VAT kwiecień 2021 rok – 4 dni po 2,5 godziny - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług

9, 13, 15 i 21 kwietnia 2021 r. w godz. 10.30-13.00, online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

Niniejszym pragniemy zaprosić do udziału w kolejnej edycji intensywnego Kursu, którego przedmiotem są najnowsze problemy, w tym  zwłaszcza zmiany dotyczące dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania podatku od towarów i usług, wchodzące z dniem 1 kwietnia 2021 r. Kurs ma charakter praktyczny i obejmuje 4 wykłady w dniach 26 marca; 1, 9 i 13 kwietnia 2021 r. Aby umożliwić Słuchaczom uczestnictwo w tych zajęciach, które będą prowadzone metodą online podczas bieżącej pracy zawodowej, czas każdego wykładu wynosi 2,5 godziny z przerwą w godz. 10.30-13.00.

Wykłady prowadzi najbardziej znany wykładowca tego podatku  prof. dr hab. Witold Modzelewski, mający za sobą ponad 40 letnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne.

Uczestnicy Kursu otrzymają w formie elektronicznej komplet materiałów dydaktycznych niezbędny dla poszczególnych wykładów oraz Wzorcową Instrukcję Podatkową, którą podatnicy tego podatku mogą posłużyć się wdrażając nowe rozwiązania dotyczące deklarowania tego podatku (JPK_V7M).

 

9 kwietnia 2021 r.

Ewidencjonowanie faktur korygujących oraz zasady prowadzenia ewidencji – Część I

 1. Zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji dla potrzeb JPK VAT-7M i JKP VAT-7K (1 kwietnia 2021 r.).
 2. Nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących in plus i in minus: jak praktycznie zastosować nowe przepisy?
 3. Nowe zasady korekty podatku naliczonegona podstawie faktur korygujących dostawy (usługodawcy): kiedy ujmuje się w ewidencji faktury in minus?
 4. Porozumienia z kontrahentami – utrzymane w mocy „stare” zasady ewidencjonowania faktur korygujących.
 5. Nowe Objaśnienia Podatkowe Ministra Finansów dotyczące faktur korygujących (projekt).
 6. Nowe zasady zastosowania kursów walutowych dla potrzeb fakturowaniaoraz dokumentowania podstawy opodatkowania.

 

13 kwietnia 2021 r.

Zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji i fakturowania – Część II

 1. Zmiany zasad ewidencjonowania i rozliczania WNT i importu usług – wyrok TSUE.
 2. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP,w tym dotyczące rachunków VAT.
 3. Nowa definicja potrąceniadla potrzeb MPP: (skuteczne jest nie tylko potrącenie ustawowe – art. 498 KC).
 4. Zmiany w zasadach opodatkowania prezentów małej wartości.
 5. Nowa interpretacja ogólna dotycząca odliczenia w przypadku zastosowania kart paliwowych (skutek wyroku TSUE).
 6. Objaśnienia Podatkowe Ministra Finansów związane z usługami związanymi z obsługą dróg.
 7. Opodatkowanie eksportu towarów, w tym zaliczek opodatkowanych stawką 0%.
 8. Wydłużenie do 3 miesięcy okresu odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur oraz dokumentów celnych.
 9. Częściowe odliczenie usług noclegowych(zmiana art. 88 ustawy VAT).

 

15 kwietnia 2021 r.

Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług.

 1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie transgranicznych usług wewnętrznych – wyrok TSUE.
 2. Nowe zasady wystawiania fakturna rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej.
 3. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego („paragono-faktury”).
 4. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do „paragono-faktur”.
 5. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną.
 6. Obowiązkowe dokumenty wewnętrzne (WEW)w przypadku importu usług, nabycia wewnątrzwspólnotowego, nabycia towarów od nierezydenta oraz importu towarów.
 7. Nowe dokumenty wewnętrzne z tytułu korekt określonych w artykule 89a i 89b ustawy VAT.
 8. Cesja wierzytelności opodatkowanej VAT – interpretacja ogólna Ministra Finansów.

 

21 kwietnia 2021 r.

Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0%.

 1. Nowe Objaśnienia Podatkowe Ministra Finansów dotyczące dokumentowania WDT.
 2. Dokumenty, które rodzą domniemanie wywozu towaru – art. 45a rozporządzenia 282/2011.
 3. Dokumenty, o których mowa w art. 42 ustawy VAT: rola uzupełniająca lub zastępcza w stosunku do dokumentów wymienionych w rozporządzeniu 282/2011.
 4. Dokumentacja korekt w wartości sprzedaży w przypadku WDT (in plus i in minus).
 5. „Przywrócenie” stawki 0% po przymusowym opodatkowaniu tej czynności w stawką krajową.
 6. Specyfika nietransakcyjnego wywozu towarów dla potrzeb zastosowania stawki 0%.

 

Szkolenie poprowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

  

9, 13, 15 i 21 kwietnia r. w godz. 10.30-13.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

9, 13, 15 i 21 kwietnia r. w godz. 10.30-13.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

9, 13, 15 i 21 kwietnia r. w godz. 10.30-13.00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w kursie wynosi 990,00 zł.

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 790,00 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej