1 lipca 2022 r. Podwyżka opodatkowania: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

4 października 2022 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Z dniem 1 lipca 2022 r. po raz kolejny zmieniają się gruntownie obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Od początku roku już trzykrotnie zostały zmienione zasady obliczania i poboru zaliczek na ten podatek dokonywanych przez pracodawców, zleceniobiorców a także innych płatników. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. weszła w życie, będąca czwartą nowelizacją tych zasad, które wprowadza również inne zmiany o tym podatku. Ważniejsze zmiany te wchodzą w życie z mocą wsteczną – od początku tego roku.

Po raz kolejny podatnicy będą musieli dwukrotnie rozliczać pierwsze półrocze tego roku: raz w systemie dochodowym , a po raz drugi według nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r. powstaną, nadpłaty i niedopłaty. Nastąpi obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego oraz częściowe odliczenie pobranej składki na ubezpieczenia zdrowotne od podstawy opodatkowania;

Dla większości podatników wzrosną zaliczki na podatek pobrany przez płatnika od połowy roku.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Uchylonemu art. 53a ustawy o PIT: faktyczna podwyżka wysokości zadatków pobranych od połowy roku (o przychodach miesięcznych do 12 800 zł ).
 2. Obniżka stawki podatku z 17% na 12%: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 3. Nowe kwoty odliczania od zaliczki minimalnej kwoty podatku: zmniejszenie z 5100 zł do 3600 zł.
 4. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej od połowy roku: skutki dla rozliczeń w pierwszym półroczu oraz zeznań rocznych za 2022 r.(podatnicy o przychodach miesięcznych od 5 701 zł do 11 141 zł.
 5. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w tym roku?
 6. Istotne rozszerzenie zakresu zastosowania zwolnienia do kwoty 85 528 zł rocznie przez osoby wychowujące co najmniej czwórkę dzieci.
 7. Czy możemy przekroczyć 60 lat (kobiety) oraz 65 lat (mężczyźni) aby uzyskać zwolnienie do 85 528 zł?
 8. Rozszerzenie zakresu niektórych zwolnień w podatkach dochodowych od osób fizycznych np. zasiłki macierzyńskie.
 9. Odliczenie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 10. Limit odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (8700 zł).
 11. Oświadczenia świadczone płatnikom przez podatników.
 12. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2022 i od 2023 roku).
 13. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (art. 78 KKS).
 14. Odpowiedzialność za brak pobrania lub wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 15. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno”.
 16. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku zmniejszenia poboru zaliczek za styczeń 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 17. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku (obecnie 425 zł) przez dwóch lub trzech płatników, w tym organy rentowe (od 1 stycznia 2023 r.)
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
  • skutki korekty rozliczeń dokonanych w pierwszym półroczu po wejściu w życie nowych przepisów.
 18. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).

Uczestnicy szkolenia, które poprowadzi najbardziej znany wykładowca podatkowy w Polsce – prof. dr hab. Witold Modzelewski otrzymają komplet materiałów w tym UNIKATOWĄ INSTRUKCJĘ dotyczącą nowych zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

4 października 2022 r. w godz. 9.30-14.30.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 449 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wraz z materiałami wynosi 379 zł.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej