej, zarządzaniu agencjami celnymi wiodącej międzynarodowej korporacji kurierskiej, 11-letnim doświadczeniu na stanowisku Dyrektora Generalnego i pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu międzynarodowej firmy logistycznej w międzynarodowej korporacji kurierskiej przy równoległym zrealizowaniu ponad 1.200 wykładów i szkoleń specjalistycznych z zagadnień Prawa celnego, obowiązku INTRASTAT i innych związanych z realizacją międzynarodowego obrotu towarowego.

Termin:

  

26 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym w kontakcie z prowadzącym

9.30 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:45 Sesja pytań i odpowiedzi

11:45 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:30 Zajęcia

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Zajęcia

15:00 – 16:00 Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 299 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej