Zmiany VAT – CIT 2021 i ich wpływ na branże budowlaną i developerską – Jarosław Włoch

26 marca 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z branży budowlanej i developerskiej , które chcą kompleksowo, „w pigułce” poznać najważniejsze zmiany w podatku VAT i CIT od 1.1.2021 podczas jednego spotkania.

W roku 2021 pojawił się szereg doniosłych zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku VAT. Z uwag na ich systemową rolę dotykają one również branże budowlaną i developerską. Na szkoleniu przybliżony zostanie wpływ zmian na wspomniane branże.

I. CIT

 1. Czy firmy z branży budowlanej i developerskiej mogą korzystać z małego i dużego estońskiego CIT -u?
  1. na czym polega istota funduszu i estońskiego CIT-u
  2. relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
  3. kto i na jakich warunkach może korzystać z nowych rozwiązań?
  4. jakie wydatki inwestycje są rozliczane w ramach odpisów – czy to się opłaca?
 2. Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych-celowych (w tym hybrydowych) podatkiem CIT:
  1. na czym polega i jak będzie wyglądać dwukrotne opodatkowanie spółek komandytowych;
  2. jak będą opodatkowani komandytariusze według nowych zasad – nowe zwolnienie do 60 tys.;
  3. jak będą opodatkowani komplementariusze według nowych zasad
  4. czy opłaca się przekształcić w spółkę jawną?
  5. w poszukiwaniu innych korzystnych podatkowych form prowadzenia działalności – jak inaczej zabezpieczyć się przed podwójnym opodatkowaniem ?
 3. Inne zmiany
  1. nowy zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych,
  2. nowy zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach
  3. ważne zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w okresie pandemii,
  4. nowa treść dokumentacji, cen transferowych
  5. nowy obowiązek dla dużych podatników i PGK – publikacja informacji o strategiach podatkowych (ważne terminy i kary, zakres obowiązku publikacji)

II. Slim VAT/Brexit

 1. nowe zasady korygowania faktur in plus oraz dokumentowania korekt in minus
 2. wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
 3. podwojenie limitu dla prezentów o małej wartości
 4. częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych
 5. częściowe ujednolicenie przeliczania kursów walut,
 6. nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów- wydłużenie terminu do 6 miesięcy
 7. nowe zasady stosowania MPP w branży budowlanej (potrącenia, kursy walut obcych), jak liczyć limit 15 tyś dla MPP (usługi budowlane w okresach rozliczeniowych) a jak dla białej listy ?
 8. skutki w podatku VAT Brexitu dla branży budowlanej

III. Wybrane zagadnienia dla branży budowlanej i developerskiej

 1. moment i miejsce wykonania usługi budowlanej – kiedy usługa budowlana jest wykonana? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy ?
 2. najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie fakturowania i refakturowania usług w branży budowlanej.

Szkolenie poprowadzi:

Jarosław Włoch – radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

Termin:

  

26 marca 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 249 zł – zwolnione z VAT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej