CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch

28 stycznia 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

W roku 2021 pojawi się szereg doniosłych zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawodawca wprowadził zarówno zmiany korzystne dla podatników jak choćby tzw. estoński CIT i niemiecki fundusz inwestycyjny jak i zwiększające obciążenia podatkowe (zmiany w amortyzacji).

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze ze zmian w podatku CIT wraz z ich skutkami praktycznymi. Cześć spotkania zostanie poświęcona wpływowi nowych JPK-ów na rozliczenie podatków dochodowych.

 1. Nowe zasady zaliczania wydatków inwestycyjnych w koszty podatkowe - tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny :
  1. na czym polega istota funduszu i jego przewaga nad amortyzacją
  2. relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
  3. kto i na jakich warunkach może korzystać z funduszu ?
  4. jakie wydatki inwestycje są rozliczane w ramach odpisów – czy to się opłaca ?
 2. Nowy sposób rozliczania podatku dochodowego - tzw. ryczałt od spółek („CIT estoński”):
  1. kto i na jakich warunkach może korzystać z ryczałt
  2. warunki wejścia do systemu rozliczenia estońskim Citem
  3. warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
  4. warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
  5. nowe stawki podatkowe i obowiązki informacyjne,
  6. kto zyska na estońskim Cicie – czy to się opłaca ?
 3. Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
  1. na czym polega i jak będzie wyglądać dwukrotne opodatkowanie spółek jawnych i komandytowych;
  2. jak będą opodatkowani komandytariusze według nowych zasad – nowe zwolnienie do 60 tys.;
  3. jak będą opodatkowani komplementariusze według nowych zasad
  4. czy opłaca się przekształcić w spółkę jawną?
  5. w poszukiwaniu innych korzystnych podatkowych form prowadzenia działalności - jak inaczej zabezpieczyć się przed podwójnym opodatkowaniem ?
 4. Zmiany w amortyzacji – nowe zakazy
  1. nowy zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych,
  2. nowy zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach
 5. Zmiany w zakresie cen transferowych
  1. ważne zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w okresie pandemii,
  2. nowa treść dokumentacji, cen transferowych
  3. ważne poszerzenie obowiązku sprawozdawczego na nowe kategorie podatników
 6. Pozostałe zmiany:
  1. nowe zasady rozliczania strat podatkowych (zakazy),
  2. spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku dochodowego przy zbyciu udziałów,
  3. nowy obowiązek dla dużych podatników i PGK - publikacja informacji o strategiach podatkowych (ważne terminy i kary, zakres obowiązku publikacji)
  4. ulga na złe długi w 2021 r. - nowe zasady
  5. zmiana zasad opodatkowania w przypadku likwidacji spółki i przekazania jej majątku wspólnikom,
  6. kolejne przesunięcie terminu wejścia w życia zmian w podatku u źródła
  7. stawka 9% dla większej liczby podatników
 7. Jak nowe JPki wpływają na rozliczenie podatków dochodowych ? – nowe narzędzie do typowania do kontroli:
  1. usługi niematerialne – uwaga na podatek u źródła, zaliczanie w koszty podatkowe, zakup od podatników powiązanych
  2. transakcje między podmiotami powiązanymi

Szkolenie poprowadzi:

Jarosław Włoch – radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

Termin:

  

28 stycznia 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 249 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej