INTRASTAT – zmiany od 1 stycznia i 1 lipca 2021 – z praktykiem dla praktyków – Robert Lubiecki

28 maja 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

W konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpiły istotne zmiany m.in. w warunkach realizacji międzynarodowego obrotu towarowego pomiędzy terytoriami Zjednoczonego Królestwa i terytoriami Państw członkowskich Unii Europejskiej.

Od stycznia 2021r. zmianie uległy zarówno zasady regulowania sytuacji prawnej towarów w obrocie międzynarodowym pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi (włączając Wielką Brytanię) jak również warunki i wymogi odnoszące się do wewnątrzwspólnotowych przepływów towarowych pomiędzy pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej wraz z ich odpowiednimi terytoriami o statusie specjalnym.

Ponieważ na osoby zobowiązane zostanie między innymi nałożony od lipca 2021 w określonych przypadkach wywozu fakultatywnie a od stycznia 2022 zarówno w wywozie jak i przywozie definitywnie, nowy obowiązek szczegółowego deklarowania wymaganych elementów kalkulacyjnych, niezbędnym staje się przyswojenie, ugruntowanie i zaktualizowanie wiedzy o regułach określania pochodzenia towarów, klasyfikacji towarów w nomenklaturze scalonej, warunkach dostawy oraz ustalania określonych wartości dla potrzeb sprawozdawczości w systemie INTRASTAT.

Kierując się perspektywą możliwości rozpoczęcia nowej lub rozszerzenia istniejącej działalności przedstawicielskiej poprzez zwiększenie portfela oferowanych usług przez osoby zawodowo przygotowane do wykonywania czynności przewidzianych przepisami Prawa celnego w imieniu osób zobowiązanych, zajęcia kierowane są do pracowników biur rachunkowych, księgowych, agentów i agencji celnych, pracowników działów zakupów, logistyki, sprzedaży, exportu i importu, radców i doradców podatkowych a także pozostałych osób odpowiedzialnych za sprawy celne, podatkowe i sprawozdawcze w przedsiębiorstwach.

Szkolenie dostosowane jest do wszystkich poziomów zaawansowania słuchaczy.

 

 1. Obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT w teorii i praktyce po zmianach w 2021r.
  • Przepisy unijne, krajowe i inne regulacje dotyczące dokonywania deklaracji INTRASTAT w 2021
  • Przedstawicielstwo osób trzecich
  • Warunki dostaw towarów
  • Nomenklatura taryfowa i statystyczna oraz Wspólna Taryfa Celna 2021
  • Zasady klasyfikacji towarów w nomenklaturze scalonej CN 2021
  • Kody CN, tablice korelacyjne, uzupełniające jednostki miar,
  • Pochodzenie towarów i zasady jego ustalania
  • Wartość fakturowa oraz statystyczna towarów
  • Identyfikacja podatkowa partnerów handlowych
  • Wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej w 2021r.
 2. Zasady generalne
  • Definicje
  • Obrót towarowy podlegający zgłoszeniom
  • Metodologia ustalenia istnienia obowiązku sprawozdawczego
  • Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
  • Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku sprawozdawczego
  • System uproszczeń
  • Terminy dokonywania zgłoszeń oraz wymagalności ich korekt
  • Istota zgłoszeń (forma, przeznaczenie, metody, zakres informacyjny, obrót zerowy)
  • System upomnień i kar wobec osób zobowiązanych niewywiązujących się z obowiązku sprawozdawczego
 3. Szczególne przypadki postępowania
 4. Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszeń przywozowych i wywozowych oraz deklaracji zerowych
 5. Korekty zgłoszeń – zasady dokonywania, terminy wymagalności, zwolnienia z obowiązku dokonywania korekt
 6. Szczegółowy przebieg procesu wypełniania deklaracji krok po kroku
 7. Dokonywanie zgłoszeń
  • Rejestracja i aktualizacja danych w SISC
  • Rodzaje stosowanych podpisów elektronicznych i metody uwierzytelniania komunikatów
  • Komunikaty elektroniczne związane z poszczególnymi etapami obsługi zgłoszeń
 8. Postępowanie w przypadkach nietypowych
 9. Obrót towarowy z Wielką Brytanią oraz Irlandią Północną po 1 stycznia 2021 roku.
 10. Praktyczna strona opracowywania i dokonywania zgłoszeń oraz ich korekt – Ekspert przedstawi i omówi wiele przykładów przeróżnych przepływów towarowych realizowanych w różnych scenariuszach transakcji a także przygotuje przykładowe zgłoszenia na podstawie danych i scenariuszy zgłoszonych przez uczestników zajęć.

Szkolenie poprowadzi:

Robert Lubiecki – pasjonat i praktyk zagadnień międzynarodowego obrotu towarowego z zagranicą, od 2004r. współpracujący z Instytutem Studiów Podatkowych.

Doświadczenie bazuje na blisko 27-letniej praktyce zawodowej, w tym długoletniej pracy w administracji celno-skarbowej, zarządzaniu agencjami celnymi wiodącej międzynarodowej korporacji kurierskiej, 11-letnim doświadczeniu na stanowisku Dyrektora Generalnego i pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu międzynarodowej firmy logistycznej w kolejnej korporacji międzynarodowej przy równoległym zrealizowaniu ponad 1.200 wykładów i szkoleń specjalistycznych z zagadnień Prawa celnego, obowiązku INTRASTAT i innych związanych z realizacją międzynarodowego obrotu towarowego.

Termin:

  

28 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym w kontakcie z prowadzącym

9.30 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:45 Sesja pytań i odpowiedzi

11:45 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:30 Zajęcia

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Zajęcia

15:00 – 16:00 Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

28 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym w kontakcie z prowadzącym

9.30 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:45 Sesja pytań i odpowiedzi

11:45 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:30 Zajęcia

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Zajęcia

15:00 – 16:00 Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

28 maja 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym w kontakcie z prowadzącym

9.30 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:45 Sesja pytań i odpowiedzi

11:45 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:30 Zajęcia

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Zajęcia

15:00 – 16:00 Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 299 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej