Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 3.0. Rozwiązania dla przedsiębiorców. Rozwiązujemy wszystkie problemy praktyczne „na żywo”! - Jacek Pyssa

3 czerwca 2020 r., online na żywo do 25 osób

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo bezterminowy dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Sejm uchwalił kolejne Tarcze Antykryzysowe. Stworzono podstawy prawne uruchomienia pomocy finansowej w ramach PFR – Tarcza Finansowa 3.0. Przedmiotem tego szkolenia jest analiza praktyczna wszystkich rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorcy (podatnika). Dokonujemy analizy na podstawie przepisów od. Tzw. Tarczy Kryzysowej 1.0 do Tarczy Antykryzysowej 3.0. Unikatowa propozycja w ramach tego szkolenia na żywo polega na tym, że profilujemy przedsiębiorców pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują – na przykładach  wykładowcy i uczestników.

 

Plan Szkolenia

 1. Tarcza Antykryzysowa 3.0 czyli pomoc finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju. 
  1. Jakie są formy wsparcia z podziałem na firmy: mikro, MŚP, duże.
  2. Warunki uzyskania pomocy.
  3. Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o pomoc finansową jeszcze w kwietniu 2020 r.?!
  4. Co zrobić aby pomoc finansowa była bezzwrotna?
 2. Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 1.0. Pomoc finansowa w praktyce.
  1. Z jakiej pomocy mogą korzystać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, zleceniobiorcy i osoby na umowach o dzieło? Praktyczne problemy.
  2. Z jakiej pomocy mogą korzystać przedsiębiorcy będący pracodawcami? Praktyczne problemy.
  3. Zwolnienie ze składek ZUS – wszystkie problemy praktyczne.
 3. Rozwiązania pomocowe dla podatników.
  1. Odroczenia terminów w poszczególnych podatkach.
  2. Inne preferencje podatkowe niż odroczenie terminów z podziałem na podatki.
  3. Jak się zachować w kontroli lub postępowaniu podatkowym lub sądowym w czasie epidemii. Prawa i obowiązki organu i strony.
  4. Wyłączenie z zajęć komorniczych oraz przez urzędy skarbowe pieniędzy kierowanych na działania zmierzające do powstrzymania COVID-19
 4. Unikatowa propozycja na żywo! Profilujemy przedsiębiorców pod kątem pomocy.
  1. Analiza rodzajów przedsiębiorcy pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują. Przykłady wykładowcy.
  2. Analiza rodzajów przedsiębiorcy pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują. Przykłady uczestników!

Szkolenie poprowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Termin:

  

3 czerwca 2020 r. (środa) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo bezterminowy dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej