VAT: Zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu od 31 października 2022 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski

30 września 2022 r., online na żywo

Daty innych szkoleń

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Już z dniem 31 października 2022 r. zostaną wprowadzone kolejne istotne zmiany w podatku od towarów i usług. Z pewnym opóźnieniem uchwalane są również zapowiadane od dłuższego czasu kolejne nowelizacje tego podatku (SLIM-3). Jednocześnie jesteśmy nachalnie namawiani do wprowadzenia serii nowych „wynalazków podatkowych”, które mogą się stać (nie po raz pierwszy) pułapką dla wielu podatników. Pułapki te mogą być wykorzystane przez fiskusa, który będzie już od jesieni intensywnie poszukiwać dodatkowych dochodów budżetowych przeznaczonych na wypłaty dodatków drożyźnianych (potrzeba ,,,,, 20 mld zł). Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie tych zmian oraz sformułowanie listy ostrzeżeń również zaleceń, które będzie chronić interesy podatników, księgowych oraz osób kierujących podmiotami gospodarczymi.

Oto szczegółowy program szkolenia, które poprowadzi najbardziej znany w Polsce specjalista od tego podatku – prof. dr hab. Witold Modzelewski.

 

 1. Zmiany obowiązujące od 31 października 2022 r.: obniżone stawki podatku na istotne grupy towarów (przepisy epizodyczne).
 2. Zmiany przewidziane w Pakiecie VAT Slim – 3. Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku po wprowadzeniu tych zmian:
  • Brak wymogu posiadania faktury obcej przy rozliczeniu WNT,
  • Zmiany kursów walutowych przy wystawianiu faktur korygujących,
  • Brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w przypadku dostawy (świadczenie usług),
  • Zmiany w zastosowaniu proporcji i korekty rocznej,
  • Istotne rozszerzenie zakresu zastosowania JPK_VAT7K (rozliczenie kwartalne)
  • Rewolucyjne zmiany w sankcjach (art. 112a, 112b, 112c ustawy o VAT).
 3. Przesunięcie wejścia przepisów o grupie VAT.
 4. Faktury ustrukturyzowane (przedmiot ciągłego lobbingu medialnego):
  • Do kiedy odroczono obowiązkowe wystawianie i przyjmowanie tych faktur (rok 2024),
  • Czy należy dziś zgodzić się na przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych?
  • Czy warto wystawić te faktury mimo iż kontrahenci nie będą chcieć ich przyjąć? (nie)
  • Pułapki dla naiwnych: jakie przestępstwa można popełnić pochopnie godząc się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych?
  • Czy można anulować faktury ustrukturyzowane? (nie).
 5. Czy warto wybrać opodatkowanie czynności zwolnionych od podatku?:
  • Które czynności zwolnione od podatku można dobrowolnie opodatkować?
  • Jakie są skutki dla nabywcy (usługobiorcy) opodatkowanie dobrowolne dostawy? (świadczenia usług)
  • Kiedy faktura opodatkowana dobrowolnie jest fakturą w rozumieniu art. 108 ustawy o VAT?
  • Podatek należny z tytułu dobrowolnego opodatkowania czynności.
  • „Powrót” do zwolnienia.
 6. Odroczenie obowiązku instalowania terminali płatniczych do kas fiskalnych.
 7. Kiedy utworzenie Grupy VAT może przynosić korzyści, a kiedy jest pułapką?:
  • Kto może utworzyć Grupę VAT?
  • Deklarowanie i ewidencjonowanie obrotów wewnętrznych w grupie,
  • Obowiązki podmiotu reprezentującego Grupę,
  • Czy można „wnieść” nadwyżkę podatku naliczonego do Grupy VAT?
  • Jak zorganizować rozliczenie wewnętrzne w grupie w celu zapłaty podatku lub podziału zwrotu otrzymanego przez Grupę VAT.
 8. Jak zabezpieczyć księgowych i inne osoby odpowiedzialne w przypadku gdy rozpoczną się kontrole skarbowe w drugiej połowie 2022 roku?

Uczestnik szkolenia otrzyma pakiet unikatowych materiałów dydaktycznych oraz Instrukcję dotyczącą omawianej problematyki.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

30 września 2022 r. w godz. 9.30-14.30.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 552 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wraz z materiałami wynosi 477 zł.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej